Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

İstanbul Sözleşmesi feshinin iptal istemi reddedildi

Danıştay 10. Daire, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla çekilmesine karşı açılan iptal davasında kararını açıkladı. Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal istemi reddedildi.

Danıştay 10. Daire, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin kararının iptali talebini reddetti. Karar oy çokluğuyla alındı. Kararda iç hukukta kadına yönelik şiddete ilişkin düzenlemelere yer verildi.

İnsan Hakları Eylem Planı’na da atıfta bulunulan kararda şöyle denildi: “Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunması amacıyla iç hukukumuzda, Anayasa ve 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere birçok düzenlemenin bulunmakta olduğu, bu düzenlemelere dayalı uygulamaların da belirlenen plan dahilinde hayata geçirdiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda itibarla; Anayasa tarafından verilen temsil yetkisi ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinede verilen yetkiye istinaden tesis edilmiş olan dava konusu Cumhurbaşkanı Kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır..”

Karar 2’ye karşı 3 oyla alındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.