Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Şebnem hocaya da meslek örgütümüze de sahip çıkıyoruz’

TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı’nın ömrünü insan hakları mücadelesine ve iyi hekimliğe verdiğini kaydeden İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla bir araya gelen emek, meslek ve demokrasi örgütü temsilcileri mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla bir araya gelen emek ve meslek örgütleri, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincacı’yı sahipleneceklerinin altını çizdi. “Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir! Meslek örgütümüze sahip çıkıyoruz!” şiarıyla Cağaloğlu’nda bulunan İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısına HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu ile TİP Milletvekili Sera Kadıgil çok sayıda emek, meslek ve demokratik kitle örgütü, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Basın metnin İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergiz Erdoğan okudu. Erdoğan, “Türkiye hekim hareketi yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise yetmiş yıla varan geçmişiyle ülke tarihinde son derece önemli yeri olan bir kurumdur. Bir ülkenin toplumsal, sosyal yaşamında, demokrasinin, özgürlüklerin tesisi ve korunmasında kurumların yeri tartışılmazdır. TTB pandemi döneminde canı pahasına fedakârca halkına hizmet etmiş, bu uğurda onlarca meslektaşını kaybetmiş hekimlerin çatı örgütüdür. Yaptıkları cansiperane hizmetlere karşın son yıllarda sağlık sisteminin içine sokulduğu çıkmaz ve yönetimin itibarsızlaştırması sonucu sağlıkta şiddetin doruklara vardığı, neredeyse her yıl bir üyesinin katledildiği, her gün onlarcasının şiddete maruz kaldığı, özveriyle çalışan hekimleri barındıran bir kurumdur” dedi.

TTB’nin tüm olumsuzluklara rağmen hala gecen gündü demeden çocuk, genç, yaşlı halkın sağlığı ve iyi hekimlik için çalışan hekimlerin örgütü ve Fincancı’nın da bu kurumun başkanı olduğunun altını çizen Erdoğan, “TTB’ye yapılan saldırıya gerekçe gösterilen açıklamaları kendi ifadesiyle de dile getirildiği gibi böylesi bir birikime sahip bir bilim insaninin uzmanlık alanına dair izlenimlerdir. Buna karşın kendisine yapılan gözaltı hukuka aykırı, hukuk boyutlarını aşan orantısız bir girişimdir. Savcılık makamına giderek ifade vereceğini yazılı olarak bildiren bir insanın gözaltına alınması hukuka aykırı ve kabul edilebilir değildir” ifadelerini kulandı.

TTB’nin bir linç kampanyasına ve kapatılma tehdidine maruz kalmasına varan bu uygulamanın demokrasi ve halkın sağlığına yönelik en ağır saldırı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Son yıllarda dozu giderek artan ve konser yasaklamalara kadar varan, her türden muhalif görünen sesi susturmaya azmetmiş, akıl dışı bir zihniyetin ürünüdür. Tarihinin her aşamasında ve her koşulda halkın sağlığı ve iyi hekimlik için çalışan, ülkenin demokratik yaşamında vazgeçilmez bir yeri olan TTB gibi köklü bir kuruma yapılan saldırı ve kapatma girişimi demokrasi ve özgürlükler anlamında çok ciddi yıkımlara yol açacaktır, bir an bile düşünülmesi mümkün değildir. İstanbul Tabip Odası, TTB başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın açıklamaları bahane edilerek yıllardır sürdürülen  TTB’yi kapatma girişimleri karşısında hukuktan ve tabanından aldığı güçle her tür saldırıya karşı mücadelesini sürdürecektir.”

Açıklamanın ardından emek ve demokrasi örgütü temsilcileriyle birlikte bina önünde “Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir! Meslek örgütümüze sahip çıkıyoruz!” yazılı pankartla fotoğraf çekildi.

“Şebnem hoca onurumuzdur”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarıyla eylem sona erdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir