Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Seyyid Kureyş Ocağı İstişare Meclisi: Cemevleri İbadethanemiz, Ocaklarımız ve Cemevlerimiz İnanç Merkezlerimizdir.

Seyyid Kureyş Ocağı İstişare Meclisi, ”Cemevleri İbadethanemiz, Ocaklarımız ve Cemevlerimiz İnanç Merkezlerimizdir” başlıklı yazılı bir açıklama yaparak, AKP iktidarını Cemevlerin  kültür merkezi olarak görme  gösterme politiklarına  tepki gösterdir.,
Seyyid Kureyş Ocağı İstişare Meclisi’nin yazılı  açıklamasında, şu ifadeler yer alıyor:
”Anadolu toprakları’nın kadim toplumu olan Alevi İnanç toplumu yüzyıllardır inkar, asimilasyon, katliam ve soykırım cenderesinden geçirilerek bu güne geldiler.
Maalesef Osmanlı‘dan sonra Cumuriyet döneminde de benzer kaderi paylaştılar. Bütün yurttaşlardan alınan vergiler devlet tarafından yalnızca bir gruba bir mezhebe tahsis edilmekte. Verdiğimiz vergiler bize inkar, asimilasyon, zorunlu din dersi, Alevi köylerine zorla cami yapma, dışlanma ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi olarak geri dönmekte. Yüzyıllardır Aleviler üzerindeki baskıların yol açtığı yaraları iyileştirmek, gasp edilen hakları vermek yerine Alevi inanç toplumu bir kez daha kendi inançlarından ve inanç yerlerinden uzaklaştırılarak incitiliyor. KHK ile torba Yasa çıkarılırken Alevilere sorulmuyor, rızası alınmıyor oldu bittilere getirerek “torba” içinde yeni yasalar çıkarılıyor, İnancımız kültür olarak tanımlanıyor. Bizim ne olduğumuzu ancak biz tanımlarız, başkasının İnancımızı tanımlanmaya hakkı yoktur. Alevilik bir inançtır, Ocaklarımız da bu inancın temsilcileridir.
Bindörtyüz yıldır tüm zulümlere rağmen Alevi toplumu inancı, itikati, imanı, Hakk-Muhammed-Ali aşkı ile Pir-i ile Mürşid-i ile, Ozanı, Aşığı, Ereni, Evliyası ve yolun talibi ile sır vermeden, ser vererek dimdik ayakta durmuş, geleceğin medeniyetin aydınlanması umuduyla inancından, ibadetinden ve inanç ritüellerinden asla vaz geçmemiş. Fakat 21. yüzyılda olmamıza rağmen, insanoğlunun medeniyet dediğimiz olgudan daha çok uzak olduğunu görmekteyiz.
Bilinmelidirki Aleviler geçmişte Emeviye, Abbasiye, selçukluya, Hele hele zülümkar Osmanlıya ve Yavuza biat etmediler, bugünde biat etmeyecekler. Bizlerin parayla, makamla, kirli siyasetle asla işimiz olmaz. İnanç hizmetkarlarımız rızalık almadan Hakk postuna oturmaz, rızalık almadan cem cemaat yapmaz. Her şey rızalıkla olur. Alevilerin rızasını almadan, rızasız alınan kararlar yok hükmündedir. Kureyşan Ocağı olarak inanç hizmetkarlarımız bu hileli sürecin parçası olmayacaklar ve bu haksız oyuna gelmeyecekler. Gelin yol yakınken yaptığınız yanlıştan dönün. Alevi İnanç toplumunun İnancını, ve demokratik vatandaşlık haklarına saygı duyarak taleplerimiz konusunda tek bir söylemle en doğru nihayi karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen “Cem evleri İbadethane’dir” kararını uygulayın. Anayasal hakkımız olan Din ve Vicdan hürriyetimiz engellenemez. Devlet Adaleti tüm toplumlarına eşit şekilde uygulamak zorundadır. Sadece Sunni Müslüman toplumuna hizmet eden bir anlayışın adalet’ten bahsetme gibi bir hakı yoktur. Yapilmak istenen yasal değişiklik “Din ve Vicdan Hürriyeti“ başlıklı Anayasasının 24. Madde: „Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir“ hükümlerine aykırı olmakla birlikte, insan ve vicdan hukukuna da aykırıdır. Hiç Kimse, hiç bir devlet yapısı, hiç bir dini kuruluş başka bir inancın ibadetine, dinî âyin ve törenlerine katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlayamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınayamaz ve suçlayamaz. Hükümet Alevilere karşı gösterdiği tutumda samimi olduğunu göstermek istyorsa, Uluslararası Mahkemelerde kazanılmış olan haklarını vermekle olur. Ayrımcılığa son vererek, Camilere ve diger inanç Merkezlerine tanınan hakları Cemevlerimize ve onların inanç temsilcileri Ocaklarımıza da verilmeli, Cem evleri ibadethanedir demeli ve ibadethane kapsamında gerekli kanuni düzenleme yapılmasını sağlamalı.
Tarihi süreç içerisinde defalarca zülme ve asimilasyonlara maruz kalmasına rağmen, Alevi toplumu Mürşitlerin ve Pirlerinin ışığında bir beden bir yumruk olup yılmadan yoluna devam etmiştir. O açıdan Alevi Kurumlarımıza da çağrımız Alevi inanç değerlerini baz alarak asla duruşunuzdan, yolumuzdan, inancımızdan dönmeyin, sadece medyada ön plana çıkmak düşüncesi ile, kişisel amaç ve siyasi emelleri için birlik ve beraberliğinizi kurban etmeyin. Alevi toplumu içinde değerli kemalet sahibi Pirlerimiz ve Ocakzade aile büyüklerinin, Akademik kimliği ile öne çıkmış insanlarımızin fikirleri ile birlikte, İmam Hüseyin’nin duruşunu baz alarak Kureyş Ocağı temsilcileri olarak Hakk ve Hakikatın yanındayız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Seyyid Kureyş Ocağı İstişare Meclisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir