Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

TÜRKİYE’NiN TEMEL SORUNU ADELET VE HUKUK SORUNUDUR.

-Nurten Yalnız-
Türkiye‘de temel sorun hukuk ve adalet sorunudur. Adalet ve hukukun olmadığı, insan hak ve hürriyetlerinin, güvence altına alınmadığı bir sistem de tüm toplumsal kesimler totaliter faşist rejimler tarafından baskı altında tutulur.
Son 20 yıllık Türk siyasi yaşamına damgasını vuran AKP dini değerler çerçevesinde politik bir çizgi geliştirerek türban mağduriyetini sürekli işleyerek ülkenin büyük bir kesimini oluşturan sunni islam inancındaki kesimleri etrafında tutmayı başarabildi. AKP‘nin amacı tabiki toplumsal sorunları çözmek, kişi hak ve özgürlüklerini savunmak değildi, hele türban sorunu AKP‘nin hiçte çözmek
istemediği bir meseledir.
Sorunlardan beslenen bir siyasal iktidarın sorunları çözüme kovuşturacağı akla ziyan bir durumdur, o zaman türban sorunu AKP nin muhaliflere karşı kullanacağı bir sorun olarak ellerinin altında
tutulması gereken bir siyasi araç olmalıydı. Parlemento çoğunluğuna sahip olan bir siyasal partinin elinde güç varken bu meseleyi çözmek istemeyişinin başka bir izahatı yoktur. Kaldıki bugün türban sorunu gibi bir sorunda yok ortada, kamusal alanda, üniversitelerde, yargıda vb tüm kurumlarda türban serbesttir, türban ile örtünenlere karşı hiç bir baskıda söz konusu değildir.
AKP hiçbir yasal ve hukiki kural tanımıyor. Yargı mekanizması, koluk güçleri AKP‘nin yan kuruluşları gibi çalışıyor, hukuksuzluğa karşı mücadele eden, demokrasi ve özgürlük taleplerini dile getiren her kesime karşı haksız , hukuksuz bir baskı söz konusudur.
Halkın iradesi ile seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerine atanan kayumlar, parti genel başkanları, seçilmiş milletvekillerinin, gazeteci, avukat,sendikacı, doktor, kadın aktivistleri vb.nin cezaevinde AKP genel başkanının talimatları ile rehine olarak tutulması Türkiye‘nin nasıl bir hukuksuzluk ve adaletsizliğe teslim edildiğinin en somut ifadesidir.
Türkiye‘de yoksulluk ve sefalet had safhadadır, tüm müdahalelere rağmen dövüzdeki ve enflasyondaki yükselişin önü alınmamaktadır. Bütün bu gelişmeler ve yoksulluğun temelindeki ana
etkenler Türkiye‘de adalet ve hukukun ortadan kaldırılması ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.
Yabancı yatırımcının bir ülkeye yatırım yapmasının temel ilkesi güvenli bir ortamın var olmasına bağlıdır, bir ülkenin güvenliği o ülkedeki demokrasi ve hukukun işlevselliğine, kişi hak ve özgürlüklerin gelişmişlik ölçüsü kriter olarak alınır.
Türkiye seçim atmosferine girmiştir, Türkiyedeki bu seçimler hem AKP için hemde emekçi kesimler için önemlidir. AKP bu seçimleri kazanmak için baskı politikalarını artırarak seçimi kazanmak
isteyecektir, İstanbul büyük şehir belediyesi başkanına verdiğı ceza, sokaklarda hak arayan emekçilere, yoksul kürt halkının temsilcilerine yönelik şiddet ağırlıklı uygulamalara başvurmasının kaynağında yatan AKP nin bu seçimi kazanmak için tüm araçlara başvuracağının en somut göstergesidir.
AKP gidicidir, ulusal ve uluslararası alanda politik olarak sıkışmış güvenirliği kalmamış bir aktör durumuna düşmüştür, ekonomik olarak ülke iflas etmiştir, kitleler her geçen gün dahada
yoksullaşıyor.
Biz ezilen tüm kesimler bu süreci iyi değerlendirmek zorundayız, güçlerimizi birleştirerek bu zorlu süreci aşmak hiçte göründüğü gibi zor değildir.

25.Aralıkta İstanbulda alevi kurultayı gerçekleşiyor, alevileri bölüp parçalamak isteyen AKP‘nin politikalarını boşa çıkarmak için bu zor koşullarda gerçekleşecek olan alevi kurultayı tüm ezilenler için önemlidir. Bu kurultayda güçlü bir birlik vurgusunun ortaya çıkması, gelecek seçimlerde ortak bir iradenin belirlenmesi temel arzumuzdur. Şimdiden kurultayımızı selamlıyor, kurultayımızın başarı ile sonuçlanmasını diliyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir