Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Perşembe Çerağ

Bu Perşembe gününde de,
“Üç Çerağ” yandırdın mı?
“Üç Mum” tutuşturdun mu?
“Üç Kandil” yaktın mı?
Böylece “Delil” uyandırdın mı?
Önce kendini, içini aydınlatmak için…

Kadim Alevi İnancı’ndaki “Eri Erden Ayıran Kördür” söylemindeki er Can’dır, Can ise İnsandır ve insanın kutsallığı vardır, yoksa kadının veya erkeğin kutsal farklılığı yoktur.
Can kavramında herhangi bir cinsiyet tanımı bulunmamaktadır.
Can insanın bedenindeki Ruh’tur, İnsan bedeni ise ten olarak tanımlanır.
Yunus’un sözleri ile anlatırsak “Ölürse ten ölür Canlar ölesi değil”.
Yani Can’ın (Ruh’un) bedenden ayrılıp Hakk ile buluşması ve tenin (bedenin) ise toprak ile birleşmesidir.

Yahudilik ve Hristiyanlık’ta kadın üst düzey makamlara getirilmezken, İslam’da birden fazla kadınla evlilik hoşgörülürken, Alevi İnancı bilgisi ve yaşantısı ile belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kadını erkekten ayırt etmez. Öyle ki Pir olan Analarımız sadece Cem ve Erkan yürütmekle kalmamış, Ocak’larının içerisinde yolu devam ettirmişlerdir.

Bunun en iyi örneği Kadıncık Ana’dır. Ve kendisi aynı zamanda Bacıyan-ı Rum adıyla bilinen Alevi kadınlar topluluğunun kurucusudur.
Balkanlar’daki Kız Ana’da Demir Baba Vilayetnamesinde posta oturan kişi olarak tanıtılır. Bazı araştırmacıların yayınladığı belgelerde 6 tane posta oturan kadınlardan bahsediliyor. Bunlar, Kız Bacı, Ahi Ana, Sargı Hatun, Hacı Fatma, Hacı Bacı, Hindu Bacı Hatun ve Süme Bacı’dır.
17. yüzyılda yaşamış Kureyşan Ocağı’nın postnîşini veya çerağ sahibi Seyyide Ana İsme’dir,
19. yüzyılda Tokat’ta yaşayan Hubyarlı Anşa Bacı,
Baba Mansur ocağının postnîşini Seyyide Ana Emiş,
Pulyanlı Elif Ana veya Sinemilli ocağından Afe Ana.

Ve tabi ki kadının en üst makama gelebildiğini örneği ise Kırklar arasında bulunanlardan 23’ü erkek ve 17’si kadın olduğuna inanılmaktadır.

Yaşadığımız çağımızda bazı toplumlarda veya bazı inançlarda halen kadına verilmek istenen halklar, kadim Alevi İnancı’mızın varoluşundan beri yerini almıştır.

Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda kadın-erkek farkı yok
Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde
(Hace Bektaş Veli)

Her kimki kadından Pir olmaz veya Yol ve Erkan yürütemez diyorsa, o İslam şeriatının etkisi altında kalıp, Aleviliği yozlaştırıp asimilasyona uğratmak isteyen kişi veya kişilerdir.

Kadim inancımız Alevi’liğin tüm özelliklerini doğru bir kavramda öğrendiğimizde asimilasyona izin vermeyiz.

Sen yanmasan
Ben yanmasam
O yanmasa
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…

Aydınlık günlerin hepimizin olması dileğiyle…

Perşembemiz’e sahip çıkalım…

Aşk ile
ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ KÖLN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir