Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Alevi Kurumlarından ortak Kaz Dağları Açıklması: ‘‘ Kaz Dağları içinde barındırdığı cümle zenginliği ile birlikte korunmalıdır”

Alevi Kurumları, Kaz Dağlar‘ında yaşanan doğa katliamına sessiz kalmadılar. Kurum başkanlarının isimlerinde yer aldığı ortak bir  yazılı açıklama yaparak doğa katliamına tepki gösterdiler. Kaz Dağları’nin Tahtacı Aleviler acısından önemine vurgu yapılan açıklmaya şu Alevi kurumları imza attı: Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE), Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF), Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK).

‘‘ KAZ DAĞLARI TAHTACI ALEVİLERİN ÖNEMLİ BİR ZİYARETGAHIDIR ‘‘

Alevi Kurum Başkanları yaptıkları ortak açıklamada, Kaz Dağları’nın Tahtacı Alevileri için önemli bir ziyaretgâh olduğuna vurgu yaparak düşüncelerin şu ifadeleri kullarak dile getirdililer:

‘‘Kaz dağları Tahtacı Alevilerinin kutsal kabul ettiği, önemli ziyaretgâhlarından biridir. Burada yapılan doğa kıyımları; Doğanın, çevrenin yok edilmesinin yanı sıra, inancımıza yönelikte bir yok etme projesidir. Tahtacı Alevilerinin; yüzyıllardır sürdürüp geldikleri yaşamları, kültürleri, inançları; maden, mermer, altın aramaları amacıyla, Kaz dağlarında açılan yaralarla yok edilmenin eşiğindedir.
Bu bölgede yaşayan Tahtacı Alevileri, içinde yaşadıkları doğaya saygı duymuş, onunla barışık yaşamış ve ağaçları kurumadan kesmeyen bir inancı sürdürmüşlerdir. Kesecekleri ağaçtan bile rızalık isteyen bir yolun talipleridir‘‘ diye ifade edildi.

‘‘ İNSAN DOĞA’NIN HAKİMİ DEĞİL BİR PARÇASIDIR ‘‘

Açıklamanın davamında Alevi inancının  insan ile doğa arasındaki ilişkiye bakışına ilişkin şu ifadelere yer verildi: : ‘‘Alevilik inancı; bireyin kendisi ve çevresiyle, doğayla, cümle varlıklarla barışıklığını esas alan bir inançtır. İnsan doğanın hâkimi değil bir parçasıdır. İnsan içinde bulunduğu doğanın, çevrenin, toplumun, hayvanların cümle mahlûkatın rızalığı ile yaşamını kurmalıdır. İnsanlığın ve çevrenin barışına hizmet etmeyen, rızalığı gözetmeyen her eylem, hak yolundan sapma anlamına gelmektedir‘‘ denildi.

‘‘ BİZ VARLIĞIN BİRLİĞİNE İNANIRIZ ‘‘

Kaz Dağları‘nın bir Alevi ziyaretgâhı olması, burada yaşanan doğa katliamının toplumun her kesimini ilgilendiren bir sorun olduğu gerçeğini ortadan kaldırmadığına değinilen açıklamanın davamında şu ifadeler kullanıldı: Öte yandan, Alevilerin çeşitli kutsalları vardır. Pirlerin dergâhları, makamları ve ziyaretgâhlarımızla birlikte; kutsal olan dağlar, ağaçlar, sular, taşlar vardır. Kaz dağları ve çevresinde de Alevilerin kutsal mekânları yer almaktadır.
Biz varlığın birliğine inanırız. Hak yarattıklarının bir parçasıdır. Her varlık evrende üzerine düşen hizmeti yapar. Bunun dışında o varlığın soyunu, geleceğini yok etmek, hiçbir nedenle kabul edilemez bir suçtur.
Bununla birlikte sorunu sadece Alevililerin bir sorunu olarak görmüyoruz. Kaz dağları ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. Doğasıyla, havasıyla, suyuyla, hayvanıyla, insanıyla; bugüne kadar getirdiği kültürü inancıyla bir bütündür. Yok edilmesine göz yumulması akla, vicdana, adalete, insanlığa sığmaz.
Kaz dağları içinde barındırdığı cümle zenginliği ile birlikte korunmalıdır. Hiçbir şey için zaman geçmiş değildir. Bugün bile bu insan eli ile yaratılan felakete/saldırıya son verildiğinde; doğa kendi yarasını onarabilir. Yeter ki, o yarayı daha fazla kanatmayalım.
Yetkilileri bir an önce bu kıyımı durdurmaya davet ediyoruz.‘‘

Hüseyin GÜZELGÜL
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

Gani KAPLAN
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

Doğan DEMİR
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

Ercan GEÇMEZ
HACIBEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI

Hüseyin MAT
AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

Celal FIRAT
ALEVİ DERNEKLER FEDERASYONU

Remzi AKBULUT
ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU

Selda GÜNEŞ
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir