Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABK İNANÇ YOL VE ERKAN KURULU BAŞKANI ÇAFER KAPLAN: ‘‘ ALEVİ İMAM HATİP LİSESİ, ZARARLI BİR PROJEDİR!

 

Kamuoyunda Alevi İmam Hatip Lisesi olarak da biline ve Alevi kurumlarını tepkisini çeken ‘‘ Özel Statülü Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi’ne‘‘ bir tepki de AABK İnanç Yol ve Erkan Kurulu Başkanı Cafer Kaplan Dede’den geldi.

” DİYANETİN GÜDÜMÜNDE BİR İNANÇ YARATMAYA ÇALIŞACAKLAR”

Kaplan Dede, AKP  iktidarıyla ‘‘ Dosteli Vakfı‘‘ nın birlikte kurdukları ve ısrarla Alevilere dayatıkları proje okulu modelinin Alevi inancının için boşaltmak, Alevileri asimile ederek önce Şiileştirip ardından Sünnileştirmek için oluşturulduğuna vurgu yaptığı açıklmasınada, bu okula ilişkin su ifadeleri kullandı:

‘‘Son günlerde kamuoyunda tartışılan Alevi İmam Hatip Lisesi, Alevi inancına karşı “iyi niyetli” gibi gösterilen durum, art niyetli ve asimilasyona hizmet eden ve gelecekte tüm Alevi toplumu ve inancımız adına devlet desteği ile örgütlenmiş zararlı projedir.

Alevi inanç önderlerimiz, “çocuğunuzu kendinize göre değil zamana göre yetiştirin” diyen Şahı Merdan Alinin, “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” diyen Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin sözlerini rehber almıştır.

Birden bire Alevi dedelerine eğitim verilmesi bir nevi imam hatipli dedeler ortaya çıkararak cami cemaati gibi, sorgulama yapmayan her söylenene amin diyerek biat eden, rızalığı ortadan kaldıran eşitlik ve adelet terazisini Cem erkanında kaldırmaya çalışan, kadının ve erkeğin bir arada ibadet yapmasının engelleyecektir. Diyanetin güdümünde bir inanç yaratmaya çalışacaklardır. Aslında bütün dert asırlardır ocaklar üzerinden bu inancı taşıyan değerleri yok edip istedikleri gibi Alevi yaratmak istiyorlar.

Talibiyle ve yolun tüm kurumlarıyla var olan itikat ve ikrar üzerine olan hizmetini, sadece diplomaya bağlı hale getirecekler. Tam da bu noktada asimilasyona kapıyı iyice aralayacaklar‘‘ dedi.

”ASİMİLASYONA KAPIYI  İYİCE ARALAYACAKLAR”

AABK İnanç Yol ve Erkan Kurulu Başkanı Cafer Kaplan Dede, AKP’nin bu okul aracılığıyla asimilasyonu derinleştirerek devam etirme politikasına ilişkin şunları ifade etti: ‘‘Aslında bunların Sünnilikten daha çok Şia ya da Caferilik üzerinden eğitim verilerek, bu okula gidenler üzerinde Alevilere “camiye de gideriz Cemevine de, Ramazanı da tutarız Muharremi de tutarız” noktasına getirmek istiyorlar. Cemevlerindeki Pirin oturduğu makamı bile kıbleye döndürecek duruma getirecekler oysaki bizim kıblemiz Pirimizin cemaliydi oturduğu makamdı bizim kıblemiz.

Asırlardır egemen dinler kendi varlıklarını sürdürebilmek için diğer inanç guruplarını asimile ederek kendilerini güçlü hissetmelerini sağlıyor. Alevi inancıyla asırlardır uğraştılar kendilerine benzetmeye fakat başaramadılar bizim gibi Hümanist evrensel düşünen inançlar olduğu sürece dinlerin radikal gurupları hep bizimle uğracaklardır‘‘

Kadın erkek eşitliğini savunan, insan sevgisini öne çıkaran, doğaya karşı ayrı bir hürmeti olan, kainatta var olan dört ana elementi havayı, suyu toprağı ve ateşi kutsal sayan kainat varlığını kabuleden, “insan Hakkta Hakk insandadır” diyen, tüm insanlığı Hakkın bir parçası olarak gördüğünden “72 Milleti bir gözle gören”, dinleri ve dilleri bir birinden üstün görmeyen ,lokmasını hakça ve eşitçe paylaşan, “Sevgi bizim dinimizdir” diyen bir inancı hiç bir zaman rahat bırakmayacaklardır‘‘ dedi.

‘‘ DEĞERLERİMİZİN KAYBOLMAMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ‘‘

Alevi yol önderlerinin zalimler karşısındaki baş eğmeye onurlu duruşlarına ve onların yaratıkları değerlere bağlı olduklarını özenle belirten Kaplan Dede‚‘‘ Bizlerde bu değerlerimizin kaybolmaması için elimizden geldiğince mücadele verip başaracağız. Bizler Şahı Merdandan Adaleti, Kerbelada Pir İmam Hüseyinden biat etmemeyi, Hallacı Mansurdan Enel Hakk düsturunu, “İnandığım dava uğruna serimi verir derimi yüzdürürüm” diyen Nesimiden,”Bir ben vardır birde benden içeri” diyen Yunustan, “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” diyip Osmanlıya başkaldıran Piri Sultan Abdal ve daha nice saya bileceğimiz ulularımızdan almışız bu değerleri. Bu ulularımız inanç ve dava için bedenlerini koymuşlar bu yola. Yüz yıllarda geçse bu dava bizim haklı davamızdır‘‘ dedi.

” ASLINDA ONLARIN DERDİ YAŞAYAN ALEVİLERLE DEĞİL, 20 SENE SONRAKİ DOĞACAK ALEVİ NESLİYLE.”

Cafer Kaplan Dede, asimilasyoncu kesimlerin birlikte şekilendirip hayata geçirdikleri asimilasyon politikasının ana hedefine bugünkü Alevilerden daha çok,  20 yıl sonra doğacak çocuklardan meydana gelelen Alevi kitlesini yerleştirdiklerini dile getirdiği açıklamasının davamında şunları kaydetti:

İşte Alevi inancıyla uğraşmalarının nedenleri bunlardır. Aslında onların derdi yaşayan Alevilerle değil 20 sene sonraki doğacak Alevi nesliyle. Onlarda biliyorki bugünkü Alevi toplumunu asimile etmek zor gelecek nesilleri asimile için bugünden yatırımları yapıyorlar nitekim 40 sene önce Alevi köylerine zorunlu Cami yaptırarak bugün belirli bir oranda inançta asimileye açık bir gurup oluştu.
Cenaze erkanları Arapça dualarla kalkan Cemevi yerine, Camiyi tercih edenler sayısal olarak az olsada zaten bir inancı asimile etmek yüz seneye yayılan bir durumdur.‘‘

” GELİN HEP BİRLİKTE YOLUMUZA, İNANCIMIZA VE DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM ”

AABK İnanç Yol ve Erkan Kurulu Başkanı,  Alevi kurmlarına ve topluma Alevi değerlerine birlkte sahip çıkma çağrısı yaptı: ‘‘Gelin hep birlikte kurumlarımıza, kazanılan haklarımıza, Ocaklarımıza, Dergahlarımıza, Ziyaretlerimize, Cemevlerimize, Lokmalarımıza, Semahlarımıza, Pirlerimize, Analarımıza, Taliplerimize, sahip çıkalım. Bu inancımızı daha nice asırlardır yaşatmaya devam edelim.
Gelin hep birlikte Alevilik derslerimize sahip çıkarak Çocuklarımızın gelecekte Alevi kalmasını sağlıyacak kazanılmış böyle bir imkana dört elle sarılalım biz çocuklarımıza anlatabildiğimiz bir Alevilik vardı, onlarında kendi çocuklarına anlata bileceği, Alevilikle yetişmelerini sağlayalım. Bu konuda Alevi inanç önderlerimize, kurum başkanlarımıza, yöneticilerimize, ailelerimize büyük görev düşüyor bu önemli hizmete katkı sunanların Hakk hizmetlerini kabul etsin”

Gelin hep birlikte Yol bir sürek bin birdir diyerek, Hızırımızla, Muharremimizde yaşadığımız o duygusallığı yaşayarak, inancımıza karşı yapılan bu saldırıları durdura bilmek için elele verelim, herkes kendi eksikliğini bir kenara bırakarak bir birimize kenetlenerek dostça, kardeşçe mücadele verelim, gönülleri bir eyleyelim, Matemi yaşadığımız bu günlerde Alevilere yapılan tüm katliamlardan dersler çıkararak bir daha bu tür katliamlar yaşanmaması için birlikte mücadele verelim” dedi.

” GELİN HEP BİRLİKTE AABF’NİN 30. KURULUŞ YILINDA KÖLN ARANA’DA YOL BİR SÜREK BİNBİR DİYELİM…”

Almanya’daki Alevilerin örgütlü birlik çatısı olan AABF, 28 Eylül 2019’da, Köln Arana’da 30. Kuruluş yılın kutlayacak. Kaplan Dede, açıklmasında Alevilere, ‘‘ Yol bir sürek binbir‘‘ etkinliğine güclü bir şekilde katılmları için çağrı yaptı: ‘‘Gelin hep birlikte Avrupada yapılan mücadelenin Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun 30 uncu kuruluş yılında Köln Arenada Yol bir sürek binbirdir diyerek Aleviliğe el katmaya, asimile etmeye, guruplara bölmeye uğraşanlara karşı sesimizi yükseltelim.‘‘

” LOKMAMIZLA CEM OLUP MEYDANDA CAN OLALIM ”

AABK İnanç Yol ve Erkan Kurulu Başkanı, ”Gelin hep birlikte Yol bir sürek binbirdir diyerek, Adeletten, barıştan ,Hakkaca bölüşmenin, şiarımız olduğunu tekrardan haykırarak, Lokmamızla Cem olup meydanda can olalım.
Bu duygularla Pir İmam Hüseyin aşkına yaşayacağımız Muharrem Matemizdeki yasımızı, lokmamızı Hakk Muhammed Ali, Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli, Boz Atlı Hızır kabul eylesin.
Tüm yol Pirlerimize, Analarımıza, Babalarımıza , yol taliblerimize Aşk-ı Muhabbetlerimi sunuyorum.‘‘ diyerek yazılı açıklamasın sonladırdı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir