Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

PSAKD GENÇLİK BULUŞMAMIZ SONUÇ METNİ

PSAKD GENÇLİK BULUŞMAMIZ SONUÇ METNİ

“Söyleyecek sözümüz var” şiarıyla PSAKD Genel Merkezince 9-10 Şubat tarihlerinde düzenlenen ve şube gençlerinin katılım sağladığı, sorunlarını çözüm önerileri ile birlikte tartışıldığı iki günlük bir buluşma gerçekleştirildi. Batıkent şubemizde gerçekleşen buluşmada gençliğin sorunları ve çözüm arayışları, örgütlenme biçimi üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. İçinde bulunduğumuz döneme uygun gençlik yapılanmasını inşa etmek amacıyla gençler tarafından sorumluluk alındı.

“Gelin Canlar Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım”

Dünya ülkelerinin tamamında yaşanan ekonomik ve toplumsal krizlerin her geçen gün büyüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Savaşlara ve yoksulluğa bağlı göçlerin arttığını ve bununla birlikte birçok ülkede ırkçı, mezhepçi ve sağcı eğilimlerin büyüdüğünü görüyoruz. Halkların bir arada özgürce yaşayabileceği alanlar her geçen gün daraltılıyor.

İçinde yaşadığımız Türkiye koşullarında ise baskı ve şiddet mekanizmalarının fazlaca kullanıldığı, ırkçı, dinci, mezhepçi ve halkları kutuplaştıran politikaların uygulandığı bir dönem yaşanıyor. Saldırıların ve baskıların arttığı böylesi gergin bir dönemde, kutuplaştırılan taraf ilan edilen alevi gençliğinin her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ihtiyacı var.

Üniversitelerde, eğitim alanlarının tamamında, mahallelerde ve iş yerlerimizde inancımız nedeniyle tehdit altında yaşıyoruz. Son dönemde dernek yöneticilerimiz, şube başkanlarımız ve üyelerimiz gözaltı, tutuklama ile baskılanmaya çalışılıyor. Bu baskı sürecine arkamızı dönerek gerçeklerden kaçamayız. Gün Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi “bir olalım, iri olalım, diri olalım” felsefesiyle birlikte duruşu sergileme günüdür. Tutuklu bulanan canlarımız özgürlüklerine kavuşana dek onların mücadelelerini bıraktıkları yerden gençlik olarak sahipleneceğiz!

“PSAKD GENÇLİĞi ÖRGÜTLENMESİNİ YERELDEN GENELE SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE YAPMALIDIR”

PSAKD gençliği yaşadığı sorunlar karşısında kişisel tutum almaktan öte, örgüt olma bilincini ön plana çıkarmalıdır. Örgütlü ve kurumsal bir yapı için sistemli ve uyumlu bir gençlik çalışmasını inşa etmeli herkesin kendi yeteneği doğrultusunda katkı sunduğu bir yapı oluşturmalıdır. Daha fazla gence ulaşmak için çalışmalar yürütmeli, bünyesindeki gençliği artırmayı hedeflemelidir.

Gençliğin kendi içinde tahakküm ve bürokratik ilişki kurmadığı, doğrudan demokrasinin en güçlü olduğu bir yapıyı oluşturmalıyız. Komisyonlar ve meclis gibi dairesel yapılar ile her gencin söz hakkı yaşamda karşılık bulabilir. Genç kadın arkadaşlarımızı örgütlenme mekanizmalarımızda ve temsiliyet düzeyinde öne çıkarmalı, toplumumuzun demokratik ve laik bakış açısını daha iyi bir biçimde göstermeli, kadın kimliğini ezen, yok sayan eğilimlerle hesaplaşmalıyız.

Örgütlenme çalışmalarımızın sağlıklı bir biçimde ilerleyebilmesi amacıyla gençliğimizin olduğu her yerden faaliyet raporları gelmelidir. Bu raporlar üzerine gelişecek öneri ve planlama süreçleri ile gençliğin nabzı tutulmalı, gençlik içerisinde yayılma, daha fazla gence ulaşma imkânları oluşturulmalıdır.

Gündelik sorunlar ile ilgili Pir Sultan Gençliği ortak bildiri yayınlayabilmeli, refleks geliştirilmelidir. Gençliğimiz anmalarda, miting vb. etkinliklerde örgütlü bir şekilde bir bayrak altında yürüyebilmelidir.

Gençliğin üniversite örgütlenmeleri sağlanmalı, bununla ilgili arayışa girilmelidir. Kulüp ve topluluklar üzerinden üniversitelerde çalışmalar yürütülmelidir.

Pir Sultan Gençliği; gençlerinin burs, yurt, işsizlik gibi yaşam sorunlarına çözüm üretmek amacıyla çaba sarf ederken aynı zamanda da akademik, ekonomik, teknolojik ve siyasi alanlarda Alevi toplumunun daha görünür ve diğer toplumlarca fark edilir olmasını sağlamalıdır.

“PSAKD GENÇLİĞİ HEM GENÇLİĞİNİN KADRO EĞİTİMİNİ ORGANİZE EDER, GENÇLİĞİNİ YETİŞTİRİR HEM DE ÖRGÜTSÜZ ALEVİ GENÇLERİNİ ÖRGÜTLEYİP ONLARA ALEVİLİĞİ ULAŞTIRMA AMACI GÜDER”

PSAKD Gençliği yaptığı çalışmaların felsefi ve inançsal anlamı üzerinde yoğunlaşmalı ve Alevi Öğretisini temel almalıdır. Devlet politikaları ve başkaca inanç yapıları altında asimile edilmeye çalışılan Alevi kimliğini örgütlü/örgütsüz Alevi Gençliğine öğretmek için eşzamanlı bir şekilde mücadele ve çalışma yürütmelidir. Bu anlamda pir sultan gençliğine yönelik ayrıca kadro eğitimleri verilmelidir.

Gençlik teolojik alanda kim olduğunu, inancını açıklarken aynı zamanda Alevi Gençlerinin ne istediği, neyi aradığı ve PSAKD’ye neden üye olunması gerektiği üzerine tartışmalar yürütmelidir. Diğer dernek ve STK’lardan farkımızı açıklayan, ilkelerimiz ve örgütlenme biçimimize dair bilgiler içeren kitapçıklar oluşturmalıdır. PSAKD Gençliği 18 yaş altı gençlere yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlemelidir. Bu yaş grubundaki gençlerin aktif olduğu sahalara inerek gençlerle iletişim kurmalı, öğretimizi ve ilkelerimizi aktarmalıdır.

Gençlik inancının kaynaklarından beslenmelidir. Ulu ozanlar, pirler ve inanç önderlerinin öğretilerini araştırarak veriler ortaya koymalı, bilgi aktarımı yapmalıdır. Şubelerinde araştırmacılardan, ana, dede, zakir gibi yol öğretecek kişilerle birlikte Alevilik derslerini başlatmalıdır.

PSAKD Gençliği, bünyesinde bulunmayan Alevi Gençlerini inanca, geleneğe, kültüre aynı zamanda da çağa uygun olarak yetiştirmeli bunun için konferans, seminer, panel gibi organizasyonları ve gençlik projelerini üretmelidir.

‘‘PSAKD GENÇLİĞİ KENDI ÖZGÜN YAPISINI OLUŞTURMALIDIR’’

PSAKD demokratik bir kitle örgütüdür, çeşitli mecralarda demokratik muhalefet içerisinde bulunan yapılar ile dayanışma temelinde yan yana gelmelidir. Ancak PSAKD Gençliği herhangi bir siyasi parti veya yapının güdümünde değildir. Asla da olmayacaktır.

PSAKD Gençliği, kendi sözünü ve tavrını belirleyerek, siyasi parti ve STK’lar ile kendi ilkeleri doğrultusunda bir ilişki kurabilir. Demokratik muhalefetin değerlerini sahiplenebilir; ancak temelde kendi örgütlenme nedenleri ve amaçları doğrultusunda hareket etmeyi hedefler. Şubelerimiz PSAKD örgütünün büyüyeceği, güçleneceği yerler olma yolunda ilerler.

PSAKD Gençliği, nisan ayı sonunda yapılacak çalıştayı örgütleyerek eksikliklerini gidermeye, örgütlülüğünü büyütmeye devam edecektir. Tüm gençleri PSAKD Gençliği ile iletişim kurmaya, derneklerimize üye olmaya ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

PSAKD MERKEZİ GENÇLİK KOMİSYONU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir