Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Bremen Dostluk Korosundan 20. Yıl Konseri

 

1999 yılınınŞubatayındanberiOzan Gani Cansever`inyönetimindeMızıkacılar şehri Bremen‘ de  faaliyetini sürdüren  “Bremen DostlukKorosu” 20. Kuruluşyılını  23 ŞubatPazargünüBremen‘ de vereceğibirKonserlekutlayacak. Bundantam 20 yılönce80 kişi ile çalışmalarına başlayan Bremen DostlukKorosu 2002 yılındailkkonserinivermişbulunuyor. ŞimdiyekadarAlmanyavekomşuülkelerdetoplam 26 konserverenKororepertuarındaAnadolununPir Sultan Abdal, ŞahHatayi, Mevlana, Karacaoğlan, Nesimi, yakıntarihimizdende Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Hasan Hüseyin KorkmazgilgibibüyükOzanlarıneserleriniseslendiriyor.

Müzikevrenseldirvesanatilekültürinsanımedeniyapar

Bürgerhaus Mahndorf‘tasaat 15.00 de başlayacakolanKonseriçinKorosonhazırlıklarınıdatamamlamışbulunuyor. 20. YılKonseriyleilgiliolarakKoroŞefi Gani Canseverşunlarısöyledi; ‘‘Kültürümüzünbirparçasıolantürkülerinunutulmamasıvekuşaktankuşağaaktarılmasıadınaçalışmalarımıza, başarıyladevamediyoruz.  28 kişilikKoristve 10 kişiliksazheyetimizleKoroolarakPazargünüKonserimizegelecekolanMüzikseverlerdentam not alacak, çokkonuşulacak ,unutulmayacakbirmüzikveşiirakşamıyaşatmakistiyoruz . Anadolu-Türk müziğimizçokçeşitlivezenginbirkarakteresahip. MüziğinözellikleAlmanya’daikikültürlübüyüyençocukvegençlerimizindilvekültüröğrenimiiçin en efektif , tesirlieğitimaracıolmaözelliğibulunuyor. Müzikevrenseldir,sanatvekültürdürinsanımedeniyapan. İştebunedenleonungücünden, etkisindenvekatkısındanyararlanmakamacıilebukonseridüzenlemişbulunuyoruz.Konserimize Bremen veçevresindekitümmüzikseverleridavetediyoruz‘‘ dedi

Mehmet Tanlı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir