Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Arif Sağ: Mesam 16. Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2020 Cumartesi günü yapılacaktır

 

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)  kayyum  atanmasına ilişkin, Mesam Başkanı Arif Sağ yönetim kurulu adına yazılı bir açıklama yaptı. Sağ, siyasal iktidarının  ‘Kayyum’ darbesi‘‘  ile Mesam yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verildiğine vurgu yaptığı açıklmada, kayyum darbesine ve 28 Mart 2020 Cumartesi günü yapılacak Mesam 16. Olağan Genel Kuruluna  ilişkin şunlar ifade edildi:

‘‘ Kamuoyunca bilindiği üzere 2018’de Arif SAĞ başkanlığındaki yönetim kurulunun bakanlık tarafından görevden alınması ile başlayan süreç, yine aynı yıl Mayıs ayında yapılan MESAM genel kurulunda Arif SAĞ ve ekibinin yeniden yönetime seçilmesi ile sonuçlanmıştı. Bu süreçte yönetim kurulunu görevden alan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde dava açılmış, mahkeme 2018 yılında MESAM yönetim kurulunun görevden alınması ile ilgili bakanlık kararını iptal etmişti. Ayrıca bakanlık tarafından atanan geçici üst kurullar tarafından üyelikten çıkarılan Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Rıza Binboğa’nın da içinde bulunduğu 11 MESAM üyesi yine mahkeme kararı ile MESAM’a dönmüştü.

Yine aynı genel kurulda yenilgiye uğrayan Orhan Gencebay’ın da içinde bulunduğu ekibin bazı üyeleri bu sefer de 2018 genel kurulunun iptali için İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Gelinen süreçte yaklaşık 1 yıldan fazla bir süredir devam eden davanın 26 Şubat Çarşamba günü yapılan duruşmasında mahkeme tarafından “HMK 389 vd. maddelerine göre seçimlerin huzur içinde gerçekleştirilmesinin temini, yeni uyuşmazlıkların çıkmasının önlenmesi, MESAM meslek birliği üyelerinin menfaatlerinin temini bakımından Mart ayında gerçekleştirilecek genel kurulun göreve başlamasına kadar tüzükte belirlenen yönetim kurulu görev ve yetkilerine haiz olmak üzere 3 kişiden teşekkül eden geçici yönetimin mahkememizce 7 günlük sürede tedbiren atanmasına, yeni yönetim kurulu seçildiğinde başka bir ek karara gerek kalmadan mahkememizce görev verilen heyetin görevinin sonlanmasına, davacı ve davalıya varsa aralarında anlaştıkları isimleri bildirmek üzere 3 günlük kesin süre verilmesine, isim bildirilmediği taktirde mahkememizce 7 günlük sürede resen atanmasına…” karar verilmiştir.

Ekteki mahkeme tutanağında da görüleceği üzere, Arif SAĞ başkanlığındaki MESAM yönetim kurulu ile ilgili mahkemece alınmış başkaca herhangi bir karar bulunmamaktadır. Tam tersi içlerinde muhalif gruptan isimlerin de bulunduğu geçici yönetimin geçmişte aldığı hukuksuz kararlara karşı yine Arif SAĞ başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından açılmış olan toplam 11 dava da kazanılmıştır.

Önemle belirtmek isteriz ki, görevden alınan yönetim kurulumuz tarafından tüm hazırlıkları tamamlanan MESAM 16. Olağan Genel Kurulu daha önce planlandığı ve üyelerimize duyurulduğu şekilde 28 Mart 2020 Cumartesi günü yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur…‘‘

​​​​​​​​Yönetim Kurulu adına
Arif SAĞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir