Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

YOL ERENLERİ: ALEVİLER, YOLUN ERENLERİ, PİRLER, ANALAR!

Yol Erenleri; işçi sınıfının, yoksulların, ezilenlerin birlik ve dayanışma  günü 1 Mayıs’a  ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. ” 1 Mayıs, birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.  Emeğin, emekçinin, üretenlerin günüdür. Şimdi birlik ruhunu, mücadele azmini büyütme zamanı ” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  ”Covid-19 virüs salgınının gezegenimizi sardığı bir zamandayız. Böyle felaket günlerinde umutlu olmak dayanışma içinde olmak hayati önemdedir. Mürşitlerimizin, analarımızın inayeti bizimle kala, Hızır yardımcımız ola! ” denildi.

İŞSİZLİK  ARTARKEN, İŞÇİLER COVİD-19 VİRÜSÜNDEN ÖLÜYOR, ÖLÜME MAHKUM EDİLİYOR ”

Korona virüs salgınından dolayı artan işsizliğe ve işçi ölümlerine vurgu yapılan açıklamada, işsizlikten ve işçi ölümlerinden AKP –  MHP iktidarı sorumlu tutuldu:

”AKP-MHP iktidarı, patronları savunan, işçilere düşman politikaların iktidarıdır. Onlar ki ağır ve yoğun sömürü çarkında işçilerin emeğini talan edenlerdir. Toplumu işsizlik kâbusuna mahkûm edenlerdir.

Onlar ki emekçileri ucuz işgücü, köle koşullarında çalıştıranlardır. Her gün 4-9 işçiyi iş cinayetlerine kurban verenlerdir.

Onlar, sendikasızlaştırarak, taşeronlaştırarak; örgütlenme hakkını elimizden alan zalimlerdir.

Koronavirüs salgını zamanında da aynı işçi, emekçi düşmanlığı tutumlarını; sermaye, patron taraftarlıklarını açıkça ortaya koymuşlardır.

“Ekonomik tedbirler”adı altında aldıkları kararlarda, işçiler, işsizler, yoksullar göz ardı edilip sermaye kollanmaktadır.

Salgın tedbiri olarak “evde kal” denilirken işçi çalışmaya mahkûm edilmektedir. Bir yandan korona günlerinde patronlar işçilerin işlerine son vermektedir. İşsizlik artarken, işçiler covid-19 virüsünde ölüyor, ölüme mahkûm ediliyor. Öte yandan sağlıksız-tedbirsiz iş koşullarında iş cinayetleri de devam etmektedir.”

” KAPİTALİST SÖMÜRÜ DÜZENİ YAŞADIĞIMIZ FELAKETLERİN KAYNAĞIDIR ”

Yol Erenleri’nin açıklmasında, insanlığın korona virüs salgınından dolayı yaşadığı zorluklara ilişkin şu ifadeler kullanıldı :

Değerli canlar;

Korana virüs salgını içinde yaşadığımız Kapitalist-Emperyalist zulüm düzeninin yol açtığı bir felakettir.

Doğanın ranta dayalı, sermayeye ayarlı talanı “ekolojik yaşam” zincirini kırmıştır. Ve şimdi doğa, insanlığa, virüsle tepkisini göstermektedir.

Kapitalist sömürü düzeni, her şeyi ticarileştirip, metalaştırmaktadır. İnsanca olanı değil de  “kara etmeye” dayalı yaşamı hâkim kılmıştır.

Kapitalist zulüm, “toplumculuğu” karşı   “bencilliği” yücelterek insanlığı hak hakikat yolundan uzaklaştırmıştır.

Tanrı-doğa-insan bütünleşmesi, Alevilerin inanç ve ibadetinin temelidir. Bu yolda “ kâmil insan ” olmak, “ doğa ana ” üretkenliğini insanın üretkenliğiyle bütünleştirmek  Aleviliğin özüdür.

Kapitalist zulüm doğa sömürüsüyle bu birliği(tevhit) parçalamıştır.

Covid-19 virüsü salgını gücünü tamda bu vahdet(birlik) olmanın parçalanmasından almaktadır.’’

  ” İŞÇİLERİN, ALEVİLERİN BİRLİĞİ SERMAYEYİ YENECEK ”

Açıklamada işçilerin, emekçilerin ve Alevilerin birliğine ilişkin ise şu ifadeler yer aldı:

‘‘ Canlar, yolun erenleri, analar, pirler

1 Mayıs’ta

Eşit yurttaşlık hakkımızı haykırmak için

Zorunlu din dersi zulmüne karşı durmak için.

Zulme, katliamlara, asimilasyon politikalarına karşı direnişimizi yükseltmek için,

Alevilerin demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyütmek için

Doğa talanına son vermek için

Emeğin sömürüsüne karşı sınıfsız- sömürüsüz “Rıza Toplumu” için

1 Mayıs’ta sermaye düzenine karşı işçilerle, kadınlarla, ekolojistlerle,  gençlerle birliğimizi haykıralım.

Bulunduğumuz her yerde marşlarımızla, şarkılarımızla, 1 Mayıs’ın mücadele ruhunu yaşatalım

Pankartlarımızla, bildirilerimizle sosyal medya eylemlerimizle, kapitalist sömürü düzenine ve onun yaşattığı felaketlere mahkûm olmadığımızı dile getirelim.

Bir olalım iri olalım diri olalım!

Hak Aşığımız Mahsuni’nin deyişiyle:

Yuh yuh, soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara, yuh!

Ne demek efendim, bey ve amele,
Fakir soymak yakışır mı kemale?
Rüşveti hak bilip bilip her dakika hile
Yapıp yapıp inkâr inkâr ettiysem yuh.’!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir