Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

BAT-Cemevi: Hıdırellez‘in bütün insanlara sevgi, sağlık, huzur ve barış getirmesini dileriz

Berlin Alevi Toplumu – Cemevi ( BAT-Cemevi ) Yönetim Kurulu ile Cemevi İnanç Kurulu sosyal medya üzerinden  yazılı bir açıklama yaparak Alevilerin önemli bir bayaramı olan Hıdırellez‘i kutladılar.

”Değerli Canlar, toplumlar değerleriyle, gelenek ve görenekleriyle ayakta kalırlar ve kendilerini geleceğe taşıyarak varlıklarını sürdürürler” ifadeleriyle başlayan açıklamanın devamında, şunlar kaydedilidi:

Her inancın kendine özgü kutsal günleri vardır. İçinde bulunduğumuz günler de bizler açısından işte böyle kutsal kabul edilen Hıdırellez günleridir. Hıdırellez günü bütün canlı varlıkların yeni bir hayata kavuşacağına inanılır.

Hızır, Anadolu’dan Orta Asya topluluklarına, Mezopotamya’ya ve Balkanlara kadar dünyada farklı coğrafyalarda farklı motiflerle anılmıştır.

Hızır, çağrıldığında zor durumda olanların, dara düşenlerin yardımına koşan, diyar diyar dolaşarak insanları koruyan, kollayan ve doğru yolu gösteren ölümsüz bir Veli, bir Nebi veya Ulu bir evliya olarak tanımlanır. Ayrıca tabiata can veren bereketin simgesi, baharın müjdecisi manevi bir güç olarak kabul edilir.

Alevi inancında çok yönlü ve köklü bir yere sahip olan Hızır, Hakkın yeryüzündeki tezahürüdür.

Hakk’ın yeryüzünde insan sıfatına bürünmüş halidir. Hakk’ın insan sıfatında kendini yansıtmasıdır. Hızır, inancımızda Şah-ı Merdan Ali ile özdeşleştirilmiştir. Erenler ve evliyalar ile gelip insanlara doğru yolu göstererek umut kaynağı olmuştur. Hızır ölümsüzlüğün sırrına ermiş insan-ı kamildir.

İnanca göre Hızır ile İlyas birlikte abu hayat suyunu aramaya çıkar. Hızır ve İlyas bu suyun kaynağını bulup içip ölümsüzlüğe ererler. Hızır karada, İlyas denizlerde, yardıma muhtaç olanlara zor durumda olanlara yardım ederler. Yetiş ya Hızır diyenlerin carına yetişirler.

Hızır ve İlyas yılda bir kez 5 – 6 Mayıs Hıdırellez günü bir gül ağacının altında buluşurlar ve tekrar insanların yardımına koşmak için ayrılırlar.

5-6 Mayıs Hıdırellez günlerinin bütün insanlara sevgi, sağlık, huzur ve barış getirmesini dileriz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir