Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Karadeniz Bölgesindeki Alevi- Bektaşilerden Veliyettin Ulusoy’a destek

Karadeniz bölgesindeki  Alevi kurumlar ile Yol, inanç hızmeti yürüten Ocak Dedeleri, Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy‘a  destek açıklaması yaptı. 
 Bazı Cemevleri’nde yürütlen Hakk‘a yürüme erkanlarına ve bu erkanlarda kullanılan kıyafetler ile okunan‘‘ dualara‘‘ ilişkin açıklama yapan Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ( PSAKD) Yol Erkan Kurlu üyesi Pir Hasan Doğan kendilerini ‘‘ Ozak zadeler‘‘ diyen bir grup tarafından hedef alındılar.  Ozak zadeler grubu özellikle, Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy‘un aleyhine çeşitli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar, Alevi – Bektaşi toplumu tarafından her yerde tepkiyel karşılandı. Bu toplumsal, kurumsal tepkilere Karadeniz bölgesindeki  Alevi Kurumları’ndan ve Ocak dedelerinden gelen tepkilderde eklendi. Birçok kişi ve kurum ortak bir yazlı metni hazırlayarak, Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy ile dayanışma içinde oldukların kamoyuna ilan ettiler.

   Alevi dayanışmasını Karadeniz bölgesinde şahlandıran ortak açıklamanın tam metni şöyle:

​  ‘‘BASINA VE KAMUOYUNA

Tarihsel sürecin derinliklerine göz attığımızda, Alevi Bektaşi inancını hor gören, yok sayan, yaşam hakkı vermeyen, yok etme, yakma, yıkma anlayışına sahip Ebu Süfyan ve evlatlarını; onun yolunda yol yürüyenleri tarihin karanlık sayfalarında duyduk, okuduk,  gördük. Yüzyıllardır insanlığın mutluluğunu, huzurunu, birliğini, dirliğini; dostluğu, kardeşliği, barışı, sevgiyi, kendine rehber edinen “Allah, Muhammet Ali” anlayışını bedeninde hisseden edep, erkân olup yol yürüyen yol ulularımıza neler söylenmedi ki? Ne iftiralar atılmadı ki! Bugün de atılmaya devam etmektedir. Bunu yapanlar uzaklarda olanlar değildi. Bir zamanlar beraber yol yürüdüğü canlarıydı. Aynı soydan, aynı kandan da olabiliyordu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın amcası Ebu Lehep peygamberimizin can düşmanı olmuştu.  Pirimiz Pir Sultan Abdal “Her ağacın kurdu özünden olur.” diyerek yakından gelebilecek tehlikelere duyarlı olun demiştir. “İnsanların birçoğunu cehennem için yarattık.  Bunların kalpleri vardır kavrayamaz, gözleri vardır ama göremezler,  kulakları vardır işitemezler. Onlar hayvan gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.”

Bildiride imzası(?) bulunan ocakzadeler imzalı bir bildiri yayınlanmış fakat bu bildirinin içeriği hakkında bilgisi olmayan bazı dedelerin ismine yer verildiğini öğreniyoruz. Görünen o ki yolumuzun temel kuralı olan “rızalık” dahi, adı geçen bazı kişilerden alınmamıştır. Bildiriyi kaleme alanlar  “Postnişin Veliyettin Ulusoy’un bunlarla işbirliği ve dayanışma içinde olduğu gerçeğini gizleyemez.” demiş fakat  alevi yol inancına sahip birileri şunu çok iyi bilir ki -kendilerinin de ifade ettiği gibi- “postnişin” postunda fiili oturan edep, erkân yol süren mürşide karşı bir sitemleri varsa? “erkân” yol içerisinde sürülür. Bunu söyleyenler sözlerine yol eri olmadıklarını ifade ederek başlamışlardır.

Kendi İfadelerinde yer bulan, “Toplumu inancımıza aykırı söylemlerle zehirleyerek, Ali’siz haricilerin nihai hedeflerine yani yeni bir dine ulaştırmak istedikleri açıktır” bu sözle kimin kimi nasıl zehirlediklerini görmezler mi? Duymazlar mı? II. Mahmut döneminde (1826) Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla beraber,  Alevi köylerine, dergâhlarına, tekke, türbelerine zorunlu cami yapılıp toplumu değiştirme, dönüştürme yoluna gidildiği görülmek istenilmemektedir. Hariciler diye itham edilen bugünün edep, erkân, yol süren Canlarına karşı söylenecek en anlamsız bir sözdür. Haricîlik, bir tarafta Ali taraftarı diğer tarafta Muaviye, üçüncü bir yapıda hariciler. Mürşidimiz Veliyettin Hürrem Ulusoy  “Hak, Muhammet, Ali”  diyenlerdendir. Ali taraftarı olduğu açıkça ortada durmaktadır. Yürüttüğü hizmet postu tehdit edilmekte, ayar verilmeye çalışılmaktadır. Bizler yol hizmet erleri olarak mürşidimiz Veliyettin Ulusoy’la beraber yolu sürmekteyiz. Ayrıca bu bildiride imzası bulunanlardan bazıları bir zamanlar Alevi örgütlerinin yapısında olup, çıkarları için bu yapıdan ayrılarak haricilik yapmış olmuyor mu?

Mürşidimizin ifade ettiği “komşu inanç” kavramı açık ve nettir. Bizim gibi yol erkân sürmeyen toplulukların tümü kast edilmektedir.  Bunu söyleyenler, diyanetin söylemini yerine getiriyor, kendilerini bu yapının içerisinde görüyorlarsa, onlar yerini bulmuştur demektir. Bizler,

Biz müftü bilmeyiz, fetva bilmeyiz

Kil-ı kal bilmeyiz, ifta bilmeyiz

Hakikat şehrinde hata bilmeyiz

Şah-ı merdan gibi Âlimiz vardır.

Bildiride imzası(?) bulunan “ocakzadeler”  bugünden yarını gören, söylenmedik sözden anlam çıkartan, “Alevilik İslam değildir, demek istiyor.” diyerek bir başka anlam yüklemeye çalışmıştır. O zaman şunu söylemek gerek,

7 Kasım 656 tarihinde Ali Efendimizin karşısında Cemel Savaşı yapanlar,

Ali’yi hançerletenler, hançerleyen

İmam Hasan’a zehir içirtenler, içirenler

10 Ekim 680 tarihinde İmam Hüseyin’i ve ehlibeyti Kerbela’da günlerce aç susuz bıraktıranlar, bırakanlar

İslam’ım diyenlerdendi. Bugün de bizler bu gibi İslam olmayı kabul etmemekteyiz.

Sözde bildiride imzası(?) bulunan ve kendilerini ocakzadeolarak ifade edenler şunu iyi bilmelidir ki şu anda mürşitlik hizmetini yürüten yol ulumuz,

Tevrat’ı yazabilirim

İncil’i dizebilirim,

Kur’an-ı sezebilirim,

Mademki ben bir insanım.

dizeleri ile  neye nasıl inandığını ortaya koymaktadır.  Alevilerde arınma, durulma hakkın ve halkın huzurunda, canların razılığı ve rızalığı ile cemlerde yine canların huzurunda  ve yine canlardan talep edilir.  “Kul kuldan razı olmadan hakkın kuldan razı olmadığını bilir.”  bu inançla erkân yürütülür. Anlamadığın bir dilde okunacak Yasin-i Şerif, Fatiha hakka yürüyen cana karşı bir görev değildir. Sağ iken canların anladığı bir dilde okudukları Yasin-i Şerif, Viraniyorumuyla Fatiha’nın daha anlamlı bir hal aldığının bilincindeyiz, okumaktayız. Ali’nin Kuran-ı Natık olduğunun farkındayız, inanmaktayız…

Bismillahı bilmeyen faki

Fatiha’yı okusa imam olamaz

El hem Muhammet’tir, dülillah Ali’dir.

İkisini bilmeyen hakkı bulamaz”

Diyenlerdeniz.

Hakkın yolunu kaybedip  halka nifak tohumları ekerek, yargısız ithamlarda bulunmak can olana yakışmaz. Mürşidimizin dediği gibi “Yetmiş iki millete bir nazarla bak.”  dostluğu, barışı kardeşliği en önemlisi sevgiyi hâkim kılmak bizim asli görevimizdir. Karadeniz bölgesinde Hak bildiğimiz yolda edep, erkan, yol yürüten yol hizmetçileri olarak mürşidimiz Veliyettin Ulusoy ile beraberiz. Beraber olmaya da devam edeceğiz. “Yol cümleden uludur.” bilgisi ve bilinciyle,

Erenler cemine her can giremez

Edep erkân yol olmayınca

Her kamberim diyen kamber olamaz

Bükülü kemendi dal olmayınca.

Deyişiyle yola can baş koyanlara aşk ola.”

 

Karadeniz Bölgesi’nde Hizmet Yürüten Ocak Dedeleri Ve Kurumlar: 24/05/2021

➢ Muharrem ERKAN​​​​Hıdır Abdal Ocak Dedesi

➢ Adı Güzel ERBAŞ    ​​​​Söylemezoğlu Ocak Dedesi

➢ Nurettin AKSOY     ​​​Hacı Bektaş Ocak Dedesi

➢ Şafak COŞKUN       ​​​​​​​Keçeci Baba Ocak Dedesi(Ali Pir Civan)

➢ Veli YÜKSEL            ​​​Keçeci baba Ocak Dedesi

➢ Hüseyin SOLMAZ                                 ​​​ ​İmam Rıza Ocak Dedesi

➢ Seydi Rıza KABADAYI                        ​​​   ​Ali Baba Ocak Dedesi

➢ Cem Sultan ERMİŞ                               ​​İlyas Baba Ocak Dedesi

➢ Turan ŞAHİN                                         ​​Kul Himmet Ocak Dedesi

➢ Haydar CAN                                          ​​Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi

➢ Sadık BAŞ                                              ​​Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi

➢ Ali BAŞ                                                   ​​Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi

➢ Abbas ULUSOY                                     ​​Hızır Sultan Samut Ocak Dedesi

➢ Şahin POLAT                                        ​ ​Sarısaltık Ocak Dedesi

➢ Garip AYGÜN                                    ​  ​Şıh Çoban  Ocak Dedesi

➢ Enver GÜL                                          ​  ​Gül Ali Ocak Dedesi

➢ Cafer KAYA                                          ​​Kemalli Ocak Dedesi

➢ Aslan GÖKALP                                   ​​​Ali Baba Ocak Dedesi

➢ Ali RIZA AYKUT                                  ​​​Pir Sultan Ocak Dedesi

➢ Satılmış AYKUT                                    ​​Pir Sultan Ocak Dedesi

➢ Hüseyin (Avni) ÖZTÜRK                   ​​​Güvenç Abdal Ocak Dedesi

➢ Hüdai GÖKTEPE                                   ​​​​Ordu Gürgentepe Güvenç Abdal Ocak Dedesi

➢ Emrah ÇOLAK                                         ​​Güvenç Abdal Ocak Dedesi

➢ Seydi ASLAN                                          ​​Eraslan Ocak Dedesi

➢ Yaşar NERGİZ                                         ​​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

➢ Ahmet TUĞSEL                                      ​​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

➢ Veli HANÇER                                           ​​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

➢ İbrahim YAŞAR                                       ​​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

➢ Veli Can ÇELEBİ                                      ​​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

➢ Hüseyin YILDIZ                                          ​​Ağlarcı İbrahim Ocak Dedesi

➢ Rıza PİRDOĞAN                                       ​​Şah İbrahim Ocak Dedesi

➢ Veli NEFESOĞLU                                      ​​Kudviddin Haydar Ocak Dedesi

➢ Ali Ekber ERDEM                                     ​​Yağmur Ocak Dedesi

➢ Satılmış ÖZCAN                                        ​​Hüsem Ganişah Ocak Dedesi

➢ Hasgül ASLAN                                          ​​Seyit Ali Sultan Ocak Dedesi

➢ Ali BAL                                                    ​​Ergonaş Baba Ocak Dedesi

 

KURUMSAL YAPILAR

➢ Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı                      ​​​Muharrem ERKAN

➢ Tokat Kalender Çelebi Derneği Genel Başkanı                                 ​​ ​​​​Muharrem ERKAN

➢ Amasya Hamdullah Efendi Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı     ​​Ahmet ÇELEBİ

➢ Pir Sultan Kültür Derneği Tokat Şube Başkanı                 ​                  ​ ​​Muharrem ERKAN

➢ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kocacık Şube Başkanı                    ​ ​Durmuş DELEN

➢ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yol Konak Şube Başkanı                ​ ​​Alim GARİPOĞLU

➢ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Almus Şube Başkanı                        ​​​Hüseyin YÜCEL

➢ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Taşlı Çiftlik Şube Başkanı           ​    ​ ​Aykut POLAT

➢ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Turhal Şube Başkanı                        ​​​Cengiz KUL

➢ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kale Ardı Şube Başkanı                   ​​Seyfettin ŞAHİN

➢ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şube Başkanı                     ​​Cem Sultan ERMİŞ

➢ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı                         ​​Necati KÖSE

➢ Alevi Kültür Derneği Aktepe Şube Başkanı                                           ​​Kemal ÇOPUR

➢ Alevi Kültür Derneği Zile Şube Başkanı                                                 ​​Selahattin ERDEN

➢ Alevi Kültür Derneği Ordu Şube Başkanı                                               ​​Hasan YILMAZ

➢ Fatsa Alevi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı                                 ​​Birol TUTKAN

➢ Ünye Alevi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı                                 ​​Yüksel BEŞLİ

➢ Amasya Merzifon Piri Baba Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı    ​​Cengiz DOĞMUŞ

➢ Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Merzifon Şube Başkanı          ​ Hasan GÜVENÇ

➢ Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gümüşhacıköy Şube Başkanı  ​​Ali Naki BAHAR

➢ Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı             ​​​Nurettin AKSOY

➢ Amasya Gümüşhacıköy Ali Pir Civan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı​ ​İbrahim CESUR

➢ Amasya Gümüşhacıköy İmirler Köyü Niyaz Baba Kültür Dayanışma   Derneği​       İlhan TEKCAM

➢ Çorum Alevi Kültür Merkezi                                                                        ​​​​  Nurettin AKSOY

➢ Amasya Merzifon Rumi Hoca Kültür Derneği Başkanı            Serdar AYDOĞDU

➢ Keçeci köyü Cem Evi                                                                                    ​  Cafer pehlivan

➢ Amasya Merzifon Sıtkı Baba Derneği Başkanı                            Cemal ZENGİN

➢ Samsun Lâdik Mehmet Tahir Efendi Derneği Başkanı           Seydi Rıza KABADAYI

➢ Trabzon Akçaabat Eski Köyü Mahallesi Derneği Başkanı​​                    Yaşar BAYIR

➢ Samsun Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı​​​​                                 Yücel ÖZTÜRK

➢ Amasya Merzifon Dikilitaş Kültür Derneği Başkanı                                ​​Müntahip KONUK

➢ Çorum Osmancık Koyun Baba Kültür Derneği Başkanı                  Satılmış ÖZCAN

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir