Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ALEVİLİKTE KADIN HAKLARI

Tarih Kadınla başlar Kadın Tanrı, Ana koruyucu kollayıcı olan yaşatandır.. Alevi inancı kadim insanlık tarihinin köklerinden gelen bir KADIN inancıdır. Tüm Semavi dinlerin erkek egemen sömürgeci olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Adem’in kaburga kemiğinden Havva’nın yaratıldığı efsanesini Semavi dinlerin kutsal kitapları işlemiştir.
Esaret altında tutulan sayısız Kadının İslam da Cariye tutulduğu bir erkeğin malı sayıldığını İslam tarihi yazmakta 4 evlilik onayını resmen şeriat kanunu (Kuran Kerim’in Hukuk sistemi) de olduğu bilinmektedir.
Günümüzde İslamıcı siyasetin iktidar olduğu Ülkelerde Kadınını neler yaşadığını tek tek anlatmaya gerek yoktur. Alevilerin İslamla aynı Coğrafyada yaşamak zorunda kalması Alevilerinde inançsal etkileşim içerisine girerek Erkek egemen bir inanç toplumuna dönüşmesini sağlamıştır.
Alevi Kadınların CAN kavramı içerisinde, Aleviliğin inançsal yaklaşımları nın, cinsiyet gözetmeyen KADIN, nîn CEM yürüttüğü, Toplumsal önderlik yaptığı, Aile içinde eşitlikçi, adil, paylaşımcı erkekle aynı değer hakk’a sahip olduğu gerçeğidir.
Hatta inançsal olarak dahada önde görüldüğü halde, günümüzde bunun kalmadığıda gerçeğimiz olarak ortada durmaktadır.
Kendi gerçeğinin farkında olmadan erkek egemen sistemin, dayatma ve siyaseti ile kendisine verilen rolü kabul eden, bu anlayışa uyumlu hale getirilen Kadın, sistemin bir parçası haline dönüşmüştür.
Yine günümüz dünyasında Kapitalizmin ürettiği, cinsiyet eşitsizliği, sömrü çarkı, modernist köleci politikaları içinde Kadına yönelik yaklaşım çerçevesini belirlemektedir.
Alevilerin örgütlenmesinin son 35 yılık zamanın ilk dönemlerinde KADIN örgütlenme içinde örgütlü Kadın kimliği ile yoktur (Kadınlar kolu) mutfak hizmeti ile Kadına biçilen rolün ne olduğunu Alevilerin Kadın konusunda ne hale geldiğini gösteren çarpıcı bir örnektir.
Alevilerin Kadın anlayışı, inançsal olarak asimilasyonun etkileri Kapitalizmin siyaset yaklaşımlarının yansıması olarak yaşanmakta,Alevi Kadın bile, bunu böyle algılamaktadır.
Alevilerin örgütlenmesinin içinden yeşeren, Alevi Kadın hareketinin oluşmaya başlaması, Kendi örgütsel kimliği ile ortaya çıkması önemli bir sürecin başlangıcıdır. Alevi erkek egemen politik yaklaşımları daha net ortaya çıkaran, teşhir eden süreci başlatmıştır.
Gerçek anlamda örgütülenmeye başlayan, neden..? niçin..?? kadın mücadelesi gereklidir..? Sorularının cevaplarını sormaya başlayan kadınlar, Erkek egemen siyasetin baskın zorba davranışlarına, muhatap olmaktadır.
Elbette Alevi Kadın, Kadın mücadelesini, Alevilerin inançsal duruşunu, YOL değerlerini, inançsal olarak Aleviliğin Kadın algısını, bilince çıkartmak durumundadır.
Bu kolay bir süreç değildir.
Alevi örgütlerinin, erkek egemen mantıkla hareket ettiği, bu sorunu aşmanın kolay olmayacağını, İçerde bu vb. sorunularla mücadele eden Kadınların, dış erkek egemen dünyaya karşı, güçlü Alevi Kadın hareketini, Alevilerin örgütlenmesi için gerçek etkin dinamik gücü olduğunu, Alevi Erkek egemen görmek istememektedir.
Alevi Kadınları, örgütlenmenin her alanında, eşit haklara sahip olabilmesi için EŞİT BAŞKANLIK sisteminin KADIN iradesi ile seçilmiş KADIN TEMSİLCİLERE verilmesi gerekir. inanç kurumları FEDARASYONLAR, temsilcilikler AKM vs. tüm örgütlenme birimlerinin tamamında KADIN eşit yönetici söz sahibi olmalıdır.
KADINA eşitlikçi yaklaşmayan hakkını teslim etmeyen, onu sadice evde, mutfakta, Cem Evinde Mutfakta görmek isteyen erkek egemen mantık, mahkum edilmelidir.
Ne yapalım kadınların işi çok, onlar gelemiyor, kadın yönetici bulmak zor Kadın buraya gidemez, Kadın şu görevi yürütemez, Kadın topluluklara karşı hitap edemez, konuşamaz vs. söylemlerin gerici kültürel olarak Kadınlara dayatılan rol modellerin red ederek Kadınların bu mücadeleyi yükseltmeleri gereklidir şarttır.!
Alevilerin mücadeleyi büyüterek daha güçlü olmasının yolu KADIN, a özgürlük alanını genişletmesinden hakkını vermesinden geçer.
KADINA, nın olmadığı yerde yaşam yoktur..!!
Tüm Alevi Kadınları Kadın onuruna duruşuna mücadelesine birliğine bekliyoruz.
Mücadelede yanyana durmasını bilen tüm kadınlara
Muhabbetle..
04.12.2021
Beyhan İpek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir