Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ALEVİ KURUM BAŞKANLARI ZORUNLU DİN DERSİ KALDIRILMALIDIR-VİDEO

Demokrasi Konferansı Bileşeni Aleviler tarafından başlatılan ve kısa bir süre içinde merkezi Alevi kurumları, bu kurumlara bağlı dernekler ve Cemevleri tarafından desteklenen ‘‘Ana sınıfına da zorunlu din dersi kararına karşı imza kampanyası‘‘ 3 Mar’ta 2022 tarihine  kadar devam edecek. Kampanyaya Alevilerle birlikte toplumun her kesiminden insanlar, Eğitim Sen gibi sandikalar, devrimci- demokartik kitle örgütleri, siyasi partiler, milletvekileri, kadın örgütleri, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar ve sanatçılarda destek veriyor.

Kampanyaya destek veren Alevi kurum başkanları neden zorunlu din dersine karşı çıktıklarını yayınladıkları kısa videolarda açık ve net ifadelerele dile getirdiler

Demokrasi Konferansı Alevi Bileşeni Aleviler tarafından ‘‘Ana sınıfına kadar indirilmek istenen zorunlu din dersine karşı “Eşit yurttaşlık temelinde özgür bir toplum için laik ve bilimsel bir eğitim istiyoruz” siyariyla 28 Aralık 2021 tarihinde başlatılan imza kampanyasına destek veren ve kampanyayı yürüten ekibin içinde yer alan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ( AABK) Eşit Genel Başkanı Nevin Kamilağaoğlu, zorunlu din dersine neden hayır dediklerine ilişkin, şunları ifade etti: ” Hiçbir çağdaş ülkede okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmiyor. Cinsiyetçi, gerci, asimilasyoncu eğitime hayır diyoruz.” dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu ( ABF) Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül: : ”Din eğitimi uluslararası çocuk hakları sözleşmesine aykırıdır.‘‘

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ( AABK) Eşit Genel Başkanı Hüseyin Mat: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasının ilgili maddelerinde din ve vicdan özgürlüğü, kişisel hak ve özgürlükler yer almakta. Bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin zorunlu din dersi ile ilgili almış olduğu karar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasının ilgili maddeleri ile tam anlamıyla örtüşmekte. Bu kapsamda zaman geçirmeden zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Çağdaş, bilimsel bir eğitim sisteminin, laiklik sistemi ile tam anlamı ile örtüşecek bir şekilde bütün öğrenciler için eşit koşullarda eşit imkanlar sağlayacak, demokratik bir eğitim sistemini ivedilikle talep ediyoruz. Gerçekler demine hü diyelim…

Aşk ile…”

PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan: ”Gerici ve ırkçı eğitim politiklarıyla ana sınıfına kadar din eğitiminin verilmesi çocukların bir kalıba sokulması anlamına gelir. Geleceğimizin özgür olması, çocuklarımızın çağdaş, bilimselve laik bir eğitim almasından geçer. Dolayısıyla tüm alanlarda zorunlu din dersine hayır diyoruz”  ifadelerini kullandı.

Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan:  ”Ana sınıfında din dersi dayatması bir faciadır. Laiklik ilkesine aykırıdır. Bu uygulama, bu dayatma çocukta korku ve kaygı yaratır. Sorgulayamayan, özgür düşünemeyen nesiller yetiştirilir” dedi.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir