Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Aleviler kazanacak!

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu, (AABF) Avusturya da kuruluşunda bu yana, Alevilerin hak mücadelesinde kayıtsız ve şartsız savunmada ve sorumluluk almada öncü görevini yapmış ve yapmayada devam etmektedir. Bu onurluca mücadeleler sonrası bir çok alanda engellerle kaşılaşmalar olsa bile her zaman dik duruş sergileyerek, Alevi toplumuna karşı sorumluluklarını harfine yerine getirmesini bilmiştir.

Bir çok engebeler dedik. Kendisine İslam kasketi geçirerek, İslamın bayraktarlığına soyunan bin bir dereden bahanelerle İslam olduklarını ilan ederek, Alevilerin sahiplerinin kendileri oldukları salgırgan, ihparcı vs tutum ve davranışlar içine sürüklenmişlerdir. Bir çok alanda saldırılar yaptılar. Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) yi Mahkemeler ile yıldıracağını sanarak, hatta başkanları, dedeleri, hatta hatta üyelerini bile devletin üst makamlarına ihpar ve şikayetlerle, bunlar teröristtirler, terör örgütleri ile ilişki içerindeler,bunların kapatınız gibi bir çok alanda açıkladığımız belgelerle şikayet ettikleri belgelendi.

Buna karşılık,en son bunların yaptırımlarını 01 12 2022 Perşembe günü yine bunların şikayetleri üzerine Mahkeme salonlarındaydı AABF.. Aşağıda 2009 yılından bu yana bunların hak degil, haksız ve kendi görevlerini aşan tutarsız,bir o kadarda Alevilere verdikleri zararları gözlemlemeyen vede kaç kez mahkeme yolu ile Avustrya Alevi Birlikleri Federasyonu’nu engelleme çabaları sürdürdüklerini maddeler halinde ve kaç mahkeme davasını kazanabildiklerini siz kendi gözlerinizle objektif olarak göreceksiniz.

Girşi yazımızda vurgu yaptığımız gelişmelere ilişkin Avusturya Alevi Birlikleri Federayonu’nu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Federasyonu kurumsal kimlik logosunda yer alan “aleviten österreich” (Avusturyalı Aleviler) kelimelerinin kurumsal benzerik gösteriyor gerekçesi ile kurumsal kimlikte yer alan “aleviten österreich” kelimlerinin mevcut kullanıldığı gibi kullanılmaması yönünde aldığı karara itiraz etmemiz doğrultusunda, dava Viyana İdare Mahkemesine taşınmış, uzun süren bir araştırma sonucu bugün sözlü duruşmamız gerçekleşmiştir

Mahkeme konunun bilimsel olarak araştırıp değerlendirilmesi için Prof.Dr. Potz’u bilirkişi raporu hazırlaması için görevlendirmiş ve Raporun hazırlanıp mahkemeye sunulması sonucu bugün davanın değerlendirilmesi gereği sözlü bir duruşma yapılmasına karar vermişti.

Mahkemeye Pademi koşullarına rağmen Federasyon Bileşenlerimizin büyük ilgisi nedeni ile daha büyük bir salona alınması sonrası başladı.

Mahkemeye bilir kişi raporunun yanı sıra tarafımızca 2009 yılından bugüne kadar yürütülen hak mücadelemizde verilen tüm raporlarda aktardık. Böylelikle Hakimin önünde bir hayli geniş ve detaylı bir dosya oluşmuştu.

2009 yılından bugüne kadar İslam Alevi Teşkilatının AABF’nin tanınması ve hak mücadelesinin engellenmesi için yaptığı şikayetlerin önde gelenlerini mahkemeye delil olarak sunduk. İslam Alevi Teşkilatının AABF’ye karşı yaptığı şikayetlerin önde gelenlerini aşağıdaki gibi kısaca sıralandıra biliriz:

– 2009 yılında AABF’nin yapmış olduğu tanınma başvurusunun, engellenmesi için İnanç dairesine, AABF başvurusunun dondurma müracaatı, gerekçe İslam Alevi Teşkilatı olarak AABF ve Bileşenlerinden habersiz bir şekilde, AABF’nin tüzüğünü gasp ederek yaptıkları başvurusunu sonuçlanmaması nedeniyle, İnanç dairesinin AABF’nin başvurusunu, İslam Alevi Teşkilatının tanınma süreci sonuçlanana kadar dondurma talebi.

2010 Yılında AABF dönem Başkanı M.Ali Çankaya ve İnanç Kurulu Başkanı Kazım Akbaba Dede’nin Viyana Alevi Kültür Birliği dernek üyeliklerinden atıldıklarının ve bu kişilerin AABF tüzüğü gereği, AABF temsil ve imza haklarının olmadığı gerekçesi ile AABF başvurusunun geçersiz kılınmasına yönelik şikayet dilekçesi.

– 2011 Yılında AABF ve Bileşenlerinin, AABK Onursal Başkanı Turgut Öker, AABF Genel Başkanı M.Ali Çankaya, AABF İnanç Kurulu Başkanı Kazım Akbaba ve dönemin Viyana Alevi Kültür Birliği üyesi olan Altun Turak’ın isimleri verilerek, Avusturya Anayasayı Koruma ve terörle mücadele Başsavcılığına, Milli İstihbarat Teşkilatına, Almanya Anayasayi koruma ve terörle Mücadele Kurumuna, AABF ve ismi geçen kişilerin terör örgütü kurma ve terör örgütü olma yönündeki şikayetleri.

– 2011 Yılında Avusturya’nın Irkçı partilerinden biri olan BZÖ Milletvekilleri aracılığı ile İçişleri Bakanlığına yönelik Parlemento soru önergesi ile AABF’nin terör örgütü olduğu ve Avusturyada İnanç Kurumu olarak tanınma Başvurusunun yaptığının ve bunun araştırılması talebinde bulunulması gerektiğinin sunmaları.

– 2016 Yılından, 2015 Yeni İslam Yasası kapsamında Din Toplumu olarak tanınan İslam Alevi Teşkilatının, Avusturyadaki tüm Alevileri temsil eden tek kuruluş olma iddiası ile kendilerine bağlı olmayan AABF ve Bileşen derneklerinin, İslam Yasası gereğince kapatılmasına yönelik yaptıkları şikayet.

– 2018 Yılında AABF’nin ve Bileşenlerinin Kurum isimlerinde “Alevi” Kelimelerini Kullandıkları için, kamu önünde karışıklık yarattığı iddiası ile AABF ve Bileşenlerin Kültür Merkezlerinin, isimlerindeki Alevi isimlerini kaldırmalarını, aksı taktirde kapatılmalırın talep eden şikayet dilekçeleri

– 2018 Yılında AABF ve Bileşenlerinin Kültürmerkezlerinde Alevi İnanç Ritüellerini; Cem Yürütme, Semah dönme, 40 Yemeklerini, Hakka Uğurlama Erkanları, Musahiplik Erkanları, Oruç tutma ve birlikte Oruç açma, vb. erkanları yaptıklarını ve Alevi İnanç Ritüellerini İslam Alevi Teşkilatından başka hiç bir kurumun İslam Kanunu Gereği yapmaması ve bu kurumların yine İslam Kanunu gereği Kapatılması talebi.

– 2019 Yılında AABF’nin kurumsal kimlik doğrultusunda kullandıkları “aleviten österreich” (Avusturya lı Alevileri), Alevi Gençliği, Alevi Toplumu, Alevi Kadınları, Alevi Akadamisi isimlerinin patentlemelerini ve bu kavramların kendilerinden başka hiç kimsenin kullanmaması gerektiği, kullanıldığı taktirde günlük 1000,-€ gibi bir ceza ile yargılanma talepleri

– 2019 yılında AABF’nin yukarda belirtilen isimleri kullandığı ve bu isimlerin kendileri tarafından patentlendigi gerekçesi ile Avusturya İnanç Dairesine yaptıkları şikayet dilekçesi.

– 2019 Yılında St.Pölten AKM’nin İslam Alevi Teskilatina bağlanması sonucu, St.Pölten dernekler masasına yeni bir kurum oluşturma talebimize itirazen, St.Pöltende Alevi ismi altında, İslam Alevi Teşkilatından başka hiç bir kurumun derne kuramaması teleb dilekçelerini.

– 2019 Yılında Viyana Alevi Kadınlar birliğinin kurulması için, dernekler masasına yapmış olduğumuz başvuruya itiraz ederek, St.Pölten örneğindeki gibi, İslam Alevi Teşkilatı dışında başka bir kurumun Alevi İsmi Altında dernekler kurmaması yönündeki şikayetleri.

– 2020 Yılında Viyana Ticaret Mahkemesine, İslam Alevi Teşkilatının Patentlemis olduğu isimlerin (yukarda belirtilen AABF kurum isimlerinin), AABF tarafından kullanıldığı gerekçesi ile AABF’ye 64.000€’luk tazminat davası açılması.

– 2020 Yılında AABF’nin Avusturya İnanç Dairesine yapmış olduğu yenin İnanç Başvurusuna itirazen, içeri verilen mevcut yeni tüzüğün İslam Alevi Teşkilatının tüzüğünden farklı olmadığı gerekçesi ile mevcut İslam Alevileri olarak İslam Yasasinda tanınan kuruluş olduklarını ve AABF’nin başvurusunun kendi İslam Alevilerinin iç işlerine karışıldığı gerekçesi ile red edilmesi gerekiliği yönündeki beyanları.

Yukarda belirtilen raporların detaylı incelenmesi ve sonuca bağlanılması için Hakim kararı yazılı olarak bildireceğini bizlere aktardı.

İslam Alevi Teşkilatının, İslam Kanunu içinde tanımaları sonucu elde ettikleri kazanımlarını AABF ve Bileşenlerine çalışmalarını engelleme ve kapatılmasına yönelik yürüttükleri baskı, şikayet ve ihbarlar doğrultusunda, asimilasyona karşı verilen mücadeleler nasıl bugüne kadar hiç yılmadan, yorulmadan, onurluca verildiyse, bundan sonrada bu mücadele sonuna kadar yürütülecektir.

AABF ve Bileşenlerinin yürütmüş oldukları hak mücadelesinde, soğuk, kar kış demeden daima yanımızda olan ve bize her daim destek veren başta değerli üyeleri, yöneticileri, Başkanları olmak üzere, tüm kurumlarımıza ve mucadelemize ışık tutan, yanımızda olan, gönülleri ve destek mesajlarını esirgemeyen her bir bireye ve Can’a ayereten teşekkür ediyoruz.

Hızır yar ve yardımcımız olsun.”

Aydın Şafak / Viyana

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.