Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Zorunlu din dersinin ana sınıfa kadar indirilmek istenmesine sessiz kalma! Video

Zorunlu din dersinin ana sınıfa kadar indirilmek istenmesine sessiz kalma!

Zorunlu din dersinin ana sınıfa kadar indirilmek istenmesine sessiz kalmayan Demokrasi Konferansı Alevi Bileşenleri; AKP iktidarının ve iktidarın güdümünde olan Diyanet İşleri Başkanlığının,  Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla sinsi bir şekilde hayata geçirmek istediği Anaokullarında din eğitimi planına karşı başlattığı  imza kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

 Türkiye ve Avrupa’daki Alevi kurumlarının, sandikların, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, aydınların, sanatçıların, yazarların  ve daha birçok kesimin, kişinin destek verdiği kampanyaya  Eğitim Sen’de destek açıklaması geldi. EğitimSen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, yayınladığı bir video ilekampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Zorunlu din dersinin Ana sınıfına kadar  dayatılmasına karşı Demokrasi Konferansı Alevi Bileşenleri‘nin  başlatığı  kampanyaya ilişkin konuşan EğitimSen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, “Bugünün Türkiye’sinde egemenler atıkları her adımda, uyguladıkları her politikada var olan eşitsizlikleri daha da derinleştiriyorlar. Kendi sömürü düzenlerini koruyabilmek ve kandi ayrıcalıklı konumlarına halkın geniş kesimlerini ikna edebilmek için muhafazakâr politikalara daha fazla ihtiyaç duyarlar.

 

 

Bu hakikati ortaya çıkarmak için laikliği savunuyoruz, svunmalıyız. Laiklik kavrayışımızı  sınıfsal eşitsizliklere odaklanan ve eşit yurttaşlık ilkesini temel alan bir  perspektif ile oluşturmamız, bu bağlamda son derece önemli.

Laikliği savunmak otorite karşısında demokrasiyi, tek tipleştirme karşısında özgürlüğü ve ve nihayet eşitsizlikçi politikalar karşısında eşitliği savuna bilmektir. Laiklik; hak temelli emek mücadelesinin, eşit yurttaşlığın ve inanç özgürlüğünün güvencesidir! Bu bağlamda eğitim siztemi ve okullarımızı laiklik temelinde yeniden düşündüğümüzde ortaya çıkan tabloyu birkez dah görmemiz gerekiyor.

12 Eylül askeri darbesinden buyana din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zorunlu olarak İlkokul 4. Sınıftan 12’ci sınıfa kadar haftada iki saat okutuluyor. Bu ders Alevi toplumunun çocuklarına inacını ve değerlerini dinden özerk bir yaşamla yaşayan yurttaşların çocuklarına diğer inançlara düşmanlaştırmadan yaşamak isteyen çocuklarımıza ve İslamın sünni hanifi yorumu ile zorunlu olarak okutularak eğitim hakkı ihlal ediliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aksine kararlarına karşın bu uygulama sürdürülüyor.

2012 yılında getirilen 4+4+4+4 eğitim sistemi ile Ortaokularda haftada iki saat olarak uygulamaya konulan seçmeli dersler arasına din , ahlak ve değerler başlığı taşıyan üç ders konuldu. Kuranı Kerim, Hz. Peygamberin hayatı ve temel dini bilgiler  dersleri okularda kimi zaman okul yöneticilerinin, kimi zaman  İl ve İlçe millî eğitim müdürlerinin zorlamalarıyla   seçtirilerek adata seçmeli zorunlu ders haline getirilmişlerdir.

20. Milli Eğitim Şurası’nda okul öncesi eğitim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerleri eğitimi yer almaldır tavsiye kararı alınmıştır. Bu tavsiye kararı bu yaş grubundaki öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmadığı için, çocuğun yararına olmadığı gibi laiklik ve bilimsellik ilkelerimize de aykırıdır. Bu tavsiye kararı şuranın ilgili komsiyonlarından tartışılmadan genel kurula baskın biçimde getirilerek alınmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hızmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Balanlığı gibi birçok kurum arasında protokolar yapılarak dinselliğin etkisi başta okulara olmak üzere çok farklı alanlara taşınmaktadır.
Kadınların yaşam hakkının korunması, güçlendirilmesi kadınların ve geliştirilmesi için son derce önemli bir uluslararası belege olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı İslamı siyasallaştıran iktidarın ve dinci çevrelerin etkisiyle alnımıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle şunu ifade etmeliyim; Hiçbir siyasal iktidar biz yurttaşların ve çocukların nasıl yaşayacağına kara veremez! Yaşamımıza sayip çıkmak için emek mücadelesi ve eşiti yurttaşlık mücadelemizi birlikte yükseltmeliyiz ” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.