Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Aleviler ve demokarsi güçleri Türkiye‘nin birçok kentinde zorunlu din derslerine hayır dediler- Video

Aleviler ve demokrasi güçleri bugün Türküye‘nın bir çok kentinde ve İlçesi’nde,“ Demokratik ülke, laik eğitim istiyoruz. Okul öncesinde din dersi dayatmasını kabul etmiyoruz. Demokratik, özgürlükçü, halkçı, laik bir eğitim ve ülkeyi kurmak için bu yıkım kararını hep birlikte durduracağız. Zorunlu din dersleri kaldırılsın” şiarıyla alanlara çıktı.

Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Dersim, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kayseri, Muğla, Samsun,  Balıkesir in Altınoluk, Bandırm ve Burhaniye İlçeleri‘nde  alana çıkan Alevi kurumları ve demokrasi güçleri çoşkuyla gerçekleştirdikleri eylemlerde, zorunlu din derslerinin ve 4-6 yaşındaki anaokulu çocuklarına din dersi verilmesinin çocuk hakları ihlalleri olduğuna vurgu yaparak, iktidarın  asimilasyon amaçlı bu politikalarına sert tepki gösterdiler.

Demokrasi Konfaransı içindeki Alevi Bileşenleri’nin başlattığı imza kampanyası kpsamında bir araya gelen Alevi kurumları ve demokarasi güçleri, eş zamanlı olarak bugün saat 15:00‘de   Türkiye’nin  birçok kentinde birlikte alanlara çıkarak,AHİM kararları derhal uygulansın ve zorunlu din dersleri kaldırılsın!Okul öncesinde din dersi dayatmasını kabul etmiyoruz! Laik bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olmamalıdır. Demokratik, özgürlükçü, halkçı, laik bir eğitim ve ülkeyi kurmak için bu yıkım kararını hep birlikte durduracağız! Bilimsel, demokratik, laik, anadilinde bir eğitim istiyoruz! Eşit yurttaşlık istiyoruz! Toplumsal cinsiyet eşitliği istiyoruz”  taleplerini güçlü bir şekilde birkez daha dile getirdiler.

 

İzmir: ‘‘Zorunlu Din Dersi Kaldırılsın!”

İstanbul Kadıköy’de yapılan eylemden sonra en kitlesel basın açıklaması, Alevi kurumları ve demokrasi güçleri tarafında İzmir’de yapıldı. Laik, demokratik bir Türkiye isteyen emek, özgürlük ve demokrasi güçleri ile Alevi kurumlarına yaptıkları ortak çağrıyal kitle Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. ‘Zorunlu Din Dersi Kaldırılsın’ pankartını açıldığı eyeleme Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ( PSAKD) İzmir Şubeleri , Alevi Kültür Dernekleri ( AKD) İzmir Şubeleri, Demokratik Alevi Dernekleri ( DAD) İzmir Şubesi , Narlıdere Cemevi, Yamanlar Cemevi, Öğrenci Veli Derneği Karşıyaka Şubesi, demokratik kitle örgütleri ve sol, sosyalist partiler katıldı.

Zorunlu din derslerine hayır şiyarıyla İzmir’de düzenlene eylemde basın açıklaması metnini  Narlıdere Cemevi Başkanı Mustafa Aslan okudu. Aslan, konuşmasında demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet ve eşitlik isteyenler olarak ülkenin  dört bir yanında bugün meydanlarda olduklarına  vurgu yaparak, şunları ifade etti:

”Tekçi, inkârcı, asimilasyoncu, cinsiyetçi eğitime karşı çocukların birer özne kabul edildiği, çocuk haklarının korunduğu, herkesin erişebildiği, her çocuk için eşit koşullarda bilimsel, laik, anadilinde ve kamusal eğitimin bütün koşulları bir an önce hazırlanmalıdır. Her seviyedeki zorunlu din dersleri, sözde seçmeli olanlar dâhil kaldırılmalı, din derslerini ana sınıfına kadar indiren tavsiye kararı yok sayılmalı, ayrıca altına imza atılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyulmalı, AİHM’in Alevi çocukların zorunlu din derslerinden muafiyetiyle ilgili kararları bir an önce uygulanmalıdır. Eğitim sisteminin vakıflar üzerinden düzenlenmesine, gerici, dinci vakıflara kamu kaynakları aktarımına son verilmelidir. Daha da önemlisi, eğitim programları ve müfredatı bilimsel normlara göre yeniden düzenlenmelidir. Eğitimin ticarileştirilmesine son verilmelidir” dedi.

Dersim: ” Halklara özgürlük, inançlara eşitlik”

Dersim’deki eylem Seyit Rıza Meydanı’nda yapıldı. Eylem alanında,‘Halklara özgürlük, inançlara eşitlik’ pankartı açıldı. Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri’nin öncülüğünde yapılan kitlesel basın açıklamasının metnini, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Dersim Şube Başkanı Ekber Kaya okudu.

Kaya, şunları ifade etti:  ” Halklar ve inançlar kimlikleri, dilleri, kültürleri inançları dolayısıyla asimilasyona uğruyor. Alevilerin bu ülkede maruz kaldığı zulmün fotoğrafı misali; devlet temsilcileri inançların kutsalına saldırarak, silahla fotoğraf vermekten geri durmuyor. Alevilerin inanç merkezleri olan cemevleri ibadethane olarak değil ticarethane ve konut statüsü kapsamında tutulup Alevi inancına yönelik asimilasyon ve ayrımcılık politikalarına her gün bir yenisi ekleniyor”

” Halkları birbirine kırdırarak, inançları düşmanlaştırarak tüm topluma karşı savaş açarak; işlenen suçlar meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Hapishanelerde siyasi tutsaklara yönelik hak ihlalleri sürerken hasta tutsaklar ölüme terkediliyor. Her gün cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Bu suça sessiz kalmayacağız, ortak olmayacağız. Yaşadığımız çağda evrensel değerlerle kuşatılıp bilim kurumları haline getirilmesi gereken okullar ise bütünüyle gerici bir kuşatma altında. Okul öncesi din eğitimi tavsiye kararı, toplumu siyasal İslam ideolojisinin çıkarları doğrultusunda şekillendirme projesidir. Bu toplumsal yıkım projesi derhal geri çekilmelidir” dedi.

Ankara: ” Karanlığa teslim olmayacağız! ”

Laik, demokratik bir Türkiye isteyenelerler bugün  Batıkent Meydanı’nda bir araya gelerek zorunlu din derslerine hayır dediler.

Batıkent Meydanda düzenlene eylemde ortak basın açıklaması metnini Pir Sultan Abdal Kültür Derneği  (PSAKD )  Batıkent Cemevi Başkanı Onur Şahin okudu. Şahin, şunları ifade etti: ”Biz bu ülkede vergilerimizi, siz şeriata yatırım yapın ve çocuklarımızın geleceğini çalın diye vermiyoruz. 1950’lerden itibaren okullarda seçmeli olarak uygulanan din dersleri, ABD destekli 12 Eylül faşist darbesinin şefleri tarafından hazırlanan 1982 Anayasası ile zorunlu hale getirildi. Darbe sonrası kurulan sağ iktidarlar; tekçi, asimilasyoncu, inkarcı, cinsiyetçi eğitim sistemi inşa edip bunun üzerinden yükseldiler. Yine tarikatçı vakıfların isteğiyle seçmeli dersler adı altında 4 tane daha dinsel içerikli ders, müfredatta zorunlu hale getirildi” dedi.

Adana: ” Zorunlu Din Dersleri Kaldırılsın!”

Adana’daki  İnönü Parkı’nda bir araya gelen Alevi kurumları ile demokrasi güçleri eylem alanında, ”Zorunlu Din Dersleri Kaldırılsın‘‘ pankartını açtılar. Kitlesel basın açıklaması eyleminde,  basın açıklaması metnin  Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Adana Şube Başkanı Sevim Alkan okudu.

Sevim Alkan, şunları ifade etti: ”Milli Eğitim Şuraları demokratik ve bağımsız bir danışma kuruluna dönüştürülmeli, bu kurullarda toplumun her kesimi temsil edilmelidir. Eğitim ile ilgili kararlar, bilim insanları ve pedagogların öncülüğünde, toplumun sosyolojik yapısını da dikkate alarak oluşan bağımsız kurullarca alınmalıdır. Laiklik sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil, insan onurunu, tüm hak ve özgürlükleri korumanın, çoğulcu demokrasinin ön koşuludur” dedi.

Samsun: ” Bozuk düzende sağlam çark olmaz!”

Samsun’da yapılan zorunlu din dersine hayır eylemide, ”Bozuk düzende sağlam çark olmaz” pankartı açıldı.  Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri ile Alevilerin birlikte düzenledikleri kitlesel basın açıklamasında,  basın açıklaması metnini  PSAKD Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş okudu. Ermiş, şunları ifade etti: ” Laiklik sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil, insan onurunu, tüm hak ve özgürlükleri korumanın, çoğulcu demokrasinin ön koşuludur. Eğitim sisteminin vakıflar üzerinden düzenlenmesine, gerici, dinci vakıflara kamu kaynakları aktarımına son verilmelidir.. 4-6 yaş öğrencilere din dersi verilmesinin pedagojik anlamda uygun değildir” dedi .

Muğla: ” Cemevleri ibadethanemizdir, Eşit yurttaşlık hakkımızdır! ”

Aleviler ve demokrasi güçleri  zorunlu din derslerine hayır demek için bugün Muğla’da alana çıkarak taleplerini haykırdılar. Muğla’daki eylemde basın açıklaması metnini  Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD ) Ortaca Şube Dedesi Cahit Gümüş okudu.  Muğla’daki eyleme Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin Fethiye, Datça, Ortaca, Marmaris, Muğla şube başkanları, üyeleri ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

Antalya: ”4-6 yaş çocuklara verilmesi planlanan din dersinin kabul edilemez!”

Antalya’daki Aleviler ve demokarsi güçleri de bugün alana çıkarak zorunlu din dersine hayır dediler.  Antalya’daki eylemde  ortak basına açıklaması metnini bileşenler adına PSAKD Antalya Şube Başkanı Hasibe Akpınar okudu: Akpınar, şunları ifade etti: ‘‘Tekçi, inkârcı, asimilasyoncu, cinsiyetçi eğitime karşı çocukların birer özne kabul edildiği, çocuk haklarının korunduğu, herkesin erişebildiği, her çocuk için eşit koşullarda bilimsel, laik, anadilinde ve kamusal eğitimin bütün koşulları bir an önce hazırlanmalıdır. Her seviyedeki zorunlu din dersleri, sözde seçmeli olanlar dâhil kaldırılmalı, din derslerini ana sınıfına kadar indiren tavsiye kararı yok sayılmalı, ayrıca altına imza atılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyulmalı, AİHM’in Alevi çocukların zorunlu din derslerinden muafiyetiyle ilgili kararları bir an önce uygulanmalıdır.4-6 yaş çocuklara verilmesi planlanan din dersinin kabul edilemez‘‘ dedi.

 Balıkesir /Altınoluk:” Alevi köylerine zorla cami yapılıyor!”

Türkiye’nin birçok yerinden olduğu gibi Altınoluk’ta da  demokrasi güçleri ile  Alevi kurumları birlikte alana çıkarak zorunlı din dersine hayır dediler. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri Küçükkuyu ve Altınoluk şubesi tarafından düzenelene eyelem demokratik kitle örgütleri de destek verdiler. Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan  basın açıklamasının metnini Alevi Kültür Derneği ( AKD) Altınoluk Şube Başkanı Veli Doğan  okudu. Sözlerine ” Alevi kurumları ve demokrasi güçleri adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz,  birlikte daha güçlüyüz canlar” diyerek başlayan Doğan, şunları ifade etti:

”Alevilik yüzyıllardir katliamlara rağmen inancını bugünlere kadar yaşatmıştır. Türkiye’nin nüfusu 80 milyon: Türkiye’de, 20 milyon Alevi’nin durumu zor.
• Eşit yurttaş olarak görülmüyorlar, eşit haklara sahip değiller.
• Alevilik potansiyel suçlu inançmış gibi ele alınıyor.
• Cemevi ibadet yeri olarak görülmüyor.
• Zorunlu din derslerinde asimilasyona tabiler.
• Alevi köylerine zorla cami yapılıyor.
• Alevilere ait Dergâhlar ve kutsal mekânlar devlet tarafından işgal edilmiş,
• “Alevılik diye bir inanç yoktur” yalanı devam ediyor.
• Vergiler zorla Diyanet’e aktarılıyor.
• Katliamlara maruz kalıyor, katilleri ve sorumluları sistemçe kollanıyor.
• Sistem, Aleviliği tanımıyor, tanımlıyor ve camiye davet ediyor.
• Alevî kasaplarının isimleri kamusal mekânlara veriliyor.
• Aleviliğe ilişkin ayrımcı ve aşağılayıcı yayınlar var ve bunlara karşı hiçbir yaptırım uygulanmıyor.
• İşgal edilmiş Şahkulu, Karacaahmet Dergâhı ve Erikli Baba Türbesi devlete kira ödenerek kullanılıyor.
• Alevîlere yönelik nefret söylemi, ayrımcılık ve dışlama hukuksal, siyasal, sosyal ve dini alanda yaşatılıyor.
Alevinin inancını,ibadetini, ibadethanesinin meşru olup olmadığını, farklı bir inancın temsilcisi olan Diyanete sormaktadır.
Alevîlik’in “ne” olup olmadığını tanımlayacak olanın sistem (ya da diyanet) değil; bizatihi “Eline, beline, diline sahip” olan cümle canlardır .
Şimdi burdan yolumuza olan inancımızla haykırıyoruz . Alevilik Vardır Alevilik Haktır.
”Vardık , Varız , Varolacağız.”

 Eskişehir:Demokratik, özgürlükçü, halkçı, laik bir eğitim ve ülkeyi kurmak için bu yıkım kararını hep birlikte durduracağız.”
Eskişehir’de de demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen buluşmada, “Zorunlu din dersleri kaldırılsın” ve “En büyük korkunuz Aleviler”, “Zorunlu din dersleri kaldırılsın”, “Laik ve demokratik eğitim” yazılı dövizler taşındı.

Basın metnini okuyan Faik Alkan, devletin görevinin çocuklara din yaratmak değil bütün inançlara eşit mesafede durarak din ve inanç özgürlüğünü sağlamak ve halklar arasında eşitlik ilkesini kayıtsız şartsız uygulamak olduğunu kaydetti.

Tekçi, ayrımcı, dayatmacı uygulama ve politikaların, toplumsal barışı, halkların bir arada yaşamasını zorlaştırdığının altını çizen Alkan, şöyle devam etti: “Din temelli ideolojik tekçilik zoru, zorbalığı ve ayrımcılığı getirir. Eğitim sisteminin dinselleştirilmesi sadece Alevilerin sorunu değil, bu ülkede inanan, inanmayan, farklı inançlardan olan her kesimin sorunudur. Millî Eğitim Şûrası kararını geri çektireceğiz. Demokratik, özgürlükçü, halkçı, laik bir eğitim ve ülkeyi kurmak için bu yıkım kararını hep birlikte durduracağız.”

Not: Video hazırlanıyor

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir