Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, ölüm orucundaki Balaç ve Yıldırım’ı Meclis’te gündemleştirdi

HDP Milletvekili Murat Çepni, adil yargılanma hakkı için hapishanelerdeki has gasplarına karşı ölüm orucunda olan Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ı Meclis gündemine taşıyarak, Adalet Bakanlığı’nı somut adımlar atmaya çağırdı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Murat Çepni, adil yargılanma hakkı için 100 gündür ölüm orucunda olan Sibel Balaç ve aynı taleple 95 gündür ölüm orucunda olan Gökhan Yıldırım’ı Meclis gündemine taşıdı.

Çepni, ülke hapishanelerdeki hak ihlalleri, işkence ve sürgün uygulamalarının giderek arttığına işaret ederek, yaşanan ihlaller kamuoyu tarafından sıkça gündem edildiği halde iktidarın çözüm adına herhangi bir somut adım atmadığını kaydetti. “Mahpuslar, hukuksuz uygulamalar, hak ihlalleri, tecrit ve kötü muamele karşısında Anayasa, yasalarla ve yönetmeliklerde tanımlanan haklarını kazanmak için sıklıkla açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına girmek zorunda kalmaktadırlar” ifadelerini kullanan Çepni Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın durumunu aktardı.

Ankara Sincan Kapalı Hapishanesi’nde tutsak edilen Sibel Balaç’ın 19 Aralık 2021’de, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde kalan Gökhan Yıldırım’ın ise 25 Aralık 2021’de ölüm orucuna başladığını belirten Çepni, Balaç ve Yıldırım’ın, itirafçı tanıklar, gizli tanıklar, aslı olmayan dijital delilerle verilen cezaların kaldırılması, adil yargılanma hakkının sağlanması ve yaşadıkları hak gasplarının son bulmasını istediğini ifade etti.

Ölüm orucunda olan Balaç ve Yıldırım’ın kendileri ve diğer tutsaklar için diğer taleplerinin ise hasta tutsakların serbest bırakılması, kitap, dergi, gazete yasaklarının kalkması, keyfi disiplin cezalarına, infaz yakmalara, sürgünlere son verilmesi ve sohbet hakkının engellenmemesi olduğunu vurgulayan Çepni, Adalet Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:
– “Ankara Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmakta olan Sibel Balaç’ın ve Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalmakta olan Gökhan Yıldırım’ın ölüm orucunda oldukları ve ölüm orucuna girme nedenleri Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Yaşadıkları hak ihlalleri için inceleme başlatılmış mıdır? Sağlık durumları takip edilmekte midir?
– Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın adil bir şekilde yargılanmalarının yapılması için Bakanlığınızın girişimi olacak mıdır? Adil yargılanmalarının yapılmamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Anayasaya aykırı olduğunu düşünmüyor musunuz?
-Yasalarda tanımlanan haklarını kullanmak için ölüm orucuna giren mahpusların can kaybından Bakanlığınızın sorumlu olacağını düşünmüyor musunuz?
– Türkiye’de gizli tanık beyanları vs ile adil yargılanma hakkının sıklıkla ihlal edildiği iddiası için açıklamanız olacak mıdır?
-Mahpuslara, hukuksuz ve keyfi bir şekilde disiplin cezaları veren kurum görevlileri için soruşturma açacak mısınız?
-Ceza İnfaz Kurumunda mahpusların açlık grevine ve ölüm orucuna girmek zorunda bırakan hukuksuz, insan onuruna yakışmayan uygulamalar için incelemeleriniz var mıdır? Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?
-Cezaevlerinde yaşanan kötü muamele, tecrit, izolasyon, görüş engelleri, haberleşme haklarının engellenmesi, keyfi disiplin soruşturmaları gibi yaygın olan hak ihlallerine son verilmesi için Bakanlığınızın çalışması var mıdır?
– Son beş yılda kaç mahpus açlık grevine ve ölüm orucuna girmiştir? Kaç mahpus açlık grevi ve ölüm orucu nedeniyle yaşamını yitirmiştir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.