Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABF 30. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ, 5. SEMPOZYUM

ALMANYA’DA ALEVİLİĞİN TANINMASI, KAZANIMLAR VE ALEVİLİK EĞİTİMİNİN KURUMSALLAŞMASI SEMPOZYUMU

(7. NİSAN 2019, SAAT 12:00’DE WUPPERTAL CEMEVİ)

“Almanya’da Aleviliğin ve Alevilerin Kurumsallaşma ve Kazanımlar Süreci: Güncel Sorunlar, tehditler, Talepler ve Çözüm Önerileri” baslığı altında Delil Eğitim Akademisi ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ile birlikte düzenlenen Sempozyuma davetlisiniz.

Sayın Başkan,
Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri

AABF’nin 30. Kuruluş Yıldönümü kapsamında, Delil Bildungsakademie/Delil Eğitim Akademisi ile bir dizi sempozyum yapma kararı almıştır.

Bu ortak çalışma kapsamında 5. Sempozyum, 7 Nisan, Pazar günü saat 12:00’de, AABF NRW Bölge Yönetimine bağlı Wuppertal Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde gerçekleşecektir.

Almanya Aleviliğin 30 yıllık eğitimden tanınmaya ve kurumsallaşma sürecinin tüm hukuksal kazanımların ele alınacağı bu sempozyumda, esasen Türkiye’de ve göç ile birlikte Alevilerin kamusal görünürlük kazanmalarıyla başlayan sürecin, günümüz Almanya’sından ve Avrupa’daki örgütlenme tecrübeleri ele alınarak, mevcut sorunların çözümü içinde düşünsel ve yapısal gelişmeler irdelenecektir.

Almanya Alevilerin hak ve taleplerini savunmak ve temsil etmek amacıyla elde ettiği Alevilik derslerinin, Alevilik kürsüsünün, Hak Eşitliği gibi kazanımlarla kurumsallaşma da önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Bu kazanımların altını doldurmak ve Alevi kurumlaşmasına meydan okuyan sorunlara çözüm bulmak için bu sempozyumun AABF ve Delil Eğitim Akademisi ortaklığı ile düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Sempozyum programı ektedir.

7 Nisan, Pazar günü saat 12:00’de, AABF NRW Bölge Yönetimine bağlı Wuppertal Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’de gerçekleşeceğimiz sempozyum programını duyurmaktan ve bu ön yazı ile sizleri sempozyumuna davet etmekten büyük onur duymaktayız.

AABF ve DEA tarafından düzenlenen bu türden bilimsel ve akademik çalışmalarla kurumlarımızdaki toplumsal bilincinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini hedefliyoruz. Kurumsal Dinamiklerimizi, Alevilerin kazanımlarını, hukuksal, sosyolojik, teolojik ve sosyal politik yaklaşımları irdeleyeceğimiz bu sempozyumların Alevi örgütlenmesine önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz.

Sempozyum ve konularla ilgilenen akademisyenler, araştırmacılar ve kurum temsilcilerimiz farklı konularda akademik çalışmalarını ve bildirilerini sunacaklar.

Sempozyumlara sunulacak tüm bildiriler, daha sonra AABF 30. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabında toplanacaktır. Sempozyumların amacı; Türkiye ve Uluslararası ölçekte kamuoyunun en fazla konuştuğu konular arasında yer alan Alevilik, akademik kurumsallaşma ve eğitim alanları hakkında akademik bilgi üretmek, üretilmiş olan bilgileri pekiştirmek, güçlendirmek, paylaşmak, başta Alevi kurumlarında olmak üzerek ilgili tüm kesimlerde anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

Delil’i uyandırmak, yolumuza, aklımıza, gönüllerimize ve kurumlarımıza Çerağ olsun diye yol çıktık. Delil ile birlikte bilgi paylaşımında bulunmak, karşılıklı etkileşim ve iletişimimizi artırmak istiyoruz.

Sempozyuma katılımınız gücümüzü artıracaktır.

AABF NRW Bölge Yönetimine bağlı tüm AKM Yöneticilerine ve üyelerine ulaşacak şekilde duyurularımızı ve davetimizi herkese iletelim. Sosyal medyada etkili bir paylaşımlarda bulunalım.

Sevgi ve Saygılarımızla…

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu & Delil Eğitim Akademisi

P R O G R A M

AABF 30. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 5. Sempozyum Programı
7. NİSAN 2019 WUPPERTAL CEMEVİ

“Almanya’da Aleviliğin ve alevilerin Kurumsallaşma ve kazanımlar Süreci: Güncel Sorunlar, tehditler, Talepler ve Çözüm Önerileri SEMPOZYUMU”

PROGRAM
Saat 12:00
Açılış & Delil Uyandırma
Selamla Konuşmaları
Soner Solmaz, AABF Bölge Başkanı
Ali Küçük, Wuppertal Cemevi Başkanı,

Aleviliğin Küresel Ölçekte Tanınma Yol Haritası
Turan Eser, Delil Eğitim Akademisi

OTURUM

Konu: 30. Yılında Almanya’da Aleviliğin Kurumsallaşma Süreci, Siyasi, Hukuksal, Akademik ve Eğitim Alanında Kazanımlar, Güncel Sorunlar, Talepler ve Çözüm Önerileri

Moderatör: Melek Şahin, AABF Genel Sayman Yardımcısı
Hüseyin Mat, AABF Genel Başkanı
“AABF’nin 30. Yıl Dönümünde Siyasal ve Hukuksal Kazanımlarımızın Önemini Anlamak ve Kazanımları Geliştirerek Korumanın Zorunluluğu”

İsmail Kaplan, Dipl. Sosyal Pedagog, AABF Eski Eğitim Sorumlusu
“AABF ve Eğitim Alanında Kazanımlar Ve Alevilik Eğitiminin Kurumsallaşması”

Aziz Arslandemir, AABF İkinci Başkan, Öğretmen
“AABF ve Aleviler Açısından Alevilik Derslerinin Önemi, Güncel Sorunlar, Talepler ve Çözüm Önerileri”

Sorular & Tartışma

ARA

II. OTURUM 14:00 – 15:30
Konu: “Ulus Ötesi Toplumda, Alevilerin Kimlik Olarak Almanya’da Örneğinde Ortaya Çıkışları, Toplumsallaşması, Kamusal Alandaki Varlığı, Sorunları, Fırsatları ve Tehditler”

Moderatör: Melek Şahin

Dr. Ceren Lord, Oxford Üniversitesi
“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Küresel Ajandası ve Alevi Politikası”

Dr. Ayşegül Akdemir, İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
“Yaşayan Aleviler: Ulusötesi Toplumsal Alanda Ortaya Çıkan Kimlikler”

Dr. Besim Can Zırh, Öğretim Görevlisi, ODTÜ
“Avrupa/Almanya Alevi Hareketinin Kurumsallaşması”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir