Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ALEVİ FEDERASYONLARI HUKUK BİRİMİ ( AFHB): ZORUNLU DİN DERSLERİ SON BULSUN

Alevi Federasyonları Hukuk Birlimi (AFHB ) , Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Zorunlu din derslerinin bir insan hakları ihlali” olduğuna ilişkin kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak zorunlu din derslerinin son bulmasını talep etti.
”Ülkemizde örgün eğitim sistemindeki “zorunlu din dersi” uygulamasına karşı öğrenci velileri tarafından açılmış olan davalardan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınan dava ile ilgili olarak AİHM’nin 2007’de verdiği kararda; “Din dersinin nesnel, çoğulcu ve eleştirel olmadığına, farklı dinler ya da inanışlara ilişkin yeterli bilgi içermediğine ve bu nedenle zorunlu tutulamayacağına” karar vermiştir” ifadelerinin yer aldığı AFHB açıklamasının devamında, şunlar kaydedildi:
AİHM, 2014 yılındaki başka bir kararında da “din dersinin zorunlu tutulamayacağına” hükmetmesine rağmen, ülkemizin yasal mevzuatında ve mevcut uygulamasında hiçbir değişikliğe gidilmemiştir.
2009’da; Hasan EL isimli veli tarafından, çocuğunun zorunlu din dersinden muaf tutulması amacıyla başlattığı hukuksal mücadele sonucunda; Anayasa Mahkemesi tarafından, Anayasanın 24’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında güvence altına alınan “ebeveynlerin eğitim ve öğretimi kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının” İHLAL EDİLDİĞİNE karar verilmiştir.
Açıklanan nedenlerle; Ülkemizin taraf olduğu ve iç hukukumuzda da geçerli olan; başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile insan hakları alanındaki başkaca birçok sözleşmeye ve AİHM kararlarına rağmen, her hangi bir yasal mevzuat ve uygulama değişikliğine gidilmemiş olması nedeniyle, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu son karar önemli bir adım olmuştur.
AFHB olarak; Gerekçeli kararın yayınlanmasına mütakiben, “zorunlu din dersi” uygulanmasının kaldırılması ve din dersi almak isteyen öğrencilere verilecek din dersi müfredatında ise tüm inançlara yer verilmesi için yasal zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.