Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Dersim yerel seçimleri tehlike arz etmeye başladı.

Alevi nüfusunun yoğun yaşadığı Dersim yıllardan beri iktidarların hedefi haline gelmiştir. 1937/38 Dersim katliamıyla yok etmeyi başaramayanlar, zorunlu göçle halkı sürgüne göndererek  doğup büyüdükleri topraklarla ilişkilerini kesmeye çalışmışlar ve bunda da büyük oranda başarı sağlamışlardır. Sürgüne gidenler zor şartlarda, gittikleri yerlerde hakaret, yoksulluk içerisinde yaşamaya çalışmışlardır. Bunu son 10 yılda Dersim üzerine yapılan araştırmalarda o dönemin canlı yaşayan tanıklarının anlatımlarıyla öğrenebildik. Özellikle Dersim topraklarında doğan çocukların ailelerinden koparılarak batı illerinde yaşayan ailelere evlatlık verilmeleri sonucu bu çocuklarımızın hepsi asimile edilerek Sünnileştirilmişlerdir.

Dersim katliamıyla yok edemedikleri halkın üzerinde yıllardan beri oynadıkları oyunlar bitmemiş bu seferde 12 Eylül 1980 Askeri faşist darbesiyle baskı, katliam, yıldırma politikaları devam etmiştir. Özellikle darbeyle beraber Dersim’e atanan Askeri  Vali Kenan Güven ilk önce hızla onlarca cami yapımını gerçekleştirmiş ardından da yoksul çocukları yatılı okullara götürüp okutacağız diye İmam Hatiplere götürerek asimile etmiştir. Buralarda okuyan çocuklar kendi inancına, annesine babasına yabancı ve düşman çocuklar olarak yetiştirilmişlerdir.

Tüm asimile çalışmalarına karşın ayakta kalarak direnen, inancı, kültürü, siyasal düşünceleri ile yaşayan Dersim halkını yok edemeyeceklerini anlayan iktidar, özellikle 17 yıllık AKP zihniyeti bizzat içeriden teslim aldığı menfaat karşılığı özünü satanlarla Alevilik inancını asimile etmek, kendi zihniyetini bu topraklara hakim kılmak için elinden gelen tüm olanakları kullanmaya devam etmektedir.

Dersim topraklarına kurdukları üniversite ile inanç üzerinde asimile çalışmalarını eğitim üzerinden yapmaya çalışan zihniyet, Dersim’de var olan cemevinin dedelerini, yöneticilerini menfaat karşılığı satın almaları sonucu cemevinin içerisine girecek kadar başarı kazanmışlardır. Dersim cemevinde ‘Düşkün’ ilan edilen Ali Ekber Yurt ve yöneticilerin sayesinde  ağırlanan, posta oturarak aramızda farklılık yoktur nutukları atan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, geçmişte cemevlerinde ağırlanan Abdullah Gül’ün, Davutoğlu’nun,  bakanların Dersim’e bu yolculukları ve sevdaları boşuna değil.

Burada bir konuşma yapan Ali Ekber Yurt’un cemevlerine yasal statü verilmezse marijinal gruplarına eline geçer diyerek kendisi gibi düşünmeyen hak inancı olan Aleviliği, Hızır aşkını yüreklerinde taşıyarak bugünlere getiren inanmış Alevileri jurnallemekten başka birşey değildir.

Seçilmiş Belediye Başkanı görevden alınıp tutuklanıp kayyum olarak atanan Vali Tuncay Sonel ve Tunceli Üniversitesinde Alevi Bektaşi çalışmasını yürüten Coşkun Kökel öncülüğünde cemevinde Sarı Saltık Çalıştayının gerçekleştirilmesi boşuna değil.

İşte mevcut AKP iktidar Dersim üzerinde bu oyunları içimizden çıkan kınalı keklikler vasıtasıyla artırarak devam ettirmektedirler. Menfaat karşılığı satın aldıkları kişiler sadece cemevini Alevilere kapatan AKP’ye açan zihniyetle sınırlı değil elbette. Politik olarak da satın aldıkları kişiler vasıtasıyla gelişmelerini sağlamaya belediye yönetimlerini ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Burada son yapılan 2019 yerel seçimlerinde Mazgirt ve Çemizgezek belediyelerini kazanmalarını çok iyi irdelemek gerekir.

Özellikle siyasal gelişmeleri Dersimliler çok iyi düşünerek analiz etmek zorundadırlar. Eğer bu gerçekleşmezse Türkiye genelinde nasıl Alevi dergahları Sünni anlayışın eline geçerek özünden koparılmışsa kısa bir zaman sonra da dergahlarımızın doğduğu topraklar olan Dersim’de de ocaklarımızda yarın Sünni anlayışın hakim olduğunu görmemiz hiç de şaşırtıcı olmaz. Yukarıda örneğini verdiğim önemli ocaklarımızdan olan Sarı Saltık Ocağı ile yapılan çalıştayı Kuran okuyarak açan, onun özünü anlatmayan anlayışlarla sunulan açıklamalar geleceği çok iyi göstermektedir.

2009-2014 ve 2019 Dersim yerel seçimlerine karşılaştırmalı baktığımızda bugünlere nasıl gelindiğini çok iyi görebiliriz.

Hozat : Geçerli seçmen sayısı ; 2174

CHP : 2009 ; % 39,97 (857 oy) – 2014 : % 32,52 (707 oy)  – 2019: %  42,36  (993 oy)                                                     AKP: 2009 :  %   5,88 (126 oy) – 2014:  %    5,15 (112 oy) – 2019 : % 26,32 (617 oy)

Ovacık: Seçmen sayısı : 1901

TKP :                                         – 2014   : % 36,06 ( 656 oy) – 2019 : % 30,86 (586 oy)              CHP : 2009 : % 31,47 (523 oy) – 2014 : % 15,45 (281 oy)    – 2019 : % 37,12 ( 705 oy)               AKP : 2009 : %25,39 (422 oy)  – 2014  : % 12,48 ( 227 oy)  – 2019 : % 22,01 (418 oy)

Nazımiye: Seçmen sayısı : 980

CHP : 2009 : % 25,30 (213 oy)  –  2014 :% 54,78 (510 oy)  –2019 ; % 51,86 (488 oy                   AKP : 2009 : % 17,46 (147 oy)  –  2014 :% 24,92 (232 oy) – 2019 : % 18,49 ( 174 oy)

Pertek : Seçmen sayısı : 4102

CHP : 2009 :% 2,60 (101 oy)     – 2014 : %22,40 (919 oy)  – 2019 :% 55,92  (2.339 oy)                    AKP : 2009 :% 41,21 (1.600 oy)- 2014 :% 40,52 (1.662 oy)- 2019 : %43,01 (1.779 oy)

Pülümür: Seçmen sayısı : 901

CHP : 2009 : % 50,31 (405 oy)  – 2014 : 49,89 (434 oy) -2019 : % 47,92 ( 495 oy                            AKP : 2009 : %   5,96 (  48 oy ) – 2014 :   2,87 (  25 oy ) -2019: % 35,04 ( 362 oy )

 Çemizgezek: Seçmen sayısı : 2150

CHP : 2009 : % 46,23 (804 oy) – 2014 : %49,08 (1.012 oy) – 2019 :  %   6,28 (   143 oy)                                         AKP : 2009 : %50,66 (881 oy ) – 2014 : % 43,99 (907 oy)   – 2019 :  % 54,02 ( 1.230 oy       MHP:                                                                                             – 2019 :  % 38,56 (    878 oy)

Çemizgezek Belediye Başkanlığını AKP adayı kazandı.

Mazgirt : Geçerli seçmen sayısı ; 937

CHP : 2009 ; % 22,55 (214 oy)  – 2014 ; % 7,96   (  70 0y)   – 2019 ;  %28,5   (179 oy)                                                   AKP : 2009 ; %   7,90 ( 75 oy )  – 2014 ; % 8,99   (  79 oy)   – 2019 : %34,85 ( 219 oy)            ÖDP:  2009:  seçime girmedi    –  2014 ; % 41,07(361 oy)    – 2019 : seçime girmedi

Mazgirt Belediye Başkanlığını AKP adayı kazandı

Yukarıdaki tabloya baktığımızda AKP ve Tayyip Erdoğan’ın Dersim üzerindeki oyunları, asimilasyon çalışmaları iktidara geldiği andan itibaren artarak devam etmektedir. Dün Alevileri Maraş’ta, Gazi’de, Sivas’ta katleden gerici yobaz zihniyeti bu anlayışından geri adım atarak artık Aleviliği yok etmenin, Sünni anlayış içerisinde eritmenin çabası içerisine girmiştir. Bunu yaparken de uzun yıllara dayanan çalışmalarla hedefe yaklaşmayı hedeflemiştir. Belediye başkanlığını kazandığı Mazgirt ilçesinde 2009 yılında % 7,90, 2014 yılında % 8,99 oy almasına rağmen 2019 yerel seçimlerinde % 34,85 oyla seçimi kazanması düşündürücü ve bu tehlikeyi görmek açısından önemli bir veridir.

Diğer ilçelere baktığımızda AKP’nin oylarının kazanılan oylara çok yakın olması gelecek seçimlerde buraların AKP’nin eline geçmesi olasılığını arttırıyor. Bu düşüncemin en büyük gerekçesi Alevilerin inanç merkezlerinin bizzat hınzır paşaların, kınalı kekliklerin eline geçerek AKP ve gerici zihniyetlere peşkeş çekilmesidir. Hırsızın, düşkünün, katilin, insan düşmanlarının giremediği cemevlerimize, herkesin oturamadığı ve kutsallığı olan posta Alevi olmayan, yaptıklarıyla halklara zulüm yapan iktidar çevrelerinin, Aleviliği yok sayan Diyanet İşleri Başkanının oturması düşündürücü bir durumdur. Belediye başkanını tutuklayıp içeri atan ve halkın seçtiğinin yerine kayyum atayan AKP zihniyetine yaranmak, Pir Sultan’ın itlerinin dahi tenezzür etmediği haram sofralarından nemalanmak için atanan kayyuma Hızırımız diyerek övgüler düzen sözde dedeler, yöneticiler olduğu müddetçe Alevilik daha çok asimile edilmeye devam edilir.

Tabii bütün bunların yanında devletin seçim dönemlerinde Dersim’e gönderdiği polis, asker, özel timin sayısındaki artışları da gözden kaçırmamak lazım. Fakat AKP’nin yaptığı siyasi çalışmaları yapan çevrelerde yine Alevilerin içinde çıkan yol düşkünlerinin olması da tehlikenin boyutlarını gösteriyor. AKP’ye oy verenlerin hepsinin oralara gönderilen devlet güçleridir tespitini yapmak tehlikeyi görmezden gelmek olur.

Ama sonuç olarak bizzat Dersim’de yaşayan Aleviler artık birbirleriyle ve ayrıştırmaya neden olan anlayışları, yazışmaları bir kenara bırakarak bu gerici yaklaşımlara dur demek zorundadır. Yoksa yarın çok geç olabilir.

Metin Kacmaz

kacmazme@web.de

1 thought on “Dersim yerel seçimleri tehlike arz etmeye başladı.

 1. Herkes hak ettiği şekilde yaşar
  Bir toplum ezildiğini biliyorsa ve hala iktidara oy verebiliyorsa
  Kendi kimliğini aş işe degişmeyecek
  İnancın gereği Ezilen halkların yanında durması gereken aleviler malesevki
  İktidarların ezdiği toplumu kendisine düşman olarak algılamaya başlamıştır
  Ve diğer toplumlar gibi yok oluşun eşine ramak kaldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir