Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

DERSİM PİRLERİ “ YOL GERÇEKTİR, YOL YAŞAR, YOL ŞİFADIR”

 Alevi Pirleri,  AKP’nin Diyanet aracılığıyla Dersim’e yönelik başlattığı  kapsamlı asşmşlasyon saldırsına, bu saldırın içinde yer aldan ” Alevi dedleri”nin içine düştükleri, düşürüldükleri konuma ilişkin yazılı bir açıkalama yaptı.
”Dersim sevginin, vicdanın, Sırr-ı Hakikat’in kemalet dilinin cümle can ile rızalık meydanı kurduğu mekan. Mekan iman etmiştir, imanı gerçek üzeredir. Bu gerçek ise edep erkan düsturuna bağlıdır. Rıza makamına edep ile giden şifa bulur. Rıza makamına nefsani zulüm ile giden, yedi ceddi için zulme davet çıkarmış olur. Bu vesile ile “Dersime sefer olur, zafer olmaz” kelamı tarihi bir hakikatı dile getirir. Lakin Dersim’de zafer aldığını ilan edenler abad olmamıştır, olamayacaktır. Dersim halen her birinin başında dermansız derttir” ifadelerin yer aldığı açıklamada, Alevi değerlerine sayip çıkmaları için talipler de  çağrı yapılmış.
45 Alevi Pirinin imzasıyla yayınlanan açıklamanın devamında, şu ifadeler yer alıyor:
”Hakk Yol evlatları bu nedenle düşmanına bile kolay kolay beddua etmez. Hakk Yol coğrafyasında, iman ehli bedduanın sırr-ı hakikat dilinde kendisinin de payı olacağını bilerek vicdana meydan açmıştır. Bahtına düşen zulümkara bile meydan kurar.
İnancımızın hakikatine zülmedenler, yol düşkünleri ile Ocaklarımızı, ziyaret makamlarını, kutsal değerlerimizi istilayı görev bilmektedirler. Bir maaşa tamah edip ikbal arayanların Hardê Dewrêş’te sadece kendilerine değil yedi ceddlerine lanet topladıklarını bilmiyorlar mı?
Hardê Dewrêş’te ikrarında dönenlerle ilgili ibret alınacak binlerce hikaye vardır. Keçi avlarken uçurumdan düşenler. İspiyonculuk yaparken dermansız derde düşenler. Hakikat deryasına kulak kapatmanın zamanı değildir. Çok yakındır elinizden lokmanızı alacak komşunuz kalmayacak. Bu gidişat bilen için dertlerin en büyüğüdür.
Dersim, sadece üstünde degil, toprağın altında kefensiz yatan hakikat elçileri ile sırlıdır. Ocaklarımızın hakikat kelamları, taliplerin çerağları, anaların kemaleti Munzur’u aydınlatıyor. Dersim ocakları, Düzgün Bawa,Haskar, jelê, Ana Fatma, Gola Çeto hepsi mana ile ayaktadır, toplumsal hafızamızdır, Dar -Didar mekanlarıdır. Bahtına sığınanın derdine derman olur.
Gelin bu nehaklıktan vazgeçin. Dersim Hakk Yol’un gerçeği hepiniz için edep-erkan şirazesidir. Dersim kendisi gibi yaşar ise şifa olur. Dersim’i hakikatinden koparmak hepinize dermansız dert olur.
Dersim’de asimilasyon ve zulüm politikalarından derhal vazgeçin. Bizi tarihimiz ve gerçeğimizle kabul edin.
Dersimin toprağına her gün kan doğrayanlar; bu yola ikrar ile bağlı olanlar, gözleri önünde evlatları düşerken bile haram lokmaya tamah etmedi. Bu coğrafyanın her hanesi evladı ile sınandı. Gelin bu Nehak yoldan vazgeçin, uşaklık, velayet nurunu taşıyan Dersim coğrafyasının Ehl-i Beyti’ne yakışmaz. Haramdan hileden uzak durun. El verenlerin evlatlarının el pençe durması bizi derinden hırpalamaktadır.
Atalarımız bize başı dik bir tarih bıraktı. Dünya bu tarihimizle bizi tanıyor. Dersim’e gün içerisinde çıkın bakın tüm dünyadan insanlar görürsünüz. Bu gerçek Harde Dewreş’indir. Hardê Dewrêş’te her meşede, her Ziyaret de, dağda bedenleşmiş hakikatin şifa eli vardır. Bu şifa eli nehakın eline düşmez, yol gösterir. Bize bu zulmü yapmayın nehak önünde eğilmeyin.
Canlarımıza;
Biz ocak evlatları olarak son dönemlerde Dersim’e sefer düzenleyen tekçi zihniyetin temsilcileri ile iş tutan kişilere ocak evlatlarına diyoruz ki,
Biz Yol Evlatları olarak eksik kaldık, yetişemedik ama yolumuz yaşar, yolumuz şifadır. Tutunun Yol’un gerçeğine. Nehak karşısında ancak Yol’un hakikati ile kom olunursa zülümden kurtuluruz.
Dersim Ocak evlatları olarak sesleniyoruz;
Bu zulüm ve asimilasyon politikalarından vazgeçin, utanın artık. Yetmeyen nedir size? Dersim’den çekin ellerinizi!
Ey Talipler!
Zulme karşı direnmek Hakktır. Gücünüz yetmiyor ise lokmanızı vermeyin, selamınızı kesin, yüzüne bakmayın, düğününe gitmeyin, ölüsüne gitmeyin ki bu zulme ortak olmayasınız. Nehakla iş tutanların kapısında karataş vardır, boynunda ise yolun vebali. Gelin Pir divanında Dar-Didar olun.
Can veririz can almayız, ellerinizi çekin canımızdan . Hakikati yaşamaktan vazgeçmeyin. Lokma ile niyaz olun birbirinize, sahip çıkın karıncaya, kurda kuşa, dağa, taşa onlar da size sahip çıkacak korkmayın.
Hakk Aynamız, Xızır Yardımcımızdır.”
1- Hamza Takmaz, Kureş Ocağı
2- Ergün Haydaroğlu, Six Delil Berxecan
3- Suleyman Deprem, Sinemilli
4-Hüseyin Soysüren, Sinemilli ocağı
4- Mustafa Mısır, Üryan Derveş Ocağı
6- Aziz Güler, Aguçan ocağı
7- Mahmut Utbey, Ağuçan ocağı
8- Haydar Buğa, Derveş Cemal ocağı
9- Mehmet Yapıcı, Sinemilli ocağı
11- Bülent Yaşar, Bamasur ocağı
12- İbrahim Kete, Şıx Çoban Ocağı
13- Seyit Atıcı, Sinemilli Ocağı
14- Celâl Demircioğlu, Üryan Xızır Ocağı
15- İnanç Dolu, Ağuçan Ocağı
16- Fırat Gezici, Şıx Delil Berxecan ocağı
17- Garip Aygün, Şıx çoban Ocağı
18- Mahir Şahin, Bamasur Ocağı
19- Narin Gülçiçeği, Bamasur Ocağı
20- Didar Canan, Ağuçan Ocağı
21- Cemal Canan, Ağuçan ocağı
22- Ali Kemal Öztürk, Üryan Xizir Ocağı
23- İbrahim Erdoğan, Ağuçan ocağı
24- Rıza Yağmur, Dewreş Cemal Ocağı
25- Hayri Şanlı, Dewreş Cemal ocağı
26- Kazım Açıktepe, Kureş Ocağı
27- Baki Erdoğan, Bamasor ocağı
28- Tacim Bakır, Sinemilli Ocağı Piri
29- Ali Doğan, Piri Sevdin Ocağı
30- Garip Bozkurt, Kureyş Ocağı
31- Kemal Güzel, Ağuçan Ocağı
32- Mithat Büyükşahin, üryan Xızır ocağı
33- Haşim Kızılveren Baba Mansur ocağı.
34- Düzgün dağ kureyşan ocağı
35- Yasin Kendigelen Baba Mansur ocağı
36- Serdar Ergül, Kureyşan Ocağı
37- Veysel Kara, Baba Mansur Ocağı
38- Hasan Ali Sönmez, Baba Mansur ocağı
39- Hüseyin Erdoğan, İmam Rıza Ocağı
40- Mehmet Karabulut, Baba Mansur Ocağı
41- İbrahim Erdoğan, Ağuçan Ocağı
42- Süleyman Eroğlu, Baba Mansur Ocağı
43- Seyfi MÜXÜNDİ (Elaldı) Babamansur Ocağı
44- Pir Hasan Doğan, Cemal Abdal Ocağı
45- Müslüm Metin, Hüseyin Abdal ocağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.