Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Corc Abdallah:Tutsak Yoldaşların kurtuluşu birincil görevler arasında!

Tutsak Yoldaşların kurtuluşu birincil görevler arasında! – Corc Abdallah

Avrupa’nın en uzun süre hapiste kalan tutsağı Lübnanlı devrimci, komünist Corc Abdallah, 18 Haziran günü Paris’te Uluslararası Devrimci Tutsaklar Günü sebebiyle gerçekleşen gösteriye cezaevinden bir açıklama gönderdi. Açıklamanın tam metni şöyle:

Sevgili Yoldaşlar, Sevgili Arkadaşlar,

Bu krizler, savaş ve büyük mücadeleler döneminde, her yıl olduğu gibi bugün de sokaklarda “Uluslararası Devrimci Tutsaklar Günü”nü anmak için harekete geçtiğinizi bilmek bana güç veriyor ve kalbimi ısıtıyor. Hareketliliğiniz, Yoldaşlar, kararlılığınızın çeşitliliğiyle, uzun yıllardır kendilerini esas olarak parmaklıkların arkasından ifade etmiş olanlar için güçlendirici olmanın da ötesindedir.

Küreselleşen kapitalizmin küresel krizinin ve tüm çelişkilerinin şiddetlendiği bu zamanda, “Uluslararası Devrimci Tutsaklar Günü”ne, daha hırslı bir ufuk kazandırmaya gerek yoksa, Yoldaşlar, nasıl şaşırmayız? Belki de bu vesileyle, artık meselenin Siyonist hapishanelerde veya Türkiye’de Faşist hapishanelerde ya da dünyanın başka yerlerinde hapsedilmiş Yoldaşlarla tereddütsüz bir dayanışmayı ifade etmekten ibaret olmadığını; meselenin, onların haklı taleplerini tüm gücümüzle desteklemek ve böylelikle iki sevgili Yoldaşımız Halil Awawde ve Raed Rayan’ın ya da diğer iki sevgili Yoldaşımız Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın “açlık” grevi etrafında süregelen hareketliliğini selamlamaktan ibaret olmadığını teyit etmek gerekir. Belki de “Uluslararası Devrimci Tutsaklar Günü”nün kutlanmasının bundan böyle, her şeyin ötesinde devrimin yaşayan güçlerini ve savaşan öncülerini görevlendirme ve cesaretlendirme amacını taşıdığını doğrulamanın zamanıdır; ki böylece onlar, yoldaşlarımızı, her türlü suçu işleyebilen gardiyanların pençelerinden kurtarma kararlılıklarını pratikte ifade edebilmek için gerekli tüm önlemleri alabilsinler. Elbette Yoldaşlar, burada mesele, tutsak yoldaşlarımıza, ahlaki nitelikteki herhangi bir görevi yüksek sesle ve açık bir şekilde bildirmek değildir, mesele devrimci güçlerin (ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde) kapasitelerini birleştirmek ve şu anda sürmekte olan mücadelelerin küresel dinamikleri içinde Yoldaşlarımızın kurtuluşunu birinci öncelik olarak kaydetmektir.

Nitekim, Yoldaşlar, unutmayalım ki, çok uzak olmayan geçmişte, Filistin devrimci mücadelesinin öncüleri, çeşitli vesilelerle, düşmanı tutsak binlerce yoldaşı serbest bırakmaya zorlayarak bu görevi büyük bir cesaret ve fedakârlıkla üstlendiler. Şüphe yok ki, devrimci tutsakların salıverilmesi her zaman halk içinde büyük bir coşku ânı olmuş ve her zaman uluslararası ölçekte dayanışma bağlarını beslemiş ve pekiştirmiştir ve böylece Filistin devriminin etkisine ve hem ulusal hem de bölgesel ve dolayısıyla uluslararası düzeyde anti-emperyalist/anti-kapitalist mücadelenin zenginleştirilmesine en belirgin biçimde katılmıştır.

Gördüğünüz gibi Yoldaşlar, bugünlerde uluslararası sahnede emperyalistler arası çelişkiler öne çıkıyor. Yakın herhangi bir zamanda bunların azalacağını gösteren bir şey yok. Arka planda, küreselleşmiş kapitalist sistemin küresel krizi varken bu çelişkiler giderek daha da şiddetlenmeye ve tüm gezegene yayılmaya mahkûmdur. Dünya çapındaki hegemonyasını kaybetmenin, ABD emperyalizmini, telaş içinde, diğer emperyalist kutuplar karşısında daha fazla saldırganlığa ve hepsinin ötesinde, bir biçimde isyankâr saydığı bağımsız devletlerdeki yaşamlara karşı daha canice bir düşmanlığa ittiği açık…

Doğal olarak emperyalist propaganda bugünlerde tüm hızıyla devam ediyor. Ve kötücül saldırganlar ve saldırı altındaki yoksullarla ilgili sözde argümanlar üzerinde uzun uzun durmak yararsız görünüyor…

Yoldaşlar, şu anda Avrupa’da dile getirilen emperyalistler arası çelişkiler hepimize hatırlatıyor ki, yüzyıllık bir zaman diliminde, kapitalizm üçüncü kez insanlığı bir dünya savaşının eşiğine getiriyor… Gelişmiş çürüme aşamasında can çekişen kapitalizmin bu krizi, aslında var olan küreselleşmiş kapitalizmin krizidir. Kapitalizm çerçevesinde krizden çıkış yolu yoktur. Şunu ne kadar tekrar etsek az: Savaş, sermayenin genetik kodunda yazılıdır. Küreselleşmiş kapitalizm, gerçekten bugün var olan kapitalizmdir ve bu dünyanın ıstırabı ancak kapitalizmin yıkılıp komünizme geçilmesiyle sona erecektir.

Yoldaşlar, can çekişen kapitalizmin canice emirlerine boyun eğmekten ve emperyalist ve emperyalistler arası savaşlarının barbarlığından başka gelecekler mümkün.

Siyonist hapishanelerdeki tutukluluk koşulları her geçen gün daha da kötüleşiyor. Ve bildiğiniz gibi Yoldaşlar, buna karşı durmak için uluslararası dayanışma vazgeçilmez bir silah…

Gayet doğal olarak, Filistin halk kitleleri ve onların devrimci öncüleri, hareketliliğinize ve aktif dayanışmanıza her zaman güvenebilirler.

İdari gözetim göz ardı edilmemelidir. Hep birlikte Yoldaşlar, bu barbar Siyonist suçları lanetleyelim ve onlara karşı mücadele edelim!

Hapishanede ölen eylemcilerin cenazelerine el konulması zulümdür. Bunu lanetleyelim ve mümkün olan bütün araçlarla buna karşı mücadele edelim!

Filistin ve onun umut veren Direnişi için binlerce dayanışma girişimi serpilsin!

Filistin Çiçekleri ve Filistin’in Aslan Yavruları[1] için binlerce dayanışma girişimi serpilsin!

Dayanışma; Siyonist hapishanelerdeki ve Fas, Türkiye, Yunanistan, Filipinler ve dünyanın başka yerlerinde tecrit hücrelerindeki direniş savaşçılarıyla dayanışma!

Dayanışma; halkın yaşadığı mahallelerdeki genç proleterlerle dayanışma!

Şehitler ve mücadele eden halk kitlelerine şan olsun!

Kahrolsun emperyalizm ve onun Siyonist bekçi köpekleri ve diğer Arap gericileri!

Kapitalizm barbarlıktan başka bir şey değildir, ona, ifadelerindeki çeşitlilikle karşı çıkan herkese selam olsun!

Birlikte Yoldaşlar ve ancak birlikte kazanacağız!

Filistin yaşayacak ve Filistin mutlaka kazanacak.

Hepinize Yoldaşlar ve Arkadaşlar, devrimci selamlarımla.

Yoldaşınız Corc Abdallah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir