Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

İdamlarının 85. Yılında Seyit Rıza ve Yol arkadaşları ile Dersim soykırımına İlişkin Panel…

Alevi Önderleri Seyit Rıza ve Yol arkadaşlarının idamının 85. Yılında, BAT-Cemevi ve Berlin Dersim Cemaati Derneği tarafından organize edilen ‘Dersim Tertelesi’ başlıklı panelle Alevi önderlerin idam süreci ve Dersim soykırımının öncesi-sonrası süreçleri masaya yatırıldı. Panele konuşmacı olarak Tarihçi yazar Edoğan Aydın katıldı.
BAT-Cemevi Ana salonunda gerçekleştirilen panele BAT-Cemevi Yönetim, Kadın, İnan ve Gençlik Kurulu temsilcileri, Berlin Dersim Cemaati Yönetim Kurulu ve Avrupa Dersim Dernekleri (FGD) temsilcilerinin yanı sıra oldukça yoğun bir katılım gerçekleşti. Panel, moderatörlük yapan ve aynı zamanda BAT-Cemevi Yönetim Kurulu üyesi Asiye Atakan Şenkaya, FGD ve Dersim Cemaati adına Kemal Karabulut açılış konuşmalarıyla başladı. Şenkaya ve Karabulut, idam edilen Alevi önderleri anarak Dersim 1937-38 yıllarında yapılanların bir soykırım ve asimilasyon politikası olduğuna dikkat çekti. Konuşmaların ardından sözü konuk panelist tarihçi yazar Erdoğan Aydın aldı.
1937’de Seyit Rıza ve yol arkadaşlarının idamı ve 1938’de yaşanan katliam zorunlu göç politikalarına gelinmeden önce Cumhuriyetin kuruluş sürecinde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Aydın, 1921-23 yılları arasında farklı etnik ve inanç kimliklerinin tanındığını, mecliste bu kimliklerin yer aldığını fakat Cumhuriyetin ilanından sonra ise; Başta Alevi inançlı ve Kürt etnik kimlikli topluluklarına yönelik ‘inkar ve imha ve asimilasyon’ politikalarına başladığını, buna yönelik tüm planların 1938’den yıllar önce hazırlanmaya başlandığını ifade etti.
1937 ve 38 süreçlerine gelindiğinde yaşanan soykırımın ‘Tekçi, Türk-İslamcı Sunni kodlarını resmi ideoloji olarak tercih eden cumhuriyet rejimin politikalarının sonucu olduğunu altını çizen Aydın; Bu soykırım politikaların altında Mustafa Kemal ve diğer Cumhuriyet Kurucu kadrolarının imzalarının olduğunu, Cumhuriyetin farklı etnik ve inanç kimliklerini tanıyan laik demokratik bir rejim olmadığını ve Türkiye’nin yüz yıldır kanayan bu sorunun demokratik özgürlükçü bir anayasayla çözüleceğini ifade etti.
Aydın’ın konuşmasının ardından panel soru-cevap bölümüyle son buldu.
Haber: BAT-Cemevi Basın Ofisi
Fotoğraflar: Ulaş Yunus Tosun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir