Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

İNANÇSAL YAŞAM HAKKIMIZIN SÜNNİ VE ŞİA DİN ANLAYIŞI ALTINDA YENİDEN İNŞA EDİLMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ

Kaos ve görünmezlikle dolu bir dünyada insanın endişelenmesi, kaygı duyması kendini bilinmezliğin içinde bulması hırs ve para kaynaklı bir yaşamın dayatılması sonucudur.
Bu dayatma sonucu kişinin bolluk ve zenginlik arzu içinde daha fazlasını isteme ve bu isteme sınırını soyut arınmaya görerek bireyselleşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Ve yaşam anlamını yitirmektedir.
Aleviler için inançsal veya dini ritüellerde bireycilik, bencillik sosyal ilişkilerde yetersiz kalmaktır, kişisel düşüncelerimiz, özel yaşam deneyimlerimiz, bireysel özgürlüğümüzde mutlaka bir kimliğe bürünerek sosyal dengemizi sağlarız ve özgürleşme eğilimine gideriz
Kişinin tanrıyı memnun etmesi, bunun karşısında ödül beklemesi veya günahsız bir yaşamı gözden çıkarmak yerine günah sayılanı yaptıktan sonra affedileceğini düşünüp ibadet etmesi inancımızda yoktur çünkü insan tanrıdan uzaklaşmaz insan tüm canlılara karşı sorumludur, tüm canlılar kadar eşit itibarı vardır ve insan hiçbir canlıdan üstün değildir. Her canlıda tanrısal bir saygınlık vardır.
Bu saygınlığı; alçak gönüllükle, sevgi ve adaletle görünür kılma ilişkisi ise insanın akıl ve fikir yürütmesiyle özgür olmasına bağlıdır.
İnsanın akıl yürütmesi sürecinin benzersiz olması, özgürlüğü ve sevgiyi azim ve ısrarla istemesi kişinin erdemli olmasına yöneliktir.
Bu anlamda insani yaşam hakkımızın Sünni ve Şia din anlayışı altında yeniden inşa edilmesine karşı çıkmalıyız ve farklı yaklaşımların, önyargıların, taraflı tartışmaların inançsal kimliğimizin ve toplumsal ilişkilerimizin detaylarına girmesine asla izin vermemeliyiz.

Alevi Dernekleri Fedarasyonu
Genel Başkanı
Celal FIRAT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir