Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Saarbrücken AKM’de Alevilik semineri….

Hıdır Güzelgün – Saarbrücken

Saarbrücken Alevi Kültür Merkezi gençlik kolları organizesiyle Alevilik, Alevi yolu ve kuralları konulu seminer yapıldı. Ecevit Emre dedenin konuşmacı olarak katıldığı panele yoğun gençlik katılımı olması, anlatılanların dikkatli dinlenilmesi ve sorularla tartışmalara katılınması sevindirici gelişme olarak takdir edildi. Panelin başlangıcında dernek dedeleri Muharrem Özgür ve Hasan Geyik; Aleviliğin ve yolun kurallarının anlatılacağı seminere bu kadar yoğun gençlerimizin katılması sevindirici çünkü yolumuzun devamını sağlayacak olan gençlerimizin ilgisi önemlidir. Ayrıca seminere konuşmacı olarak katılan Ecevit Emre dedemize gençlerimizi aydınlatıcı bilgileri paylaşacağı için çok teşekkür ederiz dediler. Gençlik kolları başkanı Hıdır Güzelgün’de; yönetime gelen gençlik kolları yönetimi olarak Aleviliği ve yolumuzun kurallarını öğrenmek için bugün yapılacak semineri önemli bulmaktayız. Aleviliği geleceğe taşıyacak olan gençler olarak yolumuzun kurallarını öğrenerek devamını sağlamak, geleceğin yöneticileri olarak bilimsel olarak bilgimizi tazelemek istemekteyiz. Talebimizi duyarlılık göstererek kabul eden ve bugün derneğimize mihman olan Ecevit Emre dedeye de teşekkür ederken, yolumuzun inanç önderleri olan dedelerimizin bugün bizleri yalnız bırakmayarak yanımızda olarak destek vermeleri de bizleri sevindirmektedir. Ayrıca bugün ki seminerimize sayıca kalabalık genç arkadaşlarımızın katılması, yeni seçilen gençlik yönetimi olarak bizleri gururlandırmaktadır dedi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Ecevit Emre dede de; bugün ki semineri organize eden gençlik kolları ve dernek yönetim kuruluna teşekkür ederim. Saldırıların olduğu, Aleviliğin ve Alevilerin asimile edilerek yok edilmek istenildiği bir ortamda Aleviliği ve örgütlenmemizi ileriye taşıyacak olan gençlerimizin böyle bilgilenme seminerleri düzenlemesi önemlidir. Alevilik kendi değerlerini içinde barındıran, kendine  has inançsal ritüalleri olan bir inançtır. Bu inancın içerisinde her inançtan değerleri bulabilirsiniz. Burada yolumuzu devam ettiren günümüze getiren ve bu yolda büyük bedeller ödeyen inanç önderlerimizin duruşları, ödedikleri bedeller bizlere örnektir. İnancımızda Ali’nin adaleti, Hüseyin’in duruşu, pirlerimizin, ulularımızın ödedikleri bedeller çok önemlidir ve örnek alınır. Hızır inancımızda darda kalanların yardımına koşan, yoldaşlık ve haldaşlık yapan ulu birisidir. İhtiyacımız olduğu günümüzde Hızır herkesin yardımcısı olsun derken aslında herkes kendisinin ve çevresindekilerin Hızır’ı olmak zorundadır. Yolumuzda 4 kapı 40 makam ve kuralları önemlidir ve herkesin gündelik hayatında uygulaması gereken bilgilerdir. Alevilik günümüze kolay gelmedi, katliamlardan, ağıtlardan süzülerek günümüze geldi. Her katliamda gösterilen direniş kendi içerisinde önderlerini çıkartmasını, direnmesini bilerek yok olmadan inancını bugünlere taşınmasına vesile oldu. Kerbela’da Hüseyin, inançlarından dolayı derisi yüzülen Nesimi, Enel hak dediği için darağacına çıkan Hallacı Mansur, zulme başkaldırdıkları, direndikleri için katledilen Şeyh Bedrettin, Börklüce Mustafa, Torlak Kemal, Pir Sultan Abdal, ser verip sır vermeyen İbrahim Kaypakkaya, Kızılderenin direnen gülleri Mahir ve yoldaşları, darağacında direnmenin destanının yazan Deniz, Yusuf,  Hüseyin ve devrimciler, Maraş’ta, Gazi’de, Çorum’da, Sivas’ta katledilen canlarımızdır. İşte önderlerimizin canlarıyla bizlere bıraktıkları bu mirası sahiplenmek, gelecek nesillere taşımak siz gençlere düşmektedir. Sizler yaşadığınız ülkede Alevilerin, Aleviliğin temsilcileri olarak asimile olmadan inancınızı geleceğe taşıyacaksınız. Bunu taşırken de Aleviliği çok iyi öğrenmek, onu her ortamda savunmak sizlere düşmektedir. Bu duygularla bugün beni mihman ettiğinizden dolayı başta yönetim kuruluna, gençlik kolları yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ederim dedi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir