Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ALEVİLİKTE TASFİYE

Çağın bir yaşam tarzı haline gelmiştir tasfiyecilik. Kapitalizmin dayattığı dejenere(yoz) insan ilişkileri en belirgin bir şekilde kendisini tasfiye ile somutlaştırmıştır. Tasfiye sadece insan ilişkilerinde değil ekonomik , sosyal ve siyasal alanda iktidarlaşmıştır.

Duygusal alanda (feodal) ortaklıklar dahil tasfiye yöntemiyle birbirini batırmıştır. Dostluk , yoldaşlık gibi kavramlar içeriği boşaltılarak tasfiyenin bir aracı durumuna getirilmiştir. Kimsenin kimseye güveni kalmamıştır; tasfiyenin bir diğer amacıda güveni yok etmektir. Güven olmayınca dayanışmada olmuyor. Havayı ,suyu satanlar, insanı satmakta ve harcamakta zerre tereddüt etmemektedir. Bu durum insanı daha bir yanlızlığa ve umutsuzluğa sürüklemektedir.

Alevilik yarattığı değerlerle( Pir, mürşit, rayber, talip, müsahiplik vs) bir yere kadar kendini koruyabilmiştir. Paylaşımı kaldıramayanlar ,kavramların içini boşaltarak tasfiyeciliği , yola karşı silah olarak kullanmışlardır. Dolayısıyla görgü-sorgu, dar- tercüman işlevsiz hale getirilmiştir.

Bütün bunlar olurken , kendilerini iktidar olarak görenler yüzlerce canı tasfiye etmişlerdir.

Tasfiyecilik bir ahlâksal sorundur. Takiye kadar tehlikeli ve yakıcıdır. Bir çok sorunla boğuşan Alevilik kendi içine ihraç ettiği sorunlarla biraz daha hırpalanır.

Can cana her zaman muhtaç, her zaman hasret. Yol kuralı koymuş ,sünni yöntemlere gerek yok. Dar var, tercüman var…
Alevilikte tasfiyeye hayır!..
Sefa Öztürk Dede

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.