Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ: ” BASINA VE KAMUOYUNA”

Hakk hiçbir ana, babaya evlat acısı göstermesin. Kainatta doğmak gayretle haktır. Yaşamak ise korunması gereken bir haktır. Cümle varlık Masum u Pak olanı yeni doğmuşları birlikte korumakla mükelleftir. Çünkü onlar korunmasız sevgililerdir. Onlar sevgi ile doğmaya gayret etmiş Paklardır. Gayretleri doğuranların emeği ile yüce sevgiye dönüşür. Bu nedenle Annelerin sabrını anlamakta zorlanır Hakk bilmeyenler. Hakk olana ilk doğumundan bağlı olduğunu unutur. Şir’e gelen sevgi ile beslenir. Bu nedenle Kainatın değişmez yasası Şir’i(Sütü) helal kılmaktır. Analık rızasıdır. Varlık bu Şeriat üzere kanun koyar. Bu Şeriatın şirazesi ise Hakk Yasası olan Şir’in(Ana Sütünün) Pak yasasıdır. Bu nedenle Munzur dağların göğüslerinden Şir gibi akar. O suyu içen de pak bedenli evlatlar büyütür. Balığı kutsal, ağaçı kutsal, taşı kutsal, mekanı niyaz mekanıdır. Hakk bilmeyenlerin önünde, Hakk bilenlerin sığındığı Doğa Ananın sevgi mekanıdır. Bawa Duzgin da öyledir. Haskar da Jele de. Munzur bolluk olsun, bereket olsun diye çıldırırcasına Şir’ini akıtıyor Dersim topraklarına. Nehak bentler çekerken önüne, bentleri yıkarcasına yaşam için akıyor Munzur. Bir ağaç meyvesi ile yüzlerce canın rızalığını alırken. Hakk bilmeyen nefis iktidarları o cömert ağaçları kesiyor. Açlık savaşları için diplerine mayın döşüyor. Munzur kaç savaş gördü, kaç beden sırladı ciğerleri parçalanırcasına. Kaç ana bağrına attı kendini, anasının rahmine doğarmışçasına. Zülümkarın kininden kaçmak için. Şirini helal edercesine atladı bağrına. Reya Heq coğrafyası mekan bildiğimiz, yer gösterdiğimiz, niyaz olduğumuz bolluk coğrafyası Dersim çok zülümkar gördü. Biz Reya Heq Aleviler / Hakk Yol Aleviler topraklarımızda tüm Kainata barış dilerken, Hakk aşkına, Xızır gayreti ile yaşamak istiyoruz. Binyıllardır bu inançla lokma veriyoruz. Her can ikrarlıdır. Fakat Nehak ikrar bilmez nefis körüdür. Fakat biz biliriz ki her can bir anadan doğar ve her ana tüm zülme rağmen vicdanlıdır. Doğa rızalıdır, yaşam ısrarlıdır. İnsanı ise Kamil ahlaklı olmaya çağırıyoruz. Anasından emdiği Şir’i Helal kılmasını diliyoruz.
Bağrımızı parçalayan Ayaz ve Nupelda canların mekanı Hakk mekanıdır. Cümle evladı Koruyamadığımızın acısı bizi yakarken Ceylanı, Aylanı, Valeriayı, Ayaz ve Nupelda canımızdan can götürmüştür. Hakk bizlere evlatların yüzü suyu hürmetine savaşları durdurma gayreti versin.
Bu Manada…
1) Ayaz ve Nupelda kardeşleri katleden savaş zihninin son bulması ve topraklarımıza yerleştirilmiş onbinlerce mayının ve başıboş patlayıcının temizlenmesi ahlaki, vicdani, hukuki bir sorumluluktur.
2) Türkiye halkları daha ağır bir savaş travmasını kaldıramayacak durumdadır. Karar vericilerin bu konuda çözümden yana vicdan geliştirmeleri temel beklentimizdir.
3) Hakk Yol Aleviler bir egemenlik düzeninden çok, cümle mekanı Hakk Mekanı olarak görür. Erkanımız rızalık yasasını düstur sayar. Ahlakımız cümle canı birlik makamında görür. Yolumuzu softalığa dönüştürmeye çalışan iktidar karar vericileri ve onlara payanda olan sofular proje liselerinde öldürmedikleri evlatları nefislerine kurban etmek istiyorlar. Bu ahlaksızlıktan derhal vazgeçmelidirler. Projeye ihtiyacımız yok cümle canla eşit görülmeye ihtiyacımız var. Hakk Yasasında azınlık olmaz, azınlık diye hukuk koyanlar Hakk’tan cuda nefis Fetvacılarıdır.
4) Doğamız, ormanlarımız cümle varlığın evidir. Yolumuzda bir böcek ile bir insanın ömrü birdir. Can Hakk’ın birlik deryasıdır. İnsanı herşeyin üstünde görme cahilliğinden, Hakk bilmeyen hadsizlikten vazgeçilmelidir. Bugün alemde katledilen kamil insan değerleridir. Gözümüzün önünde katlederken doğayı ve yaşamı her seyirci kalan ahlaksızlaşır. Buna göz yuman mühür verdiklerimiz ise ilk ahlaksızlaşanlardır.
5) Cümle canı Hakk elçisi bildikleri 124 bin Nübüvvetin Hakikat kelamlarını hatırlamaya, ibret almaya ve yaşatmaya gayret etmesini diliyoruz. Hakk Yol Alevi canları ise yaşamın her alanında barışı ve birlikte yaşam umudunu güçlendirmek için ortak çabada ısrarcı olmalarını bekliyoruz. 18.07.2019 Perşembe’den başlayarak devam eden her Perşembe Evlatların, Anaların, Babaların yüzü suyu hürmetine evde, işyerinde, Cemde, sokakta Çerağlarımızı Barış dolu bir dünya umudu ve inancıyla uyandırmaya çağırıyoruz.
Mazlum Çaresiz, Mekan Rızasız, Zaman Sahipsiz Değidir…
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ GENEL MERKEZİ – DERSİM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir