Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Arap Alevilerinin Dört Kardeş Şehri: “Tetrapolis”

Hep Nusayr öncesi halkımızın inanç sistemlerini merak etmişimdir. Nusayriliğe geçiş yapan toplulukların tek tip olmadıklarını biliyorum. Fakat Sahil tarafına gelen Nusayrilik öncesi inançlar mutlaka yeni gelen akımın içinde yer alacaktı. Çünkü tüm dinler tarihinde olan buydu.

Peki Nusayr öncesi inanç neydi?

Belki bu güne kadar dinle ilgili yaptığım tüm çalışmaların altında yatan en temel soru buydu. AFAMYA’LI NOMİNOS (Nusayri mezhebine giriş kitabından) en son ulaştığım bilgi bu.

Nominos inancı hakkında çok az bilgi vardı. Nominosu anlamak için Afamya hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekir. Samandağ, Antakya ve İskenderunu (Selevkos Büyük İskenderin en büyük komuntanlarından sonra kendi hukümdarlığını kurmuş biri ) Afamya şehirlerimizi kuranlar Selevkoslardı. Bu şehirler Suriye medeniyetlerine Fenike, Ebla tanık olmuş, Helen ve Roma/Bizans dönemlerini yaşamış şehirlerdir.

Afamya şehri, Hitit döneminde kurulsa da asıl önemi ve yeniden inşası bölgeyi ele geçiren Büyük İskender döneminden sonra Selevkos dönemine denk düşüyor. Selevkosun eşinin ismi  olan Abamya şehre verilir. Zamanla Afamya’ya dönüşür. Yunanlıların bölgeye yerleşmleri için Antakya, Lazkiye, Afamya ve Salukya (?) şehirleri yeniden inşa ediliyor. Bu şehirlere Tetrapolis (dörtlü şehir/dörtlü kardeş şehir anlamında ortak bir isim kullanılıyor.

Nominos nerden çıktı başımıza diyecekler vardır mutlaka. Başınızı Suriye’ye çevirin bakın gördüğünüz dağların adı Amanos’tur.

Nominos Afamya şehrinde doğmuş, yeni Platoncu felsefesi ile Pythagoras (Pisagor) felsefesinin sentezlemeye çalışan bir filozof ve din adamıdır. Nominos’ un dikatimi çeken en önemli teslis (üçlü) fikri (baba, yaratan ve yaratılan) En büyük ilah yaratıcı sonsuz ve mutlak zeka. 2. maddi alemin yaratıcısı ve 3. alemin yaratıcısıdır.

Not: Arap Alevi tarihinin yazılanı taraflı ve yazılmayanı tamamiyle siyasi amaçlarla yok edilidiği için bir kitapta bunları bulmanız mümkün değildir. Nominos’u keşfettikten sonra onun üzerinde ulaşmaya çalıştığım ham bilgiler ancak bu kadar.

Nidal Hawari

Kaynak: Arap Alevilerinin Dört Kardeş Şehri: “Tetrapolis” – Nidal Hawari

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir