Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

KİTAP  TANITIM: “ÇATLAĞINI BULAN YAZILAR”

  Ezilenlerin Mücadele Tarihi” Babek Yayınlarından çıktı. Kitapta toplam 46 makale var.  Bunların yarısı – hatta biraz fazlası.. Alevilikle ilgili. (Alevi tarihi, katliamlar ve Alevi kişilikler) . Yazıların bir kısmı Dersim, bazıları Koçgiri ile ilgili .  Kürt özgürlük mücadelesi – tarihi ile ilgili olanlar var • Kitapta, sol sosyalistler, Hrant Dink, Tahir Elçi, Gezi süreçleriyle ilgili yazılar • Günümüz ülke ve dünya politikası ile ilgili yazılar da var. Özetle Aleviler, Kürtler, sol sosyalistler, emek cephesi ve güncel politika yazılarından seçkiler…
Tarih zalimle mazlumun, haksızla haklının, onurla onursuzluğun savaşımıyla bugünlere geldi. Bundan sonra da böyle devam edecek. Bir yanda insanlık erdemini, değerini ayakta tutmaya çalışan onur savunucuları, diğer yanda insanlığı, canlıyı, güzellikleri yok etmeyi seçen onur cellatları…
Tarih tanıktır ki, insanlık onurunu korumaya çalışanlar her zaman zalimlere, tiranlara, diktatörlere karşı mücadeleden vazgeçmemişler ve ağır bedeller ödemişlerdir. Ve yine tarih tanıktır ki, hiç bir zulüm ve zalim, onuru/luyu teslim alamamıştır.
Bundandır ki, insanlık onuru için toprağa düşenler tarih sürdükçe milyonların yüreklerinde yaşamaya devam edecektir. Tarih tanıktır ki, bu mücadelede zalimler, hainler, işbirlikçiler kısa bir zaman sonra unutula(cak)rak, tarihin çöplüğündeki yerlerini almıştır /alacaktır.
Bu kavga insanlık, özgürlük ve eşitlik kavgasıdır ki, kavgada bedel ödemeyi göze alanlar, insanlık değerlerini ayakta tutup kavgayı kazanacaktır. Diğer yandan korkaklar, sinenler, diz çöküp biat eden, işbirlikçi olup ihanet edenler de onursuz bir yaşamı seçecek ve kaybedecektir. Yaşamını onur, özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesine adayan biri olarak tarihin doğru incelenip öğrenilmesi, doğru dersler çıkarılması, bunların unutulmaması, gelecek kuşaklara güzel bir dünya, bir coğrafya ve ülke bırakılmasını amaç edindim ve bir çok dostumun, yoldaşımın önerileriyle de yazdıklarımın bir kısmını kitaplaştırdım.
Bu noktada bazı soru(larım) olacak. Tüm okuyucuların bu soruları kendisine sorup yanıt vermesini son derece önemli buluyorum.. Baskıya, zulme, gericiliğe, asimilasyona boyun mu eğeceğiz, yoksa önderlerimiz gibi bir tercihle bedel ödemeyi göze alan mı olacağız? Kürdistan’da zalim Dehak mı, Newroz’u yaratan Demirci Kawa mı olacağız? Sivas’ta Osmanlı’ya tek başına direnen Pir Sultan Abdal mı, hain Hızır Paşa mı olacağız? Dersim de bilge Seyid Rıza mı, cani Abdullah Alpdoğan mı olacağız? Kızıldere’de teslim olmaz Mahir Çayan mı, Sezai Durukan mı olacağız? Ulucanlarda Deniz, Yusuf, Hüseyin mi, katil Ali Elverdi mi olacağız? Diyarbakır’da İbrahim Kaypakkaya mı, korkak Fehmi Altınbilek mi olacağız? Amed’de Mazlum Doğan mı, işkenceci Esat Oktay mı olacağız?
Tarihimizdeki önderlerimizin “direniş, özgürlük, biat etmeyen, diz çökmeyen, yol gösteren bayraklarını yere düşürmeden, asla yalpalamadan, tereddüt etmeden mücadeleye devam etmeyi budan sonra da sürdürme sözünü veriyor, insanlık tarihi boyunca görkemli direnişler sergilemiş, seri verip bedel ödemiş ölümsüzlerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi zalimlere, tiranlara, haksızlığa, eşitsizliğe, zulme, sömürüye karşı aşkı, sevdayı, insanı savunma zamanıdır.… Şimdi direnme zamanıdır. Bedeli ne olursa olsun… Direnenlere, bedel ödeyenlere bin selam olsun.. Aşk olsun!
Erdal Yıldırım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir