Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Aleviler insan hakları davasına adlarını yazdırıyor

AKM Köln Kadın Kolu, 22 Aralık’ta düzenleyeceği etkinlikle Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlayacak.  ‘‘ Aleviler insan hakları davasına adlarını yazdırıyor‘‘ adlı etkinlikle, Cemevi üyeleri arasından  insan hakları bilincinin daha fazla yükselmesi ve yaygınlaşması amaçlanıyor. AKM Köln Kadın Kolu, 22 Aralık’ta dernek lokalinde gerçekleştireceği insan hakları etkinliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

‘‘22 Aralık, Pazar günü saat 17:00 yapacağımız Dünya İnsan Hakları Günü etkinliğine sizleri ve dostlarınızı davet ediyoruz.

İçeriği hakkında kısa tanıtım:

Birleşmiş Milletler Örgütü, 1948de 10 Aralık günü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni açıkladı. Bugün “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanageldi. “Dünya İnsan Hakları Günü”  70 yılını doldurdu. AKM Köln Kadınlar Kolu, tarih boyunca insan haklarının gelişimini, bu yıl, “Alevi İnancı” açısından değerlendiren  ve anlatan bir program sunuyor. Programını Hüseyin Erdem’in yazıp sunduğu ve Türkiye insanları bakımından ilk kez 11 Aralık 1976da “İstanbul Spor ve Sergi Sarayı”(bugün “Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı”)nda yapılan etkinlikten 44 yıl sonra Almanya’nın Köln Kenti’nde AKM’nin sahnesinde sunuluyor.

 

İnsanlık tarihinin derinliklerinden günümüze gelen özgürlük ve haklar savaşımı belli bazı kesitlerle yansıtılıyor. Bu özgürlük adımları, bildirgeler, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 10 Aralık 1948 İnsan Hakları açıklaması, insanları bilgilendirseler de çoğunlukla dünya ölçüsünde bazı konularda ve bazı bölgelerde uygulanmıyor. Bu bildirgeler bazı halkları, bazı düşünceleri ve inançları ne yazık ki kapsamıyor. Bilimin, demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklarının sınırları bu konularda sona eriyor.

 

Dünya’da uygarlığın varolup olmadığının ölçütlerinden biri de demokrasi ve insan haklarının varolduğu ya da yok olduğu ile sınanmalıdır… İnsan haklarının olmadığı yerlerde uygarlıktan sözedilemez. Bugün yaşama hakkı bile bir çok yerde yoktur. İnsan yaşama hakkını, düşüncesiyle, inancıyla, bunları açığa vurmakla, aynı yolda yoldaşlarıyla birlikte gerçekleştirmekle ortaya koyar.

 

Alevi İnancı’nın, Alevilik üst kavramına gelinceye dek kök inançları da içinde olmak üzere ödediği karşılık, tarihi gelişmeler içinde belki de en yüksek olan bedellerdendir. „En-el Hak” demekle başlayan inanç düşüncesi ve kültürü firavun Echnaton’a ve daha gerilere, geriye doğru sonsuza gider.

 

Çok eski inanç evrelerine belki Alevilik denmez, ama bu aşamalar -Alevilik eğer bir ağaç gibi varsayılırsa o inancın kökleridir. Aleviliğin geleceğe, geleceğe doğru sonsuza gitmesi düşleniyora bu eski evrelerdeki inançların anlaşılması, benimsenmesi gerekir, ancak o zaman geçmişi kavramak sayesinde gelecek yaşanabilir. Geçmiş geleceği yaratan bir kaynaktır. Yalnızca “geçmişe ağlamak yarar getirmez”, gelecek, geçmişin sağlam temelleri üzerine kurulmuş, bilinçle atılan ileri adımlarla gerçekleşir…

 

Özgürlükler tarihi nasıl zulme karşı kanla, baskıyla bedel ödenerek, karanlıklar dağıtılarak elde edilmişse, Alevilik inancı da karanlıklardan gelen bir “ışık yolu” olarak  zulümlerden, baskılardan  bugüne ulaştırılmıştır. Bu yolu sürmenin bedeli dün olduğu gibi bugün de ağırdır.

AKM Kadınlar Kolu’nun „İnsan Hakları Sunumu”nda insan hakları ve özgürlüklerin tarih boyunca gelişimi Alevi inanç değerleri ve savaşımı açısından ele alınıyor. Zındanlara atılanlar,  darağacında can verenler, derisi yüzülenler, yakılanlar, toplu kırımlara uğrayanlar getirdi bugüne, bu inancı.  Bu nedenle haklı inanç kültürünün ardına sığınarak eksikliklerini, kirli maksatlarını örterek gerçekleştirmek isteyen kişiyi, kuruluşları hiç bir şey haklı kılmaz. Gerçekler ışık gibidir, aydınlatır, gösterir. Bu zaman zaman acıtır da.  Böylesi etkinliklerle örgütümüzü güçlendirmeye çalıştığımıza inanıyoruz… “Gelen gelsin işte meydan”.

AKM Köln Kadınlar Kolu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir