Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Kenanoğlu, Kanal İstanbul Projesine İtiraz Dilekçesini verdi

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Kanal İstanbul Projesi’nin Son Şekli Verilen ÇED Raporu’na karşı itirazlarını içeren dilekçesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere İl Müdürlüğüne verdi.

İtiraz dilekçesi metni aşağıdadır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na

Gönderilmek Üzere

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 

İSTANBUL

KONU: KANAL İSTANBUL projesinin son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’na itiraz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün internet sayfasında 23.12.2019 tarihinde yayınlanan bilgiyle, Kanal İstanbul Projesi’nin Son Şekli Verilen ÇED Raporu’nun kabul edildiği anlaşılmaktadır.

Bu rapora, aşağıdaki itirazlarımı sunuyorum;

Karadeniz’in soğuk ve tatlı suyuyla Akdeniz’den Marmara’ya, oradan da Karadeniz’e varan sıcak ve tuzlu su birleşecek; denizlerin su/tuz ve yaşam dengeleri alt üst olacak.

Karadeniz kuruyup yok olurken, Marmara ve Akdeniz’in yaşam koşulları onarılamaz biçimde bozulacak.

Marmara Denizi’nin alt sularındaki oksijen tükenirken, alt tabakadaki hidrojen sülfür yoğunluğu uçacak; bütün İstanbul’u çürük yumurta kokacak.

Yer altı su depoları, açık kanaldan gelen deniz suyu ile dolacak.

Karadeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerin doğasını bozulacak.

Projeyle yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde doğal orman yok olacak,

Proje kentte ve bölgede geri dönüşü imkansız ekolojik hasarlara sebebiyet verecek,

Proje kentin üst ölçekli planına sonradan işlenmiştir ve plan ana kararlarıyla çelişmekte,

Proje güzergahında üç aktif fay hattı bulunmakta, deprem ve tsunami riski de içermekte,

Proje ile tüm nüfus ve istihdam dengesi altüst olacak,

Kanal nedeniyle heyelan, toprak kaymaları ve sıvılaşma tehlikesi yüksektir,

Geçimini tarımdan, hayvancılıktan sağlayan yöre halkı yaşam güvencesini kaybedecek,

Kanalın yapım, işletim maliyeti ve geri ödeme süresindeki dengesizlikler nedeniyle kanal, telafisi imkansız sorunlar doğuracak.

Yukarıdaki gerekçelerle, Kanal İstanbul projesinin yapılmasına ve Aralık 2019’da yayınlanan ÇED Raporu’nun kabul edilmesine itiraz ediyorum. İtirazım hakkında yazılı cevap verilmesini talep ederim.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir