Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

EŞİT BAŞKANLIĞI VE  EŞİT BAŞKANLARIMIZI SELAMLIYORUZ

 

Alevi kurumlarının eşit başkanlığı dillendirmesi ve önümüzdeki dönem eşit başkanlığa geçmesi kurumsal olarak tarihin en büyük olaylarından biridir. İnaçsal olarak eşitliğe yakın rızalık bağlamı olan ama gerçek hayatımızda kurumlarda eşitlikten çok uzaktayız. Oldukca geç atılmış bir adım olsada oldukca önemli bir adımdır.
Kurumların temel taşını oluşturan kadınların kurum içerisinde varlıklarının, varlığı ve yokluğu belli olmayan tuaf bir döngüsü vardır. Yeteri kadar güçlü ve örgütlü bir belirgenliği simdiye kadar olmadı. Avrupa Alevi Kadınlar Birliğinin mücadelesi ile ancak çat pat kurumlardaki kadın sorunları konuşulaya başladığı içindirki eşit başkanlık gündeme geldi.
Tüm Alevi ve demokrat kadın birliklerinin sonuna kadar eşit başkanlık sisteminin arkasında durması bir zorunluluktur ve durması gerek.
Alevi inancında süreç içerisinde sahneden atılmış veya çekilen kadınlarımızın tekrar anaerkil inancına sahip cıkarak hakkettikleri yere gelmesi tarihsel ve önemli bir adım olacaktır.

AAKB eşit başkanlık sisteminin örgüt içerisinde , her kademede kurumsallaşması için, kurumların tekrar canlanması için eşit başkanlarımızın ve kurum başkalarımızın bir çaba göstermesi gerek.

Dedeler kadar analara yer verilmesi, cemlerimizde ana ve kadın zakirlerimizin yer alması ve anaların kendi içinde kurumsallaşarak çoğalmasıda en büyük temennilerimizden biridir.

Kurum ve örgütlerimiz klişe sözleri bırakarak kadın sorunlarına daha fazla eğilmesi gerek. Kurumlarda kadınlara alan açılması, karar mekanizmalarında bulunmalarına kolaylık sağlanması, kadın birliklerinin bir rekabet örgüt değil kendi büyük bir kurumun , önemli bir parçası olduğunu kabul etmesi, (şimdiye kadar hiç bir kurumda , kadınların çok olduğu yönetimlerde bile, kadına şiddete karşı, kadın katliamlarına karşı, doğa katliamlarına karşı ciddi bir çalışması olmamıştır) eşit başkanlarımızdan kökten bir tüzük değişikliğine giderek bunların tüzükte yer alması gerektiğini vurgulamak istiyorum.

Bir gülbangı deftere bakmadan okuyamayan bazı dedelerin kadın birliklerine karşı analara karşı vaaz verilmesinin önüne geçilmesi gerek.

Yalnızca avrupada değil aynı zamanda türkiye ve dünyanın her bir alanına geleneksel dernekcilik yok edilerek daha çok gençlere kadınlara hitap edecek dernekler oluşturulması gerek. Kadın birliklerinin ötekileştirilmesinin, dişlanmasının karşısında durulması lazım. gençliğin yeni fikirler ile gelmesinin kabul edilmesi gerekç

Bu kadar istek ve temmenni yeter.

En kısa sürede tüzük değişikliği ile eşit başkanlarımız yan yana görmek istiyoruz.

AAKB  olarak bunun arkasındayız !

AAKB ikinci Başkanlarından
Satı Bal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir