Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

YERSE SİZDEN YEMEZSE BİZDEN

Bir sofi ile bir Bektaşi hep birbirine takılır, ufaktan ufağa da birbirlerini taş atarlarmış, yine böyle bir gün çarşıda otururken, önlerinden bir köpek geçmiş, sofi dayanamamış lafı yapıştırmış,” baba erenler” bu köpek sizden midir? yoksa bizden midir diye sormuş?

Baba erenler lafın altında kalır mı”

Hele önüne bir tavşan at, yerse sizden, yemezse bizden demiş. (Bu arada tavşanın her ay kanaması olduğundan dolayı Aleviler tavşan eti yemezler.)

TC. Diyanet işleri başkanı ne hikmetse elinde Kuran, Cem evi Cem evi dolaşıyor. Amaç Aleviler Asimile etmek mi? İmana getirmek mi? Şirin görünmek mi? beli değil. AKP ‘nin ilk kurulduğu dönemlerde bir Reha Çamuroğlu vardı unutuldu değil mi? Alevilere hakların almak için buradayım diyordu”. Şimdiki Esenler belediye başkanı (M. Tefik Göksu) Alevi vatandaşlarımız benden yer istiyorlar, onlara Cem evi yapıp vereceğim deyip ahkam kesiyordu” peki gerçek böyle midir, İstanbul büyük şehir belediyesinde Cem evlerinin ibadethane olarak tanınması için verilen önergeye hiddetle karşı çıkan M. Tefik Göksu ve AKP ‘nin oylarıyla reddedildi. Bitmedi bu kin ve öfke ,1500’lü yıllara kadar büyük çoğunluğu Alevi; Bektaşi olan Anadolu’yu, Araplaştırıp bir inancı diğer birçok azınlıklara yapıldığı gibi bir potada eritmektir.

Peki sebep nedir? Aleviler ibadetlerini Cem evlerinde yaparken, Cemi yapan,

Pir; Mürşit ve Rehber dede olarak Post’ta otururlar. Şayet bırakın Halktan bir kişiyi, yukarda saydığım bu saygın kişilerden bir tanesi bir harama el uzatmışsa, hemen orda yargılanır sorguya çekilir, (7) yaşındaki bir çocuk (70) yaşındaki

Bir kişiyi dara çekip sorgulayabilir. Şayet suçlu bulunursa, tecrit edilmeye kadar giden bir süreç başlar. İşte bu yüzden yargıda Alevi dedelerindenmiş hicazet alacağız deyip, bu süreç içerisinde hepsini tavsiye ettiler. Buradan söylüyorum bu inancın kökleri Göbekli tepeye dayanıyor, Alevilik ilk inanış biçimlerinden biridir, Kâbe’si İNSAN’dır.

Diyanet eline Kura-i Kerimi alıp Ekim 2018 Dersim; Eylül2019 Mersin, Ocak2020 İstanbul Cem evlerini son olaraktan, İzzettin Doğan ziyarete gitmiş. Hani yukarda anlattığım olaya bakacağız, tavşanı yerse?……Yemezse bizden. Bize göre görüştükleri kişilerin birçoğu düşkündür, düşkünlerinde bu inançta yerleri yoktur.

Buradan inançlı insanlara şunu da söylemek isterim, on yıllardır ibadet yaptığınız camilerde Alevi vatandaşların verdiği vergiler yani (KUL HAKKI) vardır, onun için Alevi vatandaşların bu haklı taleplerine duyarlı olmak bir insanlık görevinizdir.

Ali Sönmez

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir