Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ALEVİLER SORUNLARINI TARTIŞIYOR / VİDEO

İSTANBUL – 26 Ocak 2020’de Hürriyet Mah. (Kartal-Yakacık) Pir Sultan Abdal kültür Derneği’nde bir araya gelen Alevi canlar sorunlarını tartıştılar. Yol Erenleri’nin organize ettiği, çok sayıda Alevi canların katıldığı panelde; Şilan Sürmeli (Yol Erenlerin‘den), Ali Kenanoğlu (Milletvekili) ve Turgut Öker (AABK Onursal Başkanı) panelistler olarak Alevilerin kimi sorunlarına değinerek, bu sorunlar karşısında ne yapılması gerektiği hususunda görüşlerini Alevi canlar ile paylaştılar.

Panelde, devletin inançlar konusunda laik bir tutum sergilemediğini, devletin tarafgir davrandığını, kendi Sünni İslam inancını yaratan devletin kendi Aleviliğini de yaratmak istediğini, kendisi olmak isteyen Aleviliği tanımadığını, devletin tarihsel süreçte kimi müdahaleleri sonucu Alevi yol ve erkanlarının asimilasyona uğratıldığını, Alevi öğretisinin orijininden kimi sapmaların oluştuğuna dair konuşmacılarca vurgu yapıldı.

Aleviliğin kadim bir kültür olduğunu ve bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini dillendiren panelistler, özellikle, günün gereklerine uygun bir örgütlenme ve çalışmanın yürütülmesi gerekliliği üzerinde durdular. Gerek geleneksel ocak örgütlenmesinin ve gerekse 90 sonrası dernekleşme biçiminde sürdürülen örgütlenmelerin kimi nedenlerden ötürü ömürlerini tamamladıkları, Alevilerin sorunlarını taşıyamadığını dolayısıyla mevcut tıkanıklığın aşılması doğrultusunda; inanç örgütlenmesini de içinde barındıran herkese açık, tüm toplumsal kesimlere hizmet verebilecek, Alevi öğretisi temelinde şekillenecek bir yapılanmanın oluşturulması gerektiği hususu, panelin önemli, temel bir yönelimiydi.
Panel, katılımcılardan kimi canların kendi kısa görüşlerini dile getirmeleri ve oluşturulan soru-cevaplarla sona erdi.

Benim bu panelden çıkardığım sonuç ve edindiğim kısa izlenimim ise şudur: Aleviler gerek kendi dışındaki gelişmelerden gerekse de kendi içindeki olup bitenlerden memnun değiller; her iki durumunda değişmesi gerektiğine inanılmaktadır. Alevilerin kendi öz gerçek öğretilerini yaşamaları doğrultusunda da öncelikle mevcut yapılanmaların kendilerini mutlaka aşmaları gerektiği bilinci ve inancı kendini açık etmektedir.

Kartal Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde Yol Erenleri'nin çağrısıyla yeni dönem Alevi hareketinin birlikte konuşulup tartışıldığı buluşma başladı #CANLI

Kartal Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde Yol Erenleri'nin çağrısıyla yeni dönem Alevi hareketinin birlikte konuşulup tartışıldığı buluşma başladı #CANLI

YOL Televizyonu paylaştı: 26 Ocak 2020 Pazar

Ve bir şey daha: Yakacık’taki Pir Sultan Abdal derneğinin fiziki yapılanmasını görünce adeta şok oldum. Kartal belediyesi tarafından yapıldığı yazılan prefabrik bir yapıydı. Göçmenler ya da deprem zedeler için yapılan geçici barakalar vardır ya işte öyle. CHP’li Kartal belediyesinin Alevilere layık gördüğü bu prefabrik yapı. Kartal belediyesi bununla övünür herhalde. Kartal Belediyesine sormak gerekir; Kartal bölgesinde camiler için ne harcadınız bu prefabrik için ne harcadınız. Şu bir kez daha kendini göstermiştir ki, devletin güdümünde olan siyasal oluşumlardan Alevilere asla bir pay çıkmaz kimi kırıntılar dışında.

Kazim Eroğlu

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir