Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Kemal Cenik Yazdı: Hangi virüs?

Kemal Cenik Yazdı: Hangi virüs?

Küçücük bir virüsünün açığa çıkardığı, deşifre ettiği DÜNYA egemenlerinin ve insanlığının leyhteki ve aleyhindeki gerçekliği. Bir atom bombasi etkisiyle bütün insanlığın birinci dereceden gündemini oluşturarak tehtit eder durumdadır.

Çin ‘de açığa çıkan VİRÜS Çin ‘nin hapşırmaı sıyla tüm dünyayı hasta etmeye yetti.

Dünya ekonomisi ‘nin ve yaslamış uygarlığın, derin ekonomik kirizi, sistem kaosu ve bütün açmazlarını deşifre ederek, insanlığın nasil bir durumda olduğunu, nelerle karşı karşıya olduğu gerçeğini de gözle görülür hale getirdi.

Virüsün Çin ‘de açığa çıkarak, bütün dünyayı etkisi altına alması tesadüfmü ?

Kollektif emeğin bilimci ve kültürü üzerinde, sosyalist birikimin daha sonra devlet kapitalizmine dönüşerek, ekonomik alanda ve en büyük dünya nufusuna sahip olarak, önü alınamaz devası bir güç haline gelmesi, Rusyayla parelel bir durum içinde ve eksende emperyal bir güç olma durumunda ki etki ve konum almasıdır.

ABD ‘nin Çine karşı bütün önlem ve sınırlamalarına karşın engel olamaması, dünya hâkimi olma ittia ve çabalarını boşa çıkararak geri adım armasına zorlamıştır.

Virüsün ikinci durağı İtalya.

21.Yüz yıla güçlü giriş yapan, başta Almanya, Fıransa, İtalya ve İspanya öncülüğü ‘de okonomik bütünlük zeminini ‘de birleşen oyro avrupa, ekonomide dev, politik alanda cüce olma durumu, ABD nin arka bahçesi olmaktan çıkıp, devası ekonomik-siyasal etki ve gücü bütünlüğünde yerini almaktadır.

” Tek dişi kalmış yaşlı uygarlığın ” yaşlı güneş batmayan Biritanya‘sı, kendini gençleştirme amaç ve hayalleriyle yarattığı hoyrat çocuğu ABD dünya liderliğini ve ganimetlerini taşıyamaz duruma gelerek, paylaşmak zorunda kalmıştır.

Bir tarafda Asya, uzakdoğu Rus ve Çin hattı hakimiyeti. Bir tarafdan Avrupa, Balkanlar hattı ve hâkimiyeti. ABD nin hareket alanını sınırlayıp, pazar payını kaybetmesi, bir pires etkisiyle daralmasının sonucunu açığa çıkarmıştır.

Virüsün üçüncü durağı İran ve Ortadoğu

Büyük  Ortadoğu  projesi ve başından beri en büyük engel olan İran. Bu egemlik, sömürü, talan ve güç savaşının, militarist, konvesyonel karekterleri olması, militer yönünün bölgesel alanlarda aktif olrak devreye sokulması durumumda yaşanmaktadır.

Bu durum üçüncü dünya savaşı  yaşandığı durumunu değiştirmiyor.

  1. Yüz yıl da açığa çıkan kurumsal yapıların, buna ulus devletler de dahil işlevselliğini tamamlayarak sonuna gelindiği, yasanan ve her geçen gün birikmekte olan sorunlar karşısında çözümsüz, işlevsiz kaldığı gerçeğine tanıklık etmekteyiz.
  2. Yüz yılın savaş araçlarının ağır silâhlar ve ordular yerine, bilimsel-teknik ve dijital donanımlı, biyolojik ağırlıklı olarak öne çıkmaktadır. Ağır silahlarla donatılmış militarist yapılar ikinci dereceden devreye sokulmaktadır.

Tarih kime karşı, ne için savaş verdigini bilemeyen isimsiz kahramanlarla doludur.

Savaş baronları ve üst akıl denilen güç. Kendileri insanlığın bütün bilgi ve birikimini ellerinde toparlayarak, kendilerine tahsiz ettikleri küçük adacıkların ‘da güvene alarak, tepeden inme bir savaşı dayatmaktadır.

Buz dağının görünen yüzü siyasî misyonerler ve aktörler, virüs üzerinden dayatılan bu savaş karşısında, görünmeyen düşman virüse karşı, temizlik, hijyen ve bağışık lık sistemini güçlendirmenin ötesine geçmeyen çağrı ve açıklamalardan ibaret.

Bu görünmez düşman virüs karşısında, tek rol oynayan ve savaşan  dünyaD sağlık merkezî ve bu merkezde yer alan sağlık emekçileri.

İnsanlığın toplumsal hafızasıyla ve bilinciyle alay eden bir durumla karşı karşıyayız.

Toplumsal hafiza ve bilinci taşıyan ve yaşıyan insanlık, sormazmı şu an elinizde bulunan ordularınız, devası bütçelerle geliştirdiğiniz silâh sanayiniz ve ölüm makinası hava araçlarınız savaşın neresinde, ne işe yarar?

Bilimsel-teknik güç ve birikiminin gücüyle, yaşadığımız yer küreyi ve içinde yaşayan insanlığı bir labaratuardan ibaret gören, savaş baronları ve üst akil, virüs silahıyla vurulacak olan hedef kitleyi açıklıyor.

Hedef 65, yaş üzeri neden ?

Kendisi acısından 65, yaş üzeri ve hastalıklı kitle işlevsizdir, sisteme külfetli maliyeti yüksek bir kambur durumunda ve 8, milyara varan insan nufusunu azaltacak. En önemlisi dtoplumsal hafızanın yaşayan taşıyıcıları. Dünya genelinde emekli yaş ortalaması 65. 65, yaşına kadar yaşadın çalıştın yeter, emeklin devletin kasasında kalsın.

Dünün emekçisi, seni var eden bu günün bilgesi hak ettiği bumudur, hangi insalık vicdanı ve aklı bunu kabul eder ?

Diğer yönüyle insanlığın kazanımlarına ve özgürlüklerine karşı bir darbe.Karantina ve dört duvar arasına hapsolma durumu bir aşamaya kadar anlaşılır ve olması gereken bir durum, ama nereye kadar ?

En önemli diğer bir yön, toplumsal, sosyal yasam, davranış ve degerlerine deprem etkisi yaratması yönün ‘de doğru yol alması, parçalanmış bir moloz yığını durumunun, ruhsal, piskolojik ve panik halinin, beyinlere şırınga edilen korku.

Bu insanlığa karşı yapılan daebeye, dayatılan savaşa, insanlığın boyun eğmeyecegi, kazanılmış hak ve özgürlükler gerçeğinin bilinç ve iradesiyle, otak paylaşımın kolektif birlikteligin, karşı eylem ve enerjisiyle üstesinden gelecegiden şüphemiz ve kaygımız olmamalıdır.

Hic bir diktatörlüğün ve insanlığa karşı suç işleyen egemen  zihniyet ve devlet organize yönetimleri cezasız kalmamıştır.

Kemal Cenik

23/03/2020.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir