Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABF: İçinde bulunduğumuz zorlu süreci, Alevice ve örgütlü tutumla hep birlikte dayanışma ile atlatacağız.

– Gülüfer Subaşı –

Koronavirüs salgınından dolayı, insanlık önemli bir dönüm noktasına gelmiş durumda. İnsanalığın içinden geçtiği bu zor süreçte, sağlıklı yaşam istemi küresel düzlemde bir değil, iki adım daha öne çıkıyor. Doğa  ile insan arasındaki ilişkide, ekolajik yaşam daha fazla önem kazanıyor.

Koronavirüs salgını, doğadaki her şeyin üzerinde egemenlik kurma uğraşından bir türülü vaz geçmeyen insanoğluna, sağlıklı bir yaşam için ekolojik dengenin korunmasının ne kadar önemli olduğunu ağır bedeller ödeterek birkez daha gösteriyor.

Bu  salgının ardından hiçbir şeyin değişime uğramadan eskisi gibi kalması pek mümkün görünmüyor. Küresel dengeler, uluslararası ekonomik, siyasi ilişkiler, haklar, özgürlükler, adalet, eşitlik, enerji, ticaret, çevre, tarım, insanlığın geleceği gibi tüm insanları ilgilendiren hususlarda dünyadaki mevcut yapılanmanın ciddi değişimlere uğrayacağı gözlerimizin önünde kaçınılmaz birşey olarak duruyor.

İnsanalık bir daha koronavirüs türü salgınlarla ve doğal felaketlerle karşı karşıya kalmamak için, bu zor günlerde bir yandan yaşama tutunmak için mücadele ederken, diğer bir yandan ise yeni dengeler kurmak, yeni siyaset biçimleri üretmek, dünyayı ve yaşamı yeniden yapılandırmak için uğraşıyor.

Tüm bunlar dünyanın yeniden şekillenmeye başladığı bir zaman diliminin içinde hayata geçiriliyor. Bu geçiş sürecinde, biz Alevilerde çok önemli karar süreçleriyle yüz yüzeyiz.

Koronavirüs salgın dolayısıyla küresel düzlemde  yaşanan ve yaşanacak olan ekonomik, sosyal  ve siyasi krizlerin, Almanya’daki Alevilerin yaşamında yol açacağı zorlukların farkında olan AABF,  Alevi toplumunun ve kendisine üye olan Cemevleri’nin bu süreci daha rahat atlatabilmesi için, 25 Nisan 2020 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında bir takım yeni kararlar aldı.

AABF,  25 Nisan’da aldığı kararlarla koronavirüs salgınından dolayı yaşanan zorlukların üstesinden ancak toplumsal, örgütsel dayanışmayla gelinebilineceğine  dikkat çekti. 25 Nisan toplantısında alınan kararların toplumsal, örgütsel dayanışma ile ilgili bölümleri şöyle:

‘‘CEMEVLERİMİZİN BİLGİSİNE AABF GENEL MERKEZİ

AABF Yönetim Kurulumuzun Aldığı Kararlar, Görüş ve Öneriler

Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Sevgili Canlar,

AABF Yönetim Kurulu olarak, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte karşı karşıya olduğumuz sorunları, öğretimizin ve örgütlüğümüzün ilkeleri doğrultusunda, paniklere, belirsizliklere kapılarak değil, krize karşı örgütsel tedbirler ve Aleviliğinin olmazsa olmaz öğretisi olan Hızır anlayışı ile dayanışma içinde bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız.

Corona salgını nedeniyle çok zor günlerden geçiyoruz. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, bu zorlu, can sıkıcı ve Corona salgını sürecinin daha uzun bir süre devam edeceği anlaşılıyor.

İnsan, çevre sağlığı ve toplumsal örgütlülüğümüz söz konusu olduğunda, her türlü zorluklara ve kriz süreçlerine, her zaman olduğu gibi hep birlikte göğüs germek zorundayız. Bu zor sürecin atlatılmasında en önemli ve değerli olan “Dayanışma ve Yardımlaşma” olduğunu asla unutmamak gerekiyor.

Bu zor süreçten bireyler olarak etkilendiğimiz gibi, Cemevlerimiz de etkileniyor. Cemevlerimizin kapalı olması nedeniyle sosyal ve kültürel etkinliklerimiz de doğal olarak bugüne kadar yapılamadı ve önümüzdeki süreçte de maalesef yapılamayacak gibi görünüyor. Bir araya gelememek, manevi değerlerimizi olumsuz etkilediği gibi, maddi anlamda da ciddi sorunlar yaşamamıza neden oluyor.

Cemevlerimizin yaşayabileceği maddi sorunlarının aşılması ve bu zor sürecin atlatılması konusunda hep birlikte özel bir çaba ortaya koymamız gerekmektedir. Ama aynı zamanda Almanya’da ve Avrupa’da yaşayan Alevi toplumunun ve onun biricik örgütlenmesi olan AABF’mizin örgütsel gücünü korumasına dair görevlerimizi de her fırsatı ve imkanları kullanarak yerine getirmeliyiz.

Bu bağlamda Cemevlerimizin maddi sorunlarına yardımcı olabilmek amacıyla hükümetler düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor. Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki; hem federal, hem de yerel hükümetler daha çok iş piyasasını rahatlatmaya yönelik adımlar atmaktadır.

Bu gerçeklikten yola çıkarak, Cemevlerimizin bu olağanüstü süreci en hafif kayıplarla atlatabilmesi için; kendi olanaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, birbirimize karşı yardımlaşmayı ve desteği yükseltmeliyiz.

Bu kapsamda, AABF Yönetim Kurulumuz bu olağanüstü sürecin iyi yönetilmesi ve  Cemevlerimize destek amaçlı birtakım kararlar almıştır.

Buna paralel olarak Cemevlerimizin yapmasını önemli gördüğümüz konularda görüş ve önerilerimizi aşağıda olduğu gibi bilginize sunuyoruz.

1. Cemevlerimizin AABF´ye olan Borçlarının Silinmesi:

AABF Yönetim Kurulu olarak Cemevlerimizin AABF´ye olan;

Merkez Bina Borcu

-Merkezi Bina Bağış Kampanyası

-Alevilik Dersleri

-Etkinlik Biletleri  

Diğer/ İhtar, Banka masrafları  

Bu borçlarının silinmesi amacıyla karar tasarısının hazırlanıp, 17/18 Nisan 2021 tarihinde yapacağımız AABF Olağan Seçimli Genel Kurulu’na sunulmak üzere gereken hazırlıkların yapılması kararını almıştır. Bu bağlamda genel kurul tarihine kadar yukarɪda belirtilen borçların talep edilmesi ve tahsilatları AABF tarafından durdurulacaktır.

Not: Yukarıda belirtilen borç kalemlerinin silinmesi kararı genel kurul kararına bağlı olduğundan dolayı bu uygulama yapılmaktadır. Sunulacak karar tasarısının genel kurulumuz tarafından onaylanacağına olan inancımız tamdır.

2. AABF Bölge Aidatlarının Durdurulması:

Cemevlerimizin bölgelere, bölge yöneticilerimizin giderlerini karşılamak amacıyla ödediği aidatların, geriye dönük talep edilmemek koşuluyla AABF Genel Kurul tarihine kadar durdurulması öngörülmektedir. Genel kurul tarihine kadar bölge yöneticilerimizin giderlerinin ihtiyaç söz konusu olduğunda genel merkez tarafından karşılanacaktır.

3.Kadınlar Birliği ve Gençler Birliği Aidatlarının Durdurulması:

AABF Kadınlar Birliği ve AABF Gençler Birliği (BDAJ) aidatlarının, geriye dönük talep edilmemek koşuluyla AABF Genel Kurulu’na kadar durdurulması öngörülmektedir. Kurumlarımızın doğal giderleri söz konusu olduğunda genel merkez tarafından karşılanacaktır.

4. Alevilik Dersleri- Online Eğitim Platformu:

30 yɪllɪk mücadelemizin en deǧerli kazanɪmɪ olan Alevilik Dersleri, Coronavirüs salgɪnɪ nedeniyle olumsuz etkilendi. Alevilik Derslerine katɪlan ya da katɪlamayan çocuklarɪmɪz için Alevilik Derslerini önümüzdeki günlerden itibaren sanal iletişim platformu üzerinden yani Online Eǧitim olarak vermeye bașlayacaǧɪz. Böylelikle Canlarɪmɪzɪn evlerine misafir olacağɪz.

5. Cemevlerimizin Hukuksal Sorunları:

Cemevlerimiz kriz sebebiyle, hukuki sorunlar yaşayabilir. Böyle bir durum yaşandığında devreye AABF Hukuk Birimi gireceğini ve Cemevlerimize hukuksal destek vereceğini hatırlatmak isteriz.

6. Cemevlerimize Bağış:

Corona salgını nedeniyle federal hükümet tarafından, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle; Cemevlerimizde yürütülen, Hakka yürüme Erkânı, Kırk Lokmaları, Nikâh Erkânları gibi Erkânlar yapılamayacaktır. Bu Erkânlarda harcanan maddi kaynakların, bağışların, lokmaların Cemevlerine bağışlanması Cemevlerimiz için can suyu olacaktır.

7. Muharrem Ayı Dayanışması:

31 Ağustos 2020 tarihine kadar sürecek olan yasaklar doğal olarak Cemevlerimizde canlarımızın hep birlikte niyet (oruç) açma ve Muharrem Cemlerinin yapılamamasıdan dolayı,  canlarımızın niyet ettikleri Hakk lokmalarını ve kurbanlar için harcanan maddi giderlerin Cemevlerimize bağışlanması yerinde bir Hızır tavrı olacaktır.

8. Kredi ve Kiraların Durdurulması:

Birçok Cemevimizin kredisi var. Az bir Cemevimizin de kira ödemeleri var. Her iki gider kaleminin yaşanan krizden dolayı en az üç aylığına durulması konusunda girişimlerde bulunulması faydalı olacaktır. Ayrıca, Cemevlerimizin kitlesel etkinlikler yapmaması doğal olarak elektrik, su çöp gibi yan giderleri de çok fazla olmayacak bir seviyeye getirecek. Yan giderlerin de yarıya indirilmesi ya da en az altı ay durdurulması gibi tasarruflar yetkili kurumlarla irtibata geçilerek talep edilebilinir. Aldığımız kararları ve önerilerimizi hayata geçirdiğimizde bir nebze de olsa nefes alabileceğiz. Buna paralel olarak vereceğimiz destek ve ortaya koyacağımız dayanışma ile hep birlikte Cemevlerimizin bu zor süreçten zarar görmeden atlatılmasına önemli ve değerli bir katkı sağlayacaktır.

9. Yaşlılarımızı ve Engelli Canlarımızı Unutmayalım:

Yaşlılarımızı ve engelli canlarımızı sosyal mesafeyi koruyup gerekli yasal tedbirleri alarak ziyaret edip, içeriye girmeden kapının önünde bir gül vermek veya bir telefon açıp hal hatırlarını sormak, ihtiyaçları varsa gidermek çok değerli bir manevi dayanışma örneği olacaktır. Ayrıca AABK Danışma Hattı yürürlükte ve hizmete devam ediyor. Cemevlerimiz de bu gibi dayanışma ve yardımlaşma hatları oluşturursa faydalı olacaktır.

10. AABF´mize borcu olan Federasyonlarımızın, borçlarının, AABF Genel Kurulu’na kadar durdurulması öngörülmektedir:

Böylelikle Konfederasyonumuza bağlı federasyonlarımızın da yükünü bu zor süreçte hafifletip ve destek sunmuş olacağız.

11. Cemevlerimizin Bilgi ve Tecrübelerini Karşılıklı Paylaşması:

Cemevlerimizden ricamız; yaşadığımız bu zor sürecin atlatılması ile ilgili yaptığınız çalışmaları kısa videolarla hem bizimle, hem de resmi iletişim sayfanızdan paylaşmanız. Cemevlerimizin yaptığı her çalışma diğer Cemevlerimize örnek olur, yol gösterir. Bilgimizi, tecrübelerimizi, fikirlerimizi, önerilerimizi karşılıklı paylaşalım.

12. Cemevlerimizin Birbirilerini Desteklemesi:

Alevi inancına göre cemevlerimiz Hızır anlayışı ile hareket etmelidir. Ekonomik durumu iyi olan Cemevlerimiz, durumu iyi olmayan Cemevlerimize el uzatması, yardım sunması, Hızır gibi darda olana el uzatması ve destek vermesi bu zor günlerde çok değerli bir hizmet olacaktır.

Biz büyük ve güçlü bir Aileyiz. AABF’nin bu aile ruhuna, gücüne inanıyoruz ve kendimize de güveniyoruz. Bu büyük AABF ailesi, içinde bulunduğumuz zorlu süreci, Alevice ve örgütlü tutumla hep birlikte dayanışma ile atlatacağız.

Zorda, darda, yolda kalanın Bozatlı Hızır yardımcısı olsun.”

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir