Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABK:  Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahı ve şimdiki Postnişi Veliyettin Ulusoy ile birlikte yol yürümeye devam edecegiz!

AHA- Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu  ve AABK İnanç, Yol-Erkân Kurulu ortak yazılı bir açıklama yaparak, ‘Ocakzadeler Meclis’nin son zamnlarda özelde Hacı Bektaş Veli Dergahı’nı, Pirin Dergahı‘nın Postnişini Sefa Ulusoy ile Velliyettin Ulusoy’u, genelinde ise ikrarına bağlı kalan Alevi-Bektaşileri, Alevi Ocakları‘nı ve Kurumları’nı hedef alan açıklamalar yapmasına cevap verdi.

 ” DIŞI PİŞMİŞ, İÇİ HAM ERVAHLARIN, DİLİ BİLMİŞ, GÖNLÜ FESAT OLANLARIN, OCAK VE DERGAH TESLİMİYETİ OLMAZ! ”

  Bizler, Pir Sultan Abdal‘ın “Dönen dönsün, ben dönmezem Yol’umdan” şiarıyla, Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahı ve şimdiki Postnişi Veliyettin Ulusoy ile birlikte yol yürümeye devam edecegiz”  ifadelerini yer aldığı AABK açıklamasında, ” Dışı pişmiş, içi ham ervahların, Dili bilmiş, gönlü fesat olanların, Ocak ve Dergah temsiliyeti olamaz! ” denildi.

OSMANLI OYUNLARI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ ”

AABK ve AABK İnanç, Yol-Erkân Kurulu ortak açıklamasında, Alevilerin arasındaki toplumsal, örgütsel ve inançsal birliğin devletin eliyel ve Osmanlı oyunlarıyla bozulmak istendiğine ilişkin ise şunlar ifade edildi:  ” Son zamanlarda özelinde Hacı Bektaş Veli Dergahı, genelinde Alevi-Bektaşiler, Alevi Ocakları ve Kurumları üzerinde oynanan  ”Böl-Parçala-Yönet” mantığıyla yeniden sahnelenen devlet aklı ve Osmanlı oyunları ile karşı karşıyayız.’

Bilinsin ki; genellikle rızalıksız isimlerden ve Ocak temsiliyeti olmayanlardan oluşturulmaya çalışılan ittifaklar, hiç bir zaman Aleviler arasındaki ikrarlı dayanışma ve birlikteliği bozamıyacaktır.”

”HAK YOL’UNA AŞK İLE GELEN GELSİN ”

‘Ocakzadeler Meclis’nin, Alevilerin meşru temsilcisi olan Alevi kurumlarına ve bu kurumların temsilcilerine saldırmasının , ” Gönlü günümüz emevilerinde, ruhu İran şiilerinde olan ” siyasal, dinsel odakların Aleviler karşı uyguladıkları politiklarından bağımsız olmadığı anlamına gelen ifadelerin yer aldiği açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

” Bizler, Anadolunun her köşesinden, Avrupa’ya ırk, dil ve geldiği coğrafya farkı gözetmeksizin, Hak- Muhammed-Ali yoluna, Ocaklarımızın ve Pir’lerimizin kemaletine ikrar vermiş, kurumlarımızda oluşturduğumuz gönül birliktelikleriyle, dayanışma ve örgütlü yapısıyla, bedel ödeyerek Yol’umuzu bu günlere taşımış Ulularımızın, Atalarımızın izinde birlikte yürümeye devam edecegiz.

Gönlü günümüz emevilerinde, ruhu İran şiilerinde olanlara da, diger yandan Yol’a uymayıp Yol’u kendilerine uydurmaya çalışan “Yol” firarilerine de, Pir’lerimizin diliyle Yunus’un nefesiyle yeniden sesleniyoruz.

Bu Hak Yol’una Aşk ile gelen gelsin, deriz.

Ama geriye dönülmez bir yoldalarsa, Şah Hatayi’nin deyişi ile son bir çağrımız olur.

“Sofu isen alıp satma

Helaline haram katma

Yol’un eğrisine gitme

Doğru yol’a nazar eyle.”

 ” OCAKZADELER MECLLİSİ GRUBUNU  TANMIYORUZ! ”

19 Mayıs 2020 tarihli’nde, AABK İnanç, Yol-Erkân Kurulu ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Yönetim Kurulu imzalarıyla yayınlana ortak açıklamada, Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar ve Anadolu’daki tüm Alevi Bektaşi ocakları, dergahları ve örgütleriyle güçlü bir dayanışma içersinde olunacağına ve bu temelde birlikte yol yürüneceğine vurgu yapıldı. Açıklama, şu ifadelerle sonlandırıldı:

” Bizler AABK Yönetim Kurulu ve AABK İnanç, Yol-Erkân Kurulu olarak, Avrupa’dan ve Ortadoğudan Balkanlara kadar, Anadolu’daki dergahımızla ve tüm Alevi Bektaşi kurumlarımızla dayanışma içersinde yolumuzu inancımızı birlik içerisinde sürdürürken, yolu bulandırmaya çalışan sözde yeni, Ocakzadeler Meclisi gibi, her biri kendi olduğu yerlerde sorunlu olan kişilerin önce özünü yoklamalarını ve kendilerini arındırmaları gerekir ki, yolda bir kelam söyleme haklarıda olsun.

Bu anlamıyla, yeni oluşum gibi gösterilmeye çalışılan, Ocakzadeler Meclisi gurubunu kesinlikle tanımadığımızı, kurumsal yapımızla hiç bir bağının olmadığını kamu oyuyla paylaşırız.

Bizler, Pir Sultan Abdal‘ın “Dönen dönsün, ben dönmezem Yol’umdan” şiarıyla, Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahı ve şimdiki Postnişi Veliyettin Ulusoy ile birlikte yol yürümeye devam edecegiz. ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir