Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABK: ” Kızılbaş Alevilerinin ikamet ettiği yerin adı Dersim’dir!”

Bir yıl önce “Dersim Tarih Kültür Vakfı”nın kuruluşu için yapılan başvurunun, Tunceli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından redde edilmesine tepkile sürüyor.

Mahkeme başvuruyu,  “Dersim isminin resmi olarak kabul edilmediği“ ve “Dersim ile ilgili araştırma çalışmalarının TMK 101/4 maddesi uyarınca Cumhuriyetin anayasa ile belirlenen niteliklerine ve anayasanın temel ilkelerine, hukuka ahlaka milli birliğe ve menfaatlere aykırı olduğu“ gerekçeleriyle kabul etmedi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), bugün yazılı bir açıklama yaparak mahkemenin aldığı bu  karara tepki gösterdi. “ 15 Kasım 1937 yılında Elazığ Buğday Meydanı’nda asılarak idam edilen Seyit Rıza’nın “Evladı Kerbelayız, Bi Hatayız. Ayıptır, zulümdür, cinayettir” sözleriyle başlanan AABK açıklamasında, “Seyit Rıza, tam bundan 83 yıl önce Elazığ Buğday Meydanı’nda darağacına giderken o gün ülkeyi yönetenlere böyle seslenmişti‘‘ ifadelerine yer verilerek, Aleviliğe ve Alevilere ilişkin şunlar belirtildi:

‘‘Alevilik vardır; haktır. Kendine özgü inançtır. Kızılbaş Alevilerinin ikamet ettiği yerin adı Dersim’dir. Dersim ismini kabul etmeseniz bile, Alevi Ocakları’nın, ziyaretlerinin o kutsal topraklarda yaşayanların belleğinde, yüreğinde Dersim hep vardır ve var olacaktır” denildi.

‘‘ BU KARAR, DERSİM HALKINA, MİLYONLARCA ALEVİYE BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK‘‘

Dersim Tarih ve Kültür Vakfı’nın kuruluşu için yapılan başvurunun Tunceli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, Dersim halkının ve Alevilerin iradesi yok sayılarak verilen karara ilişkin yapılan AABK açıklamasında, şunlar dile getirildi:

”Bir yıl önce “Dersim Tarih Kültür Vakfı’nın kuruluşu için yaptığımız başvuru, Tunceli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Eğer sorun yalnızca bir vakıf başvurusunun reddi olsaydı, böyle bir açıklama yapma gereği duymaz, hukuki yollardan mücadelemize devam ederdik. Ancak kararın gerekçesi çok vahim, bu karar aynı zamanda Dersim halkına, milyonlarca Aleviye dahası demokrasiye büyük bir saygısızlıktır. Mahkeme iki gerekçeyle başvurumuzu reddetmiştir. Bu gerekçeleri karardan kelime kelimesine aktarıyoruz

Dersim Tarih Kültür Vakfının kuruluşu için yapılan başvuru, Tunceli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 26.12.2019 tarihinde aşağıdaki gerekçeler neden gösterilerek;

‘‘1.”Dersim” isminin resmi olarak kabul edilmediği,

2.”Dersim 1937 – 1938 Sözlü Tarih Projesi çerçevesinde yapılan mülakatların, korunması, arşivlenmesi, bilimsel değerlendirmesi ve nihayet kamuoyuna açılması çalışmalarına katkı sunacağı, Alevi ritüelleri, dualar ve beyitlerin kayıt altına alınacağı, Dersim ve Alevi tarihi ile ilgili araştırma çalışmalarının desteklenmesi..’’ gibi amaçların düzenlendiği, bu kapsamda TMK 101/ 4 maddesi uyarınca Cumhuriyetin anayasa ile belirlenen niteliklerine ve anayasanın temel ilkelerine, hukuka ahlaka milli birliğe ve ülke menfaatlerine aykırı olduğu için 12.11.2020 günü Tunceli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi , Dersim Tarih Kültür Vakfının kuruluşunu reddetmiştir.’’

​Avrupa ülkelerinde yukarıda belirtilen gerekçeleri yerine getiren vakıf ve derneklere kamu yararına çalışma statüsü verilir. Bu projeleri uygulayan kuruluşlara her türlü maddi ve manevi destek sağlanır.

​Dersim 1937 -1938 Sözlü Tarih Projesi çerçevesinde yaklaşık 400 tanık ile uluslararası standartlara uygun yapılan mülakatların, arşivlenmesi ”Hafıza Merkezi’nin’’ aracılığı ile halka açılması, suç değil; bilakis hukuksal olarak desteklenmesi gerekir.‘‘denildi.

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU OLARAK SORUYORUZ

​ Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) açıklamasının sonuç bölümünde çeşitli tarikatlara ait vakıf ve tarikatların çalışmalarına vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

‘‘Munzur Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği (Süleymancıların), Ehlibeyit Sevenler Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Menzil tarikatı), Ensar Vakfı Tunceli Şubesi, Birlik Vakfı Tunceli Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti Tunceli Şubesi, Tügva Tunceli Temsilciliği ve Milli Beka Hareketi Derneği…

​Dersim’ de faaliyet yürüten yukarıda belirtilen vakıf ve dernekler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlenen niteliklere ve anayasanın temel ilkelerine uygun faaliyet yapıyorlar da Dersim Tarih Kültür Vakfı mı Cumhuriyet ve Cumhuriyetin temel değerlerine ve milli birliğe zarar veriyor!

​Seyit Rıza’nın deyimiyle ”Biz sizin hilelerinizle entrikalarınızla baş edemiyoruz ama ne Dersim halkına ne de Alevilere boyun eğdiremeyeceksiniz!”

​Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu dün olduğu gibi bugün de Dersim halkının yanındadır. Dersim halkının asimilasyona karşı duruşunu selamlıyoruz. Dersim Sözlü Tarihi’nin arşivlenmesi, Dersim’de Hafıza Merkezi’nin oluşturulmasını destekliyoruz.‘‘

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir