Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

PSAKD:Dersim siyasal iktidarın desteğiyle adeta tarikatların işgaline uğruyor

PSAKD Genel Merkezi, Dersim isminin yasaklanmasına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada alınan kararın hukuku açıdan sıkanda olduğuna ve bundan dolayı bu karardan derhal vazgeçilmesine ilişkin şunlar ifade edildi: ‘‘Bu isim yüzlerce yıldır Dersim halkının inancına, bilincine, tarihine ve kültürüne kazınmıştır. Dersim isminin yasaklanması ayrıca haksız ve hukuksuz bir karardır. Hukuksal açıdan bu karar bir skandaldır. Derhal bu yanlış karardan dönülsün. Dersim’e ve Dersim halkına dönük baskı, asimilasyon ve yok etme politikalarından derhal vazgeçilsin.‘‘ denildi.

‘‘ DERSİM İSİMİ DERSİM HALKININ YÜREKLERİNE KAZINMIŞTIR ‘‘

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi (PSAKD), Dersim Kültür ve Tarih Vakfı’nın kuruluşunun reddedilmesine ve Dersim isminin mahkeme tarafından resmiyette kabul görmemesinin, Alevilere dönük baskı, asimilasyon ve yok etme politikalarının bir yansıması olduğunu belirtti:

“ Dersim Kültür ve Tarih Vakfı  Girişiminin vakıf senedinin tescili amacıyla yaptığı başvuru Mahkeme tarafından ‘Dersim isminin resmi olarak kabul edilmediği’ gerekçesiyle reddedildi. Dersim kültürünün ve tarihinin araştırılıp arşivlenmesi ise “bölücülük” olarak değerlendirildi. Amacı Dersim’le ilgili kültürel ve tarihi bir arşiv oluşturmak ve bu arşivi gelecek kuşaklara aktarmak olan ‘Dersim Kültür ve Tarih Vakfı’nın kuruluşunun reddedilmesi kökü yüzlerce yıl öncesine uzanan Alevilere dönük baskı, asimilasyon ve yok etme politikalarının bir yansımasıdır. Şu anda hali hazırda Dersim ismi birçok yerde resmi olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca en üst düzeydeki devlet yetkilileri de Dersim ismini defalarca kullanmışlardır. Dersim halkı Dersim’e sonradan bir harekatın ismi olarak verilen “Tunceli” ismini asla kabul etmemiştir. Kadim bir Alevi-Kızılbaş toprağı olan bu bölgenin ismi yüzlerce yıldır Dersim olarak kabul edilmiştir. Dersim ismi Dersim halkının yüreklerine kazınmıştır, yasaklarla bu ismi kaldıramazsanız. Bir yandan Dersim ismi yasaklanmaya çalışılırken bir yandan da Dersim siyasal iktidarın desteğiyle adeta tarikatların işgaline uğruyor.  ‘‘

“DERSİM’İ SİYASAL, KÜLTÜREL VE İNANÇSAL OLARAK DÖNÜŞTÜRÜP ASİMİLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

PSAKD Genel Merkezi’nin açıklamasında, Dersim’deki cemaat yapılanmalarına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

‘‘Bugüne kadar bu tür çağdışı yapılara geçit vermeyen Dersim halkının bu direnişini kırmak için çeşitli projeler gündeme getiriliyor. Vâkıf, dernek, okul, yurt vs. adı altında faaliyet gösteren tarikatlar diğer yandan Dersim’de başta üniversite olmak üzere bütün devlet kurumlarında örgütlü olarak faaliyet gösteriyorlar. Dersim halkı içinden devşirdikleri işbirlikçiler ve hainler aracılığıyla Dersim’i siyasal, kültürel ve inançsal olarak dönüştürüp asimile etmeye çalışıyorlar. Dersim’de etkisini maalesef artırdığı görülen İslamcı ve Şiacı söylemler sistematik olarak Dersim’in özgün ve otantik Alevi inancının ve kültürünün özünü çarpıtıp dilini bozuyorlar. Dersim halkı bu tür baskı ve asimilasyon projelerine direnme noktasında yeterince tarihsel, kültürel, siyasal ve inançsal birikime sahiptir. Dersim halkı tarih boyunca maruz kaldığı tüm katliamlara ve zulümlere karşı diz çökmemiş; inancını ve kültürünü bugüne kadar yaşatmayı başarmıştır. Dersim’in sadece inancı ve kültürü değil bu inancın ve kültürün ayrılmaz bir parçası olan ve bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen Dersim doğası da sistematik olarak tahrip edilmektedir. Birtakım projeler adı altında Dersim’in nehirleri, ormanları, dağları yok ediliyor. Munzur’daki yapılaşma çalışmaları, Dersim’in çeşitli yerlerindeki maden projeleri, turizm yapılaşmaları, avcılık faaliyetleri bu yok etme çalışmalarının son örnekleridir.

‘‘DERSİM HALKI DİRENMEYE DEVAM ETMEKTEDİR‘‘

Dersim halkı Dersim’i parca parca bölerek yok etmeyi amaçlayan bu projelere de direnmeye devam etmektedir. Sonuç olarak Dersim’in ismini yasaklayabilirsiniz ama yüreklerden silemezseniz. Bu isim yüzlerce yıldır Dersim halkının inancına, bilincine, tarihine ve kültürüne kazınmıştır. Dersim isminin yasaklanması ayrıca haksız ve hukuksuz bir karardır. Hukuksal açıdan bu karar bir skandaldır. Derhal bu yanlış karardan dönülsün. Dersim’e ve Dersim halkına dönük baskı, asimilasyon ve yok etme politikalarından derhal vazgeçilsin. Dersim’in adını, inancını, kültürünü,doğasını bugüne kadar savunduk, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.‘‘

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir