Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

İnsan Hakları Haftası açıklamaları

İHD İstanbul Şubesi ve TİHV İstanbul Temsilciliği Sultanahmet Meydanı’nda açıklama yaparak insan hakları haftasının ilk etkinliğini gerçekleştirdi. TTB’de
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul temsilciliği Sultanahmet Meydanı’nda basın açıklaması yaparak İnsan Hakları Evrensel Beyannemesini kabülünün 72. yılında insan hakları haftasının ilk etkinliğini gerçekleştirdi.
İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri İHD-TİHV’in hazırladığı ve Genel Merkez’de açıklanan raporu dile getirdi. Açıklamada “Siyasal iktidarın ekonomiden toplum sağlığına kadar ülkenin tüm meselelerini güvenlik sorunu haline getiren, toplumu kutuplaştıran, ülke içinde ve dışında şiddeti esas alan, bilhassa da Kürt sorununun ve uluslararası sorunların çözümünde çatışma ve savaşı tek yöntem haline getiren politikaları, 2020 yılında yaşanan yaşam hakkı ihlallerinin başlıca sebebini oluşturmaktadır” denildi.
Açıklamada “İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Birimi/Merkezi verilerine göre 2020 yılının ilk 11 ayında” yaşanan hak ihlalleri sıralandı. Raporda yer alan “İşkence ve kötü muamele”, “Cezaevleri”, “DÜşünce ve ifade özgürlüğü”, “Toplanma ve gösteri özgürlüğü”, “Ögütlenme özgürlüğü”, “Kürt sorunu”, “Kadına yönelik şiddet”, “Çocuk hakları”, “Mülteciler, sığınmacılar, göçmenler”, “Ekonomik ve sosyal haklar” başlıklarına değinildi.
Yoleri’nin ardından TİHV İstanbul temsilcisi Ümit Efe ve İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin söz alarak konuşma yaptılar.
TTB İnsan Hakları Haftası üzerine açıklama yaptı
Türk Tabibler Birliği (TTB) insan hakları haftası üzerine açıklama yaptı.
“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. Yıldönümü: Pandemi Koşullarında Temel İnsan Haklarını Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz” başlığı taşıyan açıklamada beyannamenimenin tarihçesi anlatılıp pandemi sürecine değinilerek şunlar ifade edildi:
“İnsan eliyle oluşturulan bir felaket sonrası ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bu dönem daha da bir anlam kazanmaktadır. Bu bağlamda 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde temel insan haklarını bir kez daha hatırlatarak, pandemi mücadelesinin de bu kapsamda yürütülmesinin gereğini hükümete hatırlatıyor, yaşama adanmış bir mesleğin mensupları, hekimler olarak, yaşanan her türlü insan hakkı ihlalinin karşısında olduğumuzu bildiriyor, insan hakları ihlallerinin son bulduğu, insan haklarına dayalı ortak yaşam koşullarının oluşmasına dair çabamızı ve ısrarımızı yineliyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir