Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

RIZALIK DÜZENİ KURMAK İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ!

RIZALIK DÜZENİ KURMAK İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ!
– Hasan Subaşı –

Aleviliği yaşatan, bugünlere getiren onun iyiden, doğrudan, adaletden, eşitlikten yan olan inancı ile komünalcı felsefesi ve kaynağını bunlardan alan direniş geleneği olmuştur.
O yaşam kaynağını zalimlerin iktidarlarının resmi inacı, ideolojisi olmaktan almadı.
Hep kırılmakla tükenmeyen, parmakla sayılmayan yoksul halk kitlelerinin ezilmişliğinde ve onların başkaldırlarında kendisine hayat buldu.
Eğer alevilik bu anlayışla yoğrulmasaydı, özünü ve bağımsız inançsal yapısını koruyarak bugünler gelmesi asal mümkün olmazdı.
Baba İshak, Baba İlyas, Hacı Bektaş Veli, Şayh Bedreddin, Şah Kulu, Kalender Çelebi ve Pir Sultan Abdal gibi nice yol ulularımız direnişle yoğrulan bu insan ve emek merkezli öğretinin, inancın birer öğretmeni ve önderi oldular.
Onlar; özel mülkiyetin, mazlumun zalimin olmadığı bir toplumsal düzen kurmak için zalimlere karşı kitlesel başkaldırılar örgütlediler.
Onlar; kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşımın, barışın ve sevginin hakim olduğu bir kamil toplum oluşturmak için mücadele ettileri.
… Ve onların, yani bizim yol önderlerimiz yarin yanağından gayri her şeyin ortak olduğu rızalık düzeni kurabilme gibi bir idealleri vardı. Onlar; bu idealleri uğruna zalimlere karşı direnip, savaştılar.
Günümüz Alevi hareketi, tarihsel Alevi hareketi’nin bu amac ve ideallerini hayata geçirmek için mücadele etmelidir!
Toplumsal Demokratik Alevi Hareketi, kamil toplum ve rızalık düzeni için yürüteceği mücadeleyi emek, özgürlük ve demokrasi güçleriyle ortak bir zeminde sürdürmelidir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir