Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

8 Mayıs 20201, Hitler faşizminin yenilgiye uğratılmasının 76. yıldönümü

8 Mayıs 1945 tarihinde Kızıl Ordu’nun Berlin`deki yönetim merkezine girmesiyle, büyük acılar ve yıkımlara sebep olan ikinci paylaşım savaşı, faşist rejimin koşulsuz teslim oluşuyla sona erdi. 8 Mayıs gece yarısı Berlin’deki Karlhorst Askeri eğitim merkezinde Sovyetler Birliği ve Almanya arasında imzalanan anlaşmada faşizmin generalleri yenilgiyi koşulsuz olarak kabul ettiler.

Tarihin dünya haklarının karşısına çıkardığı en azılı düşman olan Nazi faşizmi, 8 Mayıs 1945’te Sovyet halkları tarafından yenilgiye uğratıldı. Bu zafer sadece onu kazanmak için kan ve canlarını verenlerin değildi, bu zafer artık başka başka kıtalarda faşizme boyun eğmeyenlerin bayrağı olacaktı….

İkinci Dünya Savaşı, faşizme karşı halkların zaferiyle sonuçlansa da, bu zafer büyük kayıplar sonucu gerçekleşti. 8 Mayıs 1945’te dünya halkları, faşizm belasını yenmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar, fakat arkaya dönülüp bakıldığında büyük bir yıkım da görmek kaçınılmazdı.

18 Eylül 1931: Japonya Mançurya’yı işgal etti.

Ekim 1935- Mayıs 1936: Faşist İtalya Etiyopya’yı işgal etti.

1 Kasım 1936: Roma-Berlin Mihveri ilan edildi.

25 Kasım 1936: Nazi Almanyası ve Japonya Anti-Komintern Paktı’nı imzaladılar. Bu tarihlerde İtalya, Almanya ve Japonya’nın yayılmacı politikalar paylaşarak dünyada faşist bir kutup oluşturdukları açıkça görülüyordu. Bu üç devletin anlaşmalarında baş düşman olarak Sovyetler Birliği gösteriliyordu.

7 Temmuz 1937: Japonya Çin’i işgal eder. Bu tarih, İkinci Dünya Savaşı’nın Pasifik’teki başlangıcıdır.

Mart 1938: Almanya Avusturya’yı topraklarına katar.

29 Eylül 1938: Almanya, İtalya, Büyük Britanya ve Fransa Münih Anlaşması’nı imzaladılar. Anlaşmada İngiltere ve Fransa, Nazi Almanyası’nın Çekoslovakya’nın bir bölümünü işgal etmesine izin veriyordu.

Mayıs-Temmuz 1939: Japonya, Moğolistan’a sürekli taciz saldırılarında bulunur ve topraklarını işgal eder. Kızıl Ordu Moğollar’ın yardımına gider, Khalkha Nehri savaşı sonucunda Japonya geri çekilmek zorunda kalır.

Bu tarihe kadar Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa’yı faşizme karşı ortak mücadeleye ikna etmeye uğraşır. Ancak hem İspanya İç Savaşı sırasındaki tutumları, hem de Münih Anlaşması’nda Çekoslovakya’nın Almanya tarafından yutulmasına göz yummaları, İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’yı Sovyetler Birliği’ne saldıracak ve “komünizm belasını” temizleyecek güç olarak gördüklerini ortaya koyar.

23 Ağustos 1939: Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği saldırmazlık anlaşması imzalarlar. Nazi Almanyası batıya yönelirken, Sovyetler Birliği kaçınılmaz güne hazırlanmak için çok değerli bir zaman kazanmıştır.

1 Eylül 1939: Almanya Polonya’yı işgal eder, İkinci Dünya Savaşı başlar.

Almanya Polonya’nın ardından önce Danimarka ve Norveç’i işgal eder, sonra da batıya dönerek Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’u işgal eder. Fransa’da işbirlikçi Vichy hükümeti kurulur.

Sovyetler Birliği savunma hattını Polonya’nın, Finlandiya’nın, Romanya’nın bir kısmını ve Baltık devletlerini içerecek şekilde genişletir.

1940 sonbaharından 1941 yazına kadar faşistler, Arnavutluk, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan’ı ele geçirir.

22 Haziran 1941: Nazi Almanyası Sovyetler Birliği’ne saldırır. Finlandiya da saldırıya katılır. Almanlar birkaç ayda hızla ilerler, Leningrad’ı kuşatırken Moskova önlerine kadar gelirler.

6 Aralık 1941: Sovyet karşı saldırısı Almanları Moskova önlerinden süpürür.

7 Aralık 1941: Japonya Pearl Harbor’a saldırır, ertesi gün ABD savaşa katılır.

Haziran-Eylül 1942: Almanya Sovyetler Birliği’ne ve merkezi olarak Stalingrad’a karşı yeni bir topyekün saldırı başlatırlar.

Alman işgal orduları Moskova ve Leningrad’ı alamayacağını anladığı anda, savaşın yönünü  Stalingrad’ın alınmasına çevirdi. Zira,  Stalingrad aynı zamanda bir simgeydi. Hitler,  Stalingrad’ı ele geçirerek psikolojik bir üstünlük sağlamak istiyordu.  Stalingrad’ın ele geçirmesi, sosyalizme vurulmuş bir darbe olarak da görülüyordu. Alman işgalci ordusu  Stalingrad’ı yerle bir etti. Yıkılmayan ev kalmadı. Şehrin %90 işgalcilerin eline geçmişti. Stalin, kışın gelmesini bekledi. Nihayet, kışın bastırmasıyla birlikte, Hitler Ordusu yemek, cephane ihtiyaçlarını karşılayamaz oldu. Kızıl Ordu, Stalin’nin emriyle başlattığı ”Uranüs Hareketiyle”  Alman  askerlerinin etrafı sarıldı ve öldürücü darbeyi vurmaya başladı.

Stalingrad vatan savunmasında Sovyet kadınları büyük bir direniş örgütlediler. Oluşturulan küçük gerilla gruplarıyla Stalingrad’ı savunan 75 bin kadın direnişçi faşist işgalcilere darbe üzerine darbe vurdu. Hava savunmasında da pilotların %25’ni kadınlar oluşturuyordu. Stalingrad, 182 gün süren büyük bir direniş sonunda kurtarıldı ve 300 bin Alman askeri teslim alındı. Stalingrad direnişin de  Kızıl Ordu 478 bin 741 ölü, 650 bin 878 yaralı vermiş, tarihe  Stalingrad direnişi olarak geçen büyük vatan savunması hala ezilen halklara esin kaynağı olmaya devam ediyor.

Ekim 1942: İngiliz birlikleri Mısır’daki El Alamein’de Alman güçkerni yenilgiye uğratır. Kasım’da İngiliz ve Fransızlar Kuzey Afrika’ya çıkarma yapar.

Stalingrad’ın Nazilerden alınması savaşın seyrini de değiştirdi

23 Kasım 1942- 2 Şubat 1943: Kızıl Ordu karşı saldırıya geçer. Stalingrad’ın iki tarafından ilerleyen Kızıl Ordu, Almanlar’ın Altıncı Ordu’sunu çembere alır ve teslim olmaya zorlar. Bu karşı saldırı, tüm savaşın dönüm noktasıdır.

13 Mayıs 1943: Tunus’taki Mihver güçleri teslim olur, faşistlerin Kuzey Afrika kampanyası yenilgiyle sonuçlanır.

5 Temmuz 1943: Naziler Kursk’ta büyük bir tank saldırısı başlatır. Sovyetler bir hafta içerisinde saldırıyı boşa çıkarır ve Kızıl Ordu karşı saldırıya geçer.

6 Kasım 1943: Kızıl Ordu Kiev’i kurtarır.

4 Temmuz 1944: Müttefikler Roma’yı ele geçirir.

6 Haziran 1944: İngiliz ve ABD birlikleri, Sovyet Cephesi’nde savaşın kaderinin belli olmasının ardından Normandiya’ya çıkarma yaparak sonunda İkinci Cephe’yi açarlar.

22 Haziran 1944: Kızıl Ordu Belarus üzerinden büyük bir karşı saldırıya girişir. Ağustos’ta Polonya’ya ulaşır.

Ağustos 1944: Müttefik güçleri Paris’e ulaşır.

23 Ağustos 1944: Kızıl Ordu’nun gelişi Romanya’da hükümetin devrilmesini tetikler. Bu olay, hızla Naziler’in Balkanlar’dan sökülmesini getirir. 8 Eylül’de Bulgaristan teslim olur, Ekim’de Almanlar Yunanistan, Arnavutluk ve Güney Yugoslavya’dan çekilir.

12 Eylül 1944: Finlandiya Sovyetler Birliği’yle ateşkes imzalar.

12 Ocak 1945: Kızıl Ordu yeniden karşı saldırıya girişir. Ocak ayı içinde Varşova ve Krakow kurtarılır, Şubat’ta Budapeşte ele geçirilir. Nisan’da faşistler Macaristan’ı terk eder, 4 Nisan’da Bratislava, 13 Nisan’da Viyana Kızıl Ordu tarafından kurtarılır.

Nisan 1945: Tito önderliğindeki Yugoslav partizanları Zagreb’i ele geçirerek ülkedeki işbirlikçi hükümeti devirirler.

30 Nisan 1945: Hitler intihar eder.

30 Nisan 1945: Hitler’in intihar ettiği gün aynı zamanda Reicstag’a kızıl bayrağın dikildiği gündür.

7 Mayıs 1945: Sovyetler Birliği’ne teslim olmak istemeyen Naziler, batıya teslim olurlar.

8 Mayıs 1945: Almanya Sovyetler Birliği’ne teslim olur.

Sovyet Kızıl Ordusu, Nazi ordularını önlerine katıp Berlin’e kadar kovalamış 2 Mayıs’ta, dönemin Alman parlamentosunun tepesine Sovyet askerleri Aleksey Kovalyov, Abdülhakim İsmailov ve Leonid Goryçev’un kızıl bayrak çekmesi ile faşizmin yenilgiye uğratılmasından 6 gün sonra, 8 Mayıs 1945 günü Almanya’nın kayıtsız koşulsuz teslim olduğunu imzalayan Nazi generalleri aynı zamanda Sovetler Birliğini de teslim olduklarını imzalamış oldular.

Faşizme direnen ve onu Almanya’ya kadar süpürüp yok eden Sovyet halklarını ve Kızıl Ordu’yu minnetle anıyoruz…

Haber Merkezi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir