Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

TTB Etik Kurul; Hekim Andı’nın değiştirilmesi kabul edilemez

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurul, Sakarya’nın ardından İnönü Üniversitesi’nde tıp fakültelerinde Hekimlik Andı’nın değiştirilmesine ilişkin görüşünü açıkladı.

Açıklamada, “Son günlerde hekimle birey ve toplum arasındaki temel değer güveni ifade eden Hekimlik Andı ile ilgili tartışmalar medyada yer almaktadır. Kimi üniversitelerde mesleğin en temel, evrensel ilkelerinden olan ‘ayrımcılık yapmama’ üzerinden tartışmalar yürütülmektedir. Söz konusu üniversitelerin yöneticilerinin ant metninde yer alan ve ayrımcılık yapmamaya dair ilkeyi açıklayan ‘cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken’ ifadelerini ant metninden çıkarma çabasına girdiklerini, evrensel kabul gören metni yok sayarak üniversite senatosunun onaylayacağı metnin okunmasına izin vereceklerini öğreniyoruz. Bu noktada konuyla ilgili Etik Kurul görüşünün kamuoyu ile paylaşılmasını gerekli görüyoruz” denildi.

Hekimlik Andı tıp fakültesini bitiren hekimlerin meslek yaşamına başlamadan önce temel mesleki değerleri koruyacaklarına, hangi koşullarda olursa olsun, hekimliği mesleğin evrensel etik değerleri çerçevesinde yürüteceklerine dair kendilerine ve topluma verdikleri bir söz olduğu belirtilen açıklamada, Hekimlik Andı’nın aslında Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) en eski politika belgesi olan Cenevre Bildirgesi olduğu hatırlatıldı.

Cenevre Bildirgesi’nin 1947 yılında DTB’nin ikinci genel kurulunda kabul edildiği kaydedilen açıklamada, “On yıllar içinde büyük bir özen ve dikkatle küçük değişiklikler yapılan bildirge son olarak 2017 yılında güncellenmiştir ve DTB’nin hekimlik mesleğinin etik değerlerini koruyan en temel ve en tutarlı belgesidir” diye belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir