Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ŞAH HÜSEYİN’İN DURUŞU DÜŞÜNSEL BİR EYLEMDİR

-Celal FIRAT-
Özgürlük düşüncesi; başta siyasi iktidarların kişiler üzerindeki baskısını azaltmak, bireylerin zorlamaya maruz kalmadan yaşam biçimlerini tercih etmelerini ve insan onuruyla bağdaşır şekilde yaşamını devam ettirmesi için gereken haktır.
Bu düşüncenin inanca dönüşmesi insanın var oluşundan bu yana vardır. Her daim tartışılmış, uğruna ölümler, katliamlar ve göçler yaşanmıştır.
Bu düşüncenin insanoğlunda inanca dönüşmesinin temelinde ise; Siyasi iktidarların Kendi kişisel istek ve yaşama bakış açılarını halka dayatması, halka zulüm etmesi, iktidar hırsı, kişilerin siyasi tutumlarını ve ahlak anlayışlarını kendi çıkarları için belirleyici hak saymalarından kaynaklanıyor.
İşte; Yezid tarafından Şah Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in katledilmesi siyasi hırs ve zulümlerin asırlarca dinmeyecek sonuçlar vereceğini gösteren acı bir örnektir.
Şah Hüseyin’in zalime karşı duruşuyla birlikte özgürlük ve insan onurunun korunması Alevi’lerin vicdanı içinde koruma altındadır. Ve O’nun özgürlük anlayışı bireysel düşünce eylemidir.
Şah Hüseyin’in bu mücadele duygusuna varabilmek için; İktidarlar tarafından katledilen
Hallacı Mansur’u,
Baba İlyas’ı,
Derisi yüzülen Nesimi’yi,
Torlak Kemal’i,
Börklüce Mustafa’yı,
Şeyh Bedrettin’i,
Yavuz’un, Kuyucu Murat’ın ve II. Mahmut’un devlet fermanıyla kuyulara attığı Alevi’leri,
Pir Sultandan bu yana inancımıza sözlü olarak geçen acılara, ölümlere ve kaçak-göçek yaşamımıza bakmak yeterlidir.
Alevi toplumunun Şah Hüseyin’e bağlılığı ne hayret, ne şaşkınlık nede korkudandır. Özgürlük anlayışının entelektüel gelişiminin kaynağı olan “ insanlık onurudur ”.
Zulme karşı onurlu duran Alevi’ler her dönem özgürlük isteklerinden dolayı benzer katliamlar görmüş, benzer hali paylaşmış ve bu süreç paylaşımsal ispata dönüşmüştür. Bakınız; yakılan ağıtlar, söylenen türküler, dilden dile anlatılan acılar koca bir edebiyat yaratmıştır
Koçgiride kara yazmalı anaların hiç dinmeyen yaraları,
Dersimde kadınların, çocukların yüreğinden kopup gelen sesleri,
Maraş’ta duvarları işaretlenen evleri,
Sivas’ta yakılarak katledilen aydınları,
gazide mezar taşlarına yazılan ağıtların hepsi insanlık onuru ve özgürlüğü için Kerbela’da katledilen Şah Hüseyin’in uğradığı zulme ikrarımızın bedelidir.
Sevgili canlar insanı insan yapan tek şey düşüncedir. Düşünce eylemi ise özgürlüktür, özgür tavırla meydana getirilen her düşünce eyleminin ardında bir sonuç, bir yargı noktası vardır bu varılan sonuç bireyin deneyimsel gerçeğidir buda inançtır. Özellikle son günlerde birlerinin gölgesinde Alevi’likle ilgisi olmayan yeni bir inanç modeli çıkarma peşinde olanlar teoriden beslenip Alevi’liğin tarihsel arka planını saçma gerekçelerle kirletme peşindeler.
İnancımızın anlaşılır biçimini dışlayan ve ona alternatif olan bir tanım geliştirme niyetinde olanlar bilmelidirler ki;
Aleviler kendi inanç tanımını yapmışlardır, başka bir ifadeyle, inançlarını “YOL CÜMLEDEN ULUDUR” sözüne uygun olarak yaşayacaklar ve sonsuza kadar Şah Hüseyin’e bağlı kalacaklardır..
Sevgileri
Celal FIRAT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir