Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

KAMBER AYARI

-Ali Sönmez-

Bu yazımda Sizlere Anadol Alevi inancı ve kültürü içerisinde doğan cemler’de çok önemli görevler üstlenen, önemli bir gelenek olan KAMBER’likten bahsetmek istiyorum.KAM/GAM/HAM kelimeleri Altay/Moğol Türk Lehçe ve dillerinde,din adamı,üstün yetenekli becerikli kişiler için verilen ünvanlardır Şaman inancın’da ise büyücü bir anlamda keramet gösteren anlamlarına gelir.

BER kelimesi ise Türkçe ve Farsçade Gögüs/Döş/Sine/Yukarı/Temiz olmak

anlamlarına gelir.Bu iki kelimenin birleşimiyle oluşan

KAMBER veya GAMBER’lik gelenegi bazı

Çepni Alevilerinde ve Çorum Alevi  ocaklarında hala günceliğini koruyan bir gelenektir.Kamberlik gelenegi diğer yapılan bir çok rütual gibi islama uyarlıyan asimilasyoncular,

”Hz.Ali yedi yaşında’dır,Salman-ı Fars-i yetmiş yaşındadır”ona çeşitli oyunlar yapar,aslan olarak elbiselerinin üzerine oturur vermez,ağaç’tan hurma çekirdeği atar vs…sonradan sen bana hizmet edeceksin sadık temiz birisisin. İlerde benim Kamber’im olacaksın der.

Bu mitolojik anlatımın ardından Alevi inancında asıl görevi olan Kamberlik ..Pirinin kerametinden emin olan ve ona sadakat ile bağlanan ona  tabi olan kamber kişi, Pirine  öyle bir bağlanırki tabiri caiz ise Pirin eli ayağı olur aşuk ile maşuk olurlar.Cem olacak her hangi bir yerde Piriyle birlikte oraya gider ,Cem’in yapılacağı yeri organize eder,diğer hizmetliler ile görüşür,kimler ne iş yapacak hepsini anlatır,şayet bu hizmetleri yapacak kişilerden biri eksik olduğunda o görevi üstlenir,daha’da önemlisi bazı yörelerde bu organizenin;düzenlemenin haricinde,”zakirlik”görevini üstlenerek,Nefesler,Deyişler ve Mersiyeler dillendirir.

Her hangi hizmet yürüten bir can eksik oldugunda onun görevini kamber üstlenir,Cem yerinde her işleyişin doğru gitmesi,düzenli olması için elinden gelen tüm çabayı sarfeder.

Anlatılan bazı kaynaklara göre Pirin her hangi  bir müşkülatı durumunda onun yanında anlatımlara dahil olduğu cemi dahi yönettiği söylenir.

Kamberler bazende halk tarafından seçilir,pire iştirakçı olarak verilirler.Ceme gelecek kişiler arasında olan her hangi bir anlaşmazlık sorun,ilk kambere duyurulur,daha sonra pire söylenir ve müşkülat böylece giderilir.

En önemlisi’de kadın kamberlerin olmasıdır.Bunlara Ana Kamber denir.

Kamberlik geleneginden sonra kamber ayarına gelelim,bilindigi gibi arabası olan hemen herkes rot balans ayarını bilir,bu tekerlerin dönüşüyle alakalıdır,birde önceleri yolların balık sırtı olmasından dolayı özellikle’de Skod arabaların tekerleri içe dogru kıvrık olurdu’ki yolu iyi kavrasın diye,

işte bu tekerlerin ayarlanmasına yol tutuşuna,düzgün bir açıyla yolu kavramasına yola parallel gitmesine ve bu açıyı ayarlamaya KAMBER AYARI denir.

Bilindiği gibi 18.09.2021’tarihinde Almanya AABF.Genel kurulu oldu bu yolda emek veren hizmet eden tüm seçilenlerere,

Kamberlik gelenegi doğru yol’da olmak yol’u iyi kavramak ve öğrenmek bir Alevi gelenegidir.

Yolunuz açık ve doğru olsun,Pir himmetti üzerinizde olsun.

 

Erenler Cemine her can giremez

Edep ile Erkan bir olmayınca

Her Kamberim diyen Kamber olamaz

Şahın Kamberine kul olmayınca

Arama uzaktan vardır yakını

Gerçek olan Talip bulur Hakkını

Yükletmezler sana yolun yükünü

Bükülen Kâmetin dal olmayınca.

Şah Hatay-i eder bu sırı beyan

Kâmil’midir cahil sözüne uyan

Bir baştan aglamak ömüre ziyan

İki baştan muhip yar olmayınca.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.