Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Erdal Kılıçkaya: Merhamet Değil Adalet İstiyoruz!

Anadolu’nun kadim halkları yüzyıllarca ortak kaderi paylaştılar. Aynı toprak, su, hava ve güneşten beslendiler. Acılarını, sevinçlerini ortaklaştırarak, kamil insan olma, rızalık şehri idealiyle yaşam sürdürdüler.

Bu durum bazı güçlere fazla insâni geldi. Kültürleri, sanatları, öyküleri ve mekânlarıyla Türkiye’nin belleği olmuş Aleviler, Ermeniler, Kürtler, Rumlar, Süryaniler, Keldaniler başta olmak üzere, Anadolu’da yüzyıllardır birlikte yaşamış bütün kadim halkların başına çoraplar ördüler.

Kadim halkların, dili, dini, kültürü yok sayıldı. İmha, inkar, asimilasyon ve katliam politikalarıyla kimliğine yabancılaştırılmaya çalışıldılar. Coğrafyamızın dört bir yanını kan ve gözyaşıyla suladılar.

O karabasan günlerinde, bundan tam 15 yıl önce, en naif, en cesur ve devrimcimiz, emanetimiz olan Hrant Dink’i aldılar bizden.

Bir yüz yıl daha adaletsizlik ile yaşamamak, adil bir gelecek inşa etmek için halkların ortak ve kararlı bir mücadele yürütmesi gerektiği açıktır. Bütün halkları, bu adalet mücadelesinde yer almaya, inkarı, asimilasyonu ve katliamları sürdüren muktedirlere karşı bizimle birlikte durmaya çağırıyoruz.

Geçmiş suçlar ile yüzleşmemek, soykırım ve katliamların üzerine örtmek barış dolu bir gelecek kurmayı de engellemektedir.

Bundan dolayı, Devlet Hrant Dink özelinde tüm insanlık suçları ile yüzleşmeli ve Türkiye’de tüm halkların kolektif haklarının tanınması ve halkların bir arada barış içinde yaşaması için gerekli koşulları sağlamalıdır.

Bizlere düşen ise; yürütülecek birleşik bir mücadele, günümüzde yaşanan benzeri soykırımların, katliamların ve saldırıların bir daha yaşanmamasını sağlayacaktır.

Hrant Dink’i bizden alanları tanıyoruz.

Unutmayacağız, affetmeyeceğiz.

Anısı önünde saygı ile eğiliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.