Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Yolda birleşenlere aşk olsun!

-Nurten Yanlız-

2012 yılının bir sonbahar ayında Alevi yazarlarımızdan Esat Korkmaz’ı Hollanda da üç gün evimizde mihman etmiştik. Korkmaz,  bu üç gün boyunca AKM‘mizde hiçlik meydanı, öğretimizde ölmeden önce ölmek gibi çeşitli konularda alevi canlara alevilik hakında çok doyurucu bir sunum yapmıştı.

O zamanlar Cem Vakfı ile birlikte hareket eden ve ”Alevilik islamın özüdür, öz islam biziz” diyen bir kesimle tartışmalar yaşıyorduk. Tartışmalarda Cem Vakfı‘na bağlı yüzlerce şubenin var olduğunu ve bu şübelere binlerce alevinin üye olduğunu, bütün  bu alevileri Cem Vakfı‘nın yanlış politikalarının temsilcileri olmadığını bildiğimizden kulandığımız usluba daha çok dikat ederek, Cem Vakfı‘nın devletçi çizgisini alevilere vereceği, verebileceği zararları açıklardık.

Sol, sosyalist düşüncelerden gelen, hata bunun için 12 Eylül askeri faşist cunta döneminde bir süre cezaevindede kalan ve Cem Vakfı ile çalışan ‚ ” İslamın özü biz alevileriz” diyen kesimlerin de teorisiyenliğini yapan biri bizim hakımızda kendi kurumunun resmi sitesinde ”İçimizdeki Kominist Köstebekler” başlıklı bir yazı kaleme almış ve güya bizleri bu yolla aleviliğe ve alevi değerlerine inanmayan kişiler olarak ilan etmişti.

Bu koministlik ve solcuların alevilere verdiği zararlar konusu epeyce itibar görüyordu bizim yaşlı kesimi oluşturan canlarımız içerisinde. Özellikle yaşanmış yanlış fevri davranışlar örneklendirilerek, bu sol sosyalistlere karşı bilinçli bir düşünce geliştiriliyor ve bu sürekli canlı tutuluyordu. Ancak egemen iktidarların alevilere ve etnik kimlikleri tarihten silme politikalarına karşı, etkili ve karlı bir mücadelede ortaya koymuyorlardı. Alevi toplumunun sorunlarına duyarlı olan bizleride, etkisizleştirmek için her türlü yönteme baş vuruyorlardı. Alevilerin sorunlarına duyarlı dinamik kesimleri etkisiz kılmak ve itibarsızlaştırmak için bu yöntemler halen kulanılıyor.

Tarih bizleri haklı çıkarmıştı. Yıl 2013’e gelmiş Fetulah Gülen ve İzzetin Doğanı”ın ‚ ”Cami -Cemevi projesi ” ve aleviler üzerinde gerçekleştirilmek istenen tüm oyunlar ortaya çıkmıştı. İşin can alıcı yönü alevileri asimile etme politikaları, alevi kurumlarına çöreklenen bazı kesimler tarafından hayata geçirilmek istenmesi ve gayretiydi.

15 Ağustos ” feto kalkışması ” olarak bilinen darbe girişiminden sonra, yüzlerce paravan cem evinin fetocuların eliyle kurulmasının ortaya çıkmasından sonra işin asıl korkunç boyutuda ortaya çıkmıştı. Alevi toplumunun nasıl bir kuşatma altında olduğu Avrupa‘nın çeşitli ülkelerine gönderilen dedelere verilen rol ve görevler biz aleviler üzerinde oynanan oyunların anlaşılması açısından yeterli bir kanıttır.

Büyük bir hoşgörü ve hümanizmayı kendi öğretisinde barındaran kadim öğretimizin bu saygın değerlerini kulanarak kimsenin bu değerleri boşa çıkarmasına gözümüzü kapatmamızı yaşanılan yanlışlara bizden sesiz kalmamızı beklememeli. Öğretimizin tarihsel akışında her ne kadar büyük bir enginlik ve sabır varsa aynı şekilde öğretimizin korunması ve geleceğe aktarılması noktasındada çok büyük bedellerin ödendiği, büyük bir mücadeleninde ortaya konulduğu bilinmektedir.

Öğretimizde ırkçı, şöven ve milliyetçi anlayışların yaşamasına, altan alta yeşermesine kültürümüzün, yolumuzun asimile edilmesine pirlerimiz, yollun talipleri hiçbir zaman sesiz kalmamıştır. Alevi Kültür Merkezlerimizin kuruluş amacı, alevi toplumunun bin yıllardan beri inkar edilen haklarının eşit yurtaşlık temelinde kazanılması ve tanınması amacına hizmet etmek için olduğu bilinmemektedir.

Örgütsel yapımız güçlendikçe, kurumlarımız gelişip kitleselleştikçe saldırılar artacaktır kurumlarımza sızmalar yoğulaşacaktır, birliğimizi ve beraberliğimizi parçalamak için tüm araçları deneyecekler, bu halkların tarihsel mücadelesinde hep böyle olmuştur. Alevi toplumu ve kurum yöneticileri olarak daha çok birliği öne çıkarmak, kendi içimizdeki yanlışları va hataları bertaraf ederek her türden saldırıyı boşa çıkarmak, bizim tarihsel sorumluluğumuzdadır.

Yolda, kadim öğretimizde birleşenlere aşk olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.