Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Hü erenler, sevgili canlar, yaren yoldaşlar, merhaba… Yol, cümleden uludur!…

Yol, cümleden uludur!…
Evet, yol cümlemizden uludur. Senden, benden, ondan, bizden, sizden ve onlardan…
“Varsın Gönül kalsın, yol kalmasın” der pirlerimiz. Bu yol, yola ikrar verenlerce yürünür. Aksi taktirde; yola uymayanlar, ikrar vermeyenler, yolu kendisine uydurmaya kalkar. Bugün yaşananlar, yaşatılanlar ve genel olarak Alevi Hareketinin temel çıkmazı ahanda burasıdır. Ne yazık ki Alevi hareketi, ağırlıklı olarak yola ikrar verenlerin değil, yolu kendine uydurmaya çalışanların etkisi ve yetkisi altına girmiştir. Dolayısı ile yoldan çıkılmış ve Alevi hareketinin ekseni kaymıştır. Bu tespit yegane bana da ait değildir. Bu tespit, genel olarak Alevi toplumunun fikri ve gözlemidir. Alevilerin Alevi kurumlarına olan inancı ve saygısı aşınmış ve zarar görmüştür. Dostlarımızın gözünde eski itibarını koruyamamaktadır. Yolun emrettiği hemen herşeyden uzaklaşılmış, pirlerimiz ve ulularımızın rehberliğinden vazgeçilmiş ve ne yazık ki, kurumlarımız önemli ölçüde, başta siyasiler, siyasi grup ve kurumlar olmak üzere çıkar çevrelerinin ve ne yazık ki zaman zaman da iktidarın kontrolüne bırakılmıştır.
Aleviler ve dostlarımız sürecin dışına itilmiş, belediyeler ise kurumlarımızın merkezine oturtulmuştur.
Alevilerin dün cemevi sorunu vardı ama bugün ne yazık ki cemevleri Alevilerin ve Aleviliğin sorunu haline gelmiştir. Bir çok Cemevimiz Aleviliğin Asimile merkezlerine dönüşmüştür. Devletin ve devlet aklının etkisi ve yetkisi ile hareket eden cemevleri vardır.
Sevgili Canlar, bugün ne yazık ki, Alevi kurumları Alevi inancına, Alevi felsefesine, kültürüne, yani yola uygun yönetilmiyor ve aslında yönetilemiyor. Bu kurumlarda hakim hale gelmiş olan anlayış buna izin vermiyor ve değişime ayak diriyor. Yola ve erkana uygun bir yönetim (Esasında Alevilik, yönetim ifadesini de doğru bulmaz, bu yolda hizmet vardır ve bu hizmet, rızalığa dayalı bir sistem ile yürütülür) oluşmasına, kurumların demokratikleştirilmesine, kurumsallaşmaya karşı güçlü bir direncin olduğu görülmekte ve bilinmektedir. Ama, hal böyleyken, Alevi kurumlarının da mevcut anlayışla yeniden ayağa kalkması ve kendisine yönelik her türlü hamle ve proje ile baş etmesi mümkün değildir. Aksine o projenin birer parçası haline gelmeye başlarlar ki çoktan başlamıştır.
Sevgili Canlar, bütün bunlar bize bir sorumluluk yüklüyor. Sürecin tahlili, hastalığin teşhisi, tedaviyi zorunlu kılıyor. Sadece teşhis koyar ve teşhise uygun bir tedavi geliştiremez ise hastalığın bünyeyi esir almasını ve çürütmesini engelleyemeyiz. Dert bizde ise, derman da kendi ellerimizdedir dostlar. İhtiyacımız olan dermanı, Ben, ben, e benn diyenlerde değil, biz, hepimiz, hep birlikte diyenlerde buluruz.
Yanlışın parçası ve sorumlusu olanlarla değil, doğru da ısrar edenlerle, kendi ikbalini ve kendi çıkarlarını merkezine koyanlarla değil, halkımızın çıkarlarını esas alanlarla, buraları basamak olarak kullananlarla değil, bu kurumlara basamak olacak olanlarla, bu kurumları siyasetlerin, siyasilerin ve siyasi partilerin arka bahçesi yapan ve yapmak isteyenlerle değil, Kurumlarımızda siyaset üreten ve Aleviliğin siyasetini yapan ve yapmak isteyenlerle bir araya gelmek, kafa kafaya vermek ve sorunu birlikte çözmek zorundayız. Bir olmak, diri ve iri olmak zorundayız. El ele, kol kola, yürek yüreğe olup, gönülleri birlemek zorundayız. Özü dara çekip, hatalarımızdan arınmak ve kurumlarımızı da arındırmak zorundayız. Suç işleyenlerle, ihanet edenlerle, kire pasa bulaşanlarla, yolsuzluk edenlerle ya da bütün bunlara göz yumanlarla, iktidarla işbirliği için, inacı asimile etmeye çalışanlarla, düşmanla iş birliği yapanlarla yolun gereği olarak hesaplaşmak zorundayız.
Evet canlar, Yol cümlemizden uludur, gönül kalsın yol kalnasın. Aşk olsun bu yolda yürüyene, aşk olsun, eğri zamanda doğru yerde durabilene, aşk olsun bu uğurda bedel ödeyene ve ödemeye hazır olanlara, aşk olsun yola revan olanlara.
Dostlar; Örgütümüz tarihi bir genel kurul süreci yaşarken, düşüncelerimi paylaşmak istedim.
Genel kurulumuzun, hak ve hakikat mücadelemize güç katan ve onun önünü açan bir sürece hizmet etmesini ve kurulun örgütü özüne döndürecek bir sonuçla tamamlanmasını temenni ediyorum.
AŞK İLE CANLAR…
Cuma ERÇE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.